Історичний контекст лідерства Європейського Союзу у запобіганні зміни клімату

Володимир Шатоха

Доктор технічних наук, професор Національна металургійна академія України, м. Дніпро

УДК 94(4)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2017.08.74-96

Анотація

Роль Європейського Союзу у формуванні міжнародної політики з запобігання зміни клімату розглянуто у історичному контексті подолання розбіжностей у підходах до втілення завдань сталого розвитку між ЄС, США, Китаєм і деякими іншими впливовими державами. Показано, що процеси визначення міжнародної кліматичної політики сьогодні мають більш поліцентричний характер ніж під час укладання Рамкової конвенції зі зміни клімату ООН у 1992 році. Спроможність пристосовуватися до нового контексту, укладати коаліції та досягати компроміси з широким колом гравців мала визначальне значення для збереження впливу ЄС на міжнародну політику у сфері клімату. Незважаючи на не завжди сприятливі внутрішні та зовнішні чинники, протягом чверті сторіччя ЄС зумів зберегти лідерські позиції та неодноразово сприяв підвищенню амбітності глобальних кліматичних завдань шляхом прийняття власних високих зобов‘язань зі скорочення викидів парникових газів та запровадження відповідних політичних інструментів. ЄС та його члени зіграли вирішальну роль у забезпеченні безперервності міжнародного кліматичного процесу протягом впровадження Кіотського протоколу та у укладанні Паризької угоди, що визначатиме міжнародний режим у сфері клімату після 2020 року. Запобігання глобальної зміни клімату є складним не тільки в технологічному та соціально-економічному аспектах, але й у сенсі політичного втілення, тож лідерство ЄС у цій сфері залишається дуже важливим.

Ключові слова

Європейський Союз, лідерство, запобігання зміни клімату, парникові гази, Кіотський протокол, Паризька угода

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Paris Agreement / UNFCCC [Electronic Resource]. – Mode of Access: http://unfccc.int/. – Last Access: September 19, 2017. – Title from the Screen.

2. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність” // Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 18.08.2017. № 605-р. [Електронний ресурс] – Режим доступу. – http://www.kmu.gov.ua/ Дата звернення: 19 вересня 2017 р. – Назва з екрану.

3. Schreurs M. A. Multi-Level Reinforcement: Explaining European Union Leadership in Climate Change Mitigation/ M.Schreurs, Y.Tiberghien // Global Environmental Politics. – 2007 – №7. – Р.19-46.

4. Bäckstrand K. The EU’s role in climate change negotiations: from leader to ‘leadiator’/ K.Bäckstrand, O.Elgström // Journal of European Public Policy. – 2013. – №10. – Р.1369-1386.

5. Oberthür S. Global Climate Governance after Cancun: Options for EU Leadership/ S. Oberthür // The International Spectator. – 2011. – №1. – Р.5-13.

6. Gupta J. The EU’s Climate Leadership: Reconciling Ambition and Reality / J. Gupta, L. Ringus // International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics / J. Gupta, L. Ringus. –2001. – №1. – Р. 281-299.

7. CO2 time series 1990-2014. // European Commission. Joint Research Centre[Electronic Resource] – Mode of Access: http://edgar.jrc.ec.europa.eu/. – Last Access: September 19, 2017. – Title from the Screen.

8. GDP Share of World Total (PPP) Data for All Countries // Economywatch. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.economywatch.com/ – Last Access: September 19, 2017. – Title from the Screen.

9. Oberthür S. Where to go from Paris? The European Union in climate geopolitics/ S.Oberthür // Global Affairs. – 2016. – №2. – Р. 119-130.

10. Gupta J. Climate Change and European Leadership: A Sustainable Role for Europe? / J. Gupta, M. J. Grubb. – Dordrecht: Springer Netherlands, 2000. – 311 р.

11. Climate change mitigation technologies in Europe – evidence from patent and economic data // EPO/UNEP. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.epo.org/ – Last Access: September 19, 2017. – Title from the Screen.

12. Renewables 2016 global status report. Key fundings // REN21. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.ren21.net/ – Last Access: September 19, 2017. – Title from the Screen.

13. Treaty on European Union. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1992. – 260 p.

14. Council Decision of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder. 2002/358/EC // EUR-Lex. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://eur-lex.europa.eu/. – Last Access: September 19, 2017. – Title from the Screen.

15. Global Issue // COP6 Talks Collapse. September 04, 2001. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.globalissues.org/. – Last Access: September 19, 2017. – Title from the Screen.

16. Clémençon R. The Two Sides of the Paris Climate Agreement/ R.Clémençon // The Journal of Environment & Development. – 2016. – №1. – Р.3-24.

17. Liverman D. M. Conventions of climate change: constructions of danger and the dispossession of the atmosphere/ D.Liverman // Journal of Historical Geography. – 2009. – №2. – Р. 279–296.

18. Text of a Letter from the President to Senators Hagel, Helms, Craig, and Roberts (March 13, 2001) // Whitehouse Archives. [Electronic Resource] – Mode of Access: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov – Last Access: September 19, 2017. – Title from the Screen.

19. Presidency Conclusions 7224/1/07 REV 1 // Council of the European Union. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.consilium.europa.eu/ – Last Access: September 19, 2017. – Title from the Screen.

20. Climate Action: 2020 climate & energy package // European Commission. [Electronic Resource] – Mode of Access: https://ec.europa.eu/. – Last Access: September 19, 2017. – Title from the Screen.

21. Skovgaard J. EU climate policy after the crisis/ J.Skovgaard // Environmental Politics. – 2013. – №1. – Р.1-17.

22. Climate and Energy Country Profiles – Key Facts and Figures for EEA Member Countries. EEA Technical report 17/2013. – Copenhagen: European Environment Agency, 2013. – 178 р.

23. Decision № 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the effort of Member States to reduce their greenhouse gas emissions to meet the Community’s greenhouse gas emission reduction commitments up to 2020 //EUR-Lex. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://eur-lex.europa.eu/ – Last Access: September 19, 2017. – Title from the Screen.

24. Hedegaard C. Why the Doha climate conference was a success / C.Hedegaard. //The Guardian. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.theguardian.com/ . – Last Access: September 19, 2017. – Title from the Screen.

25. Marrakech climate conference: world forging ahead on climate action // European Commission. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://europa.eu/ – Last Access: September 19, 2017. – Title from the Screen.

26. Clean Energy for All Europeans. COM (2016) 860 final // European Commission. [Electronic Resource] – Mode of Access: https://ec.europa.eu/. – Last Access: September 19, 2017. – Title from the Screen.

27. Revision of the emissions trading system: Council agrees its position // Council of the European Union. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.consilium.europa.eu/ – Last Access: September 19, 2017. – Title from the Screen.

28. UN officially notified of US intention to withdraw from Paris climate pact // United Nations. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.un.org/ . – Last Access: September 19, 2017. – Title from the Screen.

29. Stefanini S. On climate change, who needs Donald Trump? / S.Stefanini //POLITICO. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.politico.eu// – Last Access: September 19, 2017. – Title from the Screen.

30. Neslen A. Germany ‘massively weakened’ draft G20 climate plan to appease Trump / A.Neslen // Climate Home – climate change news. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.climatechangenews.com/ – Last Access: September 19, 2017. – Title from the Screen.