Історія конституційно-правової традиції в США

Віктор Ладиченко

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України

УДК 342.4(73).

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.04.156-160

Анотація

У статті охарактеризовано розвиток конституціоналізму в США. Проаналізовано розподіл влади за Конституцією США 1787 р. Відзначено континуїтет певних правових норм з часів Американської революції донині.  Показано погляди батьків-засновників на значення конституційних норм у політичному розвиткові США.

Ключові слова

Конституція, США, правова норма, установча влада.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

  1. Чиркін В. Є. Порівняльне конституційне право / В. Є. Чиркін. – М.: «Манускрипт», 1996. – 727 с.
  2. Страшун Б.А. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: підручник для студентів юридичних вузів та факультетів / Б. А. Страшун. – М.: БЕК, 1996. – 757 с.
  3. Ковальчук В. Проблема легітимності державної влади в контексті теорії народовладдя / В. Ковальчук. – К.: Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 2 (53). – 460 с.
  4. Савчин М. В. Конституційний лад і Конституція: проблема співвідношення установчої та інституційної демократії / М. В. Савчин. – К.: Держава і право. – 2005. – № 28. – 376 с.
  5. Гамільтон А. Федераліст: Політичне ессе А. Гамільтона, Дж. Медісона і Дж. Джея / А. Гамільтон. – М.: Видавнича група «Прогресс» – «Літера», 1994. – 27 с.