Інституціональний і політико-дипломатичний досвід європейської інтеграції Естонії (1991 – 2015 рр.)

В’ячеслав Ціватий

Кандидат історичних наук, доцент, Перший проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Дипломатичної академії при МЗС України

УДК 94(474):327.7 «1991/2015»

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2015.02.137-160

У статті проаналізовано інституційні етапи європейської інтеграції Естонії у 1991–2004 роках. Увагу акцентовано на дипломатичному інструментарії, національній специфіці та особливостях переговорного процесу щодо вступу Естонії до ЄС. У цілому європейська інтеграція для Естонії виступила важливим стимулом для її подальшого соціально-економічного, політичного та дипломатичного розвитку. Досвід набутий дипломатією Естонією з 1991 по 2015 роки багато в чому може бути корисним для України, яка, у свою чергу, на сучасному етапі реалізує свій євроінтеграційний напрям зовнішньої політики та дипломатії.

Ключові слова

Європейська інтеграція, адаптація, досвід, зовнішня політика, дипломатія, інституціоналізація, Естонія, Україна.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

 1. Леонард М. ХХІ век – век Европы: пер. с англ. / Марк Леонард. – М. : АСТ, 2006. – 250 с.
 2. Алексеева Т. А. Современная политическая мысль (ХХ – ХХІ ст.): Политическая теория и международные отношения / Т. А. Алексеева – М. : Аспект-Пресс, 2015. – С. 176–197.
 3. Meyers R. Temeljni pojmovi i teorijske perspektive mepunarodnih odnosa / R. Meyers. – Osijek-Zagreb-Split : Pan-Liber. – 1999. – 396 р.
 4. Sillaste-Ellin K. The Path to Receiving an Invitation for Accession Negotiations – the Critical Years of 1996–1997 / K. Sillaste-Ellin // Estonia’s Way into the European Union / compiled by K. Rannu, general editor Kaja Tael. – 2009. – P. 23–29.
 5. Agenda 2000 – Commission Opinion on Estonia’s Application for Membership of the European Union. – Brussels : European Commission, 1997. – 139 р.
 6. Clyde K. Relations between Estonia and the European Union in the Period Leading up to the Invitation to Accession Negotiations in 1997 / K. Clyde // Estonia’s Way into the European Union / compiled by K. Rannu, general editor K. Tael. – 2009. – P. 16–22.
 7. The European Union and the Baltic States: Changing Forms of governance / edited by B. Jakobsson. – London and New York : Routledge, 2010. – P. 91–95.
 8. Завадський В. М. Вступ країн Балтії у ЄС та основні напрямки адаптації законодавчої бази (1991–2004 рр.) / В. М. Завадський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: зб. наук. праць / гол. ред. Р. М. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2007. – Вип. 12. – С. 109–120.
 9. Завадський В. М. Балтійський досвід європейської інтеграції для України / В. М. Завадський // Історичні і політологічні дослідження: зб. ст. / гол. ред. П. В. Добров. – Донецьк : Вид-во ДонНУ, 2007. – № 5 (35). – С. 105–111.
 10. Поточний архів МЗС України. – Перший європейський департамент. – 2015. – Робоче досьє: Естонія: Січень – Серпень, 2015.
 11. Ціватий В. Г. Інституціональний вимір зовнішньої політики у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України (теоретико-методологічний аспект) / В. Г. Ціватий // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 16. – К., 2007. – С. 163–176.