Відомості про авторів

Ірина Вишня – аспірантка ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Андрій Грубінко – кандидат історичних наук, доцент, докторант Інституту історії України НАН України.

Ольга Казакевич – кандидат історичних наук, доцент, докторант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Дмитро Лакішик – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Руслана Марценюк – кандидат історичних наук, докторант історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Олег Машевський – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вікторія Медвідь – аспірантка ДУ «Інститут історії України НАН України».

Галина Мінгазутдінова – кандидат історичних наук, історик науково-дослідної частини історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Валерій Павленко – кандидат історичних наук, професор кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наталія Папенко – кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Сергій Стельмах – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідної частини історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Євген Хан – кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник науково-дослідної частини історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Володимир Шатоха – доктор технічних наук, професор Національної металургійної академії України.

Завантажити: