Відомості про авторів

Олександр Андрієвський – студент магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вікторія Вдовиченко – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Київського університету імені Бориса Грінченка.

Наталія Городня – доктор історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Андрій Грубінко – кандидат історичних наук, доцент, докторант Інститут історії України НАН України.

Анатолій Демещук – аспірант історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Олександр Іванов – кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Олег Купчик – кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Олег Машевський – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Тетяна Перга – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Завантажити: