Ukrainian-Moldovan Relations in 1991-2014: Review of Domestic and Foreign Historiography

Iryna Vyshnia

Graduate Student, Institute of World History, National Academy of Sciences of Ukraine

UDС 327(477+478.9)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2017.08.97-124

Abstract

The article analyses the main groups of scientific works in Ukrainian and foreign historiography. The main focus was made on dividing the existing historical researches into groups by their main object of study. Among them, one can distinguish the following ones: works reviewing the global and European political processes and the role of Ukraine and Moldova therein; the Ukrainian-Moldovan cooperation with the EU and NATO; Ukraine’s and Moldova’s participation in the integration processes on the post-Soviet space; the bilateral Ukrainian-Moldovan cooperation; the course and settlement of the Transnistrian conflict; political development of Ukraine and Moldova. Special attention is focused on the comparative analysis of the different perspectives of the Ukrainian, Moldovan (including Transnistrian), Russian and other authors on such issues as Transnistrian conflict, rapprochement of Ukraine and Moldova with the EU and NATO, the role of Russia in the Transnistrian conflict. The author underlines that the changes in political development of both countries, as well as those in the international relations greatly influenced the activity of researches surrounding bilateral relations of Ukraine and Moldova, so did they on such issues as Transnistrian conflict and the conflict in Donbas (Ukraine). It is concluded that even with numerous publications focused on Ukrainian-Moldovan relations existing, there is a huge number of unexplored issues in this category.

Keywords

Ukraine, Moldova, historiography, bilateral relations, Euro-Atlantic integration, post-Soviet space, Transnistria.

Download the аrticle

References

BZHEZIN`SKYI, Z. (2000) Velyka shachivnycya. L’viv-Ivano-Frankivsk: Lileya-NV.

1. YAZKOVA, A. (2014) Vostochnoe partnerstvo.Vestnyk Evropy №38-39. Moscow. [Online] Available from: http://magazines.russ.ru/ (Accessed: October 7, 2017)

2. VLACH, V. (2015) Proekt «Vostochnoe partnerstvo»: problemy і perspektyvu razvytyya na sovremennom etape. Vlast. 2. P. 26-32. Moscow, In-t socyolohyy RAN.

3. KOVTUN, E. (2013) Zapadnye novye nezavysymye hosudarstva i Vostochnoe partnerstvo ES. Vyzovy, problemy i perspektivy. Vostochnoe partnerstvo. Cely – opyt – vyzovy. Analyz processa ymplementacyy v hosudarstvax oxvachennyx prohrammoj. Krakov. P. 119-132.

4. YUN, S. (2013) Evropejskaya polytyka sosedstva y urehulyrovanye postsovetskyx konflyktov. Vestnyk Tomskoho hosudarstvennoho unyversyteta. 375. P. 112-115.

5. KYRYLLOV, V., PUTYNCEV, Y. (2012) Otnoshenyya Moldavyy y ES v 1998-2012 hh. Vestnyk MHYMO-Universyteta. Moscow. 6. P. 26-33.

6. SHYSHKYNA, O. (2013) Konkurencyya Rossii y ES kak klyuchevyx vneshnepolytycheskyx partnerov Belorussii, Moldavii, Ukrainy. Konkurencyya i konflyktnost` v myrovoj ekonomike i polytyke (Myrovoe razvytye. Vypusk 10). Moscow: YMEMO RAN. P. 127-133.

7. SISCAN, Z. (2012) Analysis of the EU – Republic of Moldova Relations in the Context of the EU 2014-2020 Financial Perspective. Chisinau.

8. CIOBANU, C. (2011) Moldova’s European Way: Lessons from the Past and Priorities for the Future. Institute for Public Policy 30.05. [Online] Available from: http://www.ipp.md/ (Accessed: October 7, 2017)

9. POPESCU, N., WILSON, A. (2009) The Limits of Enlargement-lite: European and Russian Power in the Troubled Neighbourhood. European Council on Foreign Relations. [Online] Available from: http://ecfr.3cdn.net/ (Accessed: October 7, 2017).

10. KUDRIACHENKO, A. (ed.) (2009) Ukrayina v Yevropi: poshuky spil`noho majbutn`oho. Kyiv, In-t yevropejs`kyh doslidzhen` NAN Ukrainy.

11. SUSHKO, O. (ed.) (2014) Uhoda pro asociaciyu Ukrayina-YeS: perspektyvy ta mexanizmy implementaciyi. Analitychna dopovid. Kyiv, Fond Konrada Adenauera.

12. LYASHENKO, T. (2015) Moldova na shlyahu yevrointehraciyi:  vzayemovidnosyny vlady ta opozyciyi. Naukovi zapysky IPiEND im.. I.F. Kurasa NAN Ukrayiny. Vyp.4 (78). P. 361-376.

13. MORARI, C. (2016) Realiarea dimensiunilor externe și interne în de Integrare Europeană a Republicii Moldova: evoluție și actualitate Studia Universitatis Moldaviae. Seria «Stiinte sociale» 3 (93). P.181-188. [Online] Available from: http://ojs.studiamsu.eu/ (Accessed: October 7, 2017).

14. LAVRENOV, S. (2015) Moldova mezhdu zhernovamy «bolshoj» politiki. Prostranstvo i vremya. 1-2 (19-20). P. 53-62.

15. HROMYKO, A., NOSOVA, M. (ed.) (2015) Evropejskyj Soyuz v poiske hlobalnoj roly: polytyka, ekonomyka, bezopasnost. Moscow, Ves Mir.

16. PARAHONSKYI, B., YAVORSKA, H. (2014) Aktualni vyklyky ta zahrozy rehional`nij bezpeci: vysnovky dlya Ukrayiny. Kyiv, Nacionalnyj instytut stratehichnyh doslidzhen.

17. PARAHONSKYI, B., YAVORSKA, H. (2016) Systemna kryza mizhnarodnoyi bezpeky: Blyzkoshidno-Chornomorskyj prostir. Kyiv, Nacionalnyj instytut stratehichnyh doslidzhen.

18. SHEVCHENKO, R. (2014) Moldova y NATO: istoriya sotrudnichestva. Informacyonno-analytycheskyj portal Ava.md. 03.02. [Online] Available from: http://ava.md/analytics-commentary/ (Accessed: October 7, 2017).

19. BANTASH, B., ANYKYN, V. (2010) Heopolytycheskye perspektivy Respubliki Moldova v sovremennyh uslovyyah. Moldoscopie (Probleme de analiza politica). 2 (XLIX). P.120-129. Chisinau: CEP USM.

20. JUC, V., RUSANDU, I., UNGUREANU, V. (2010) Consolidarea securitatii politice a Republicii Moldova: aspect geopolitice. Moldoscopie (Probleme de analiza politica). 2 (XLIX). P. 148-155. Chisinau: CEP USM.

21. LAVRIC, A. (2015) Casul Transnistrean in contextual crizei Ucrainene şi securitatea Republecii Moldova, Ucrainei şi Romaniei. Conferentiă Stiintifică  Internatională Strategii XXI «Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate». Vol. 1. P. 17-24. Centrul de Studii Strategice de Apărare si Securitate. Bucureşti.

22. CROITORU, V. (2015) Securitatea Republicii Moldova in contextul crizei Ucrainene. Сonferentiă Stiintifică Internatională Strategii XXI «Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate». Vol.,1. P. 80-89. Centrul de Studii Strategice de Apărare si Securitate. Bucureşti.

23. VOROBIEV, V. (2011) Etapy formirovaniya Sodruzhestva nezavysymyh hosudarstv v 1990-e hody. Vestnyk Chelyabynskoho hosudarstvennoho universiteta 34. P. 90-96. [Online]. Available from: http://cyberleninka.ru/ (Accessed: October 7, 2017).

24. STARODUB, T., DANYL`CHUK, O. (2009) Pytannya spivrobitnyctva ODER-HUAM z OChES, YeS, NATO u formuvanni systemy bezpeky u Chornomors`ko-Kaspijs`komu rehioni. Stratehichna panorama. 1. P. 91-100.

25. PYNZAR, S. (2008) Moldova – HUAM. Central`naya Aziya i Kavkaz (specyalnyj vypusk). 3-4 (57-58). P. 144-153.

26. DMYTRYEV, A. (2005) Nash otvet HUUAM. Proekt Ynstytuta nacyonal`noj stratehyy. Nyzhnyj Novhorod. Ahenstvo polytycheskih novostej 29.03. [Online] Available from: http://www.apn-nn.ru/ (Accessed: October 7, 2017).

27. FLORYA, К. (2014) HUAM, ili soyuz obizhennyh na Rossiyu. NOI.md. [Online]. 13.11. Available from: http://www.noi.md/ (Accessed: October 7, 2017).

28. HROZYN, A. (2008) SNG i HUAM. Centralnaya Aziya i Kavkaz (special`nyj vypusk). 3-4 (57-58). P. 240-249.

29. MEL`NYCHUK, H. (2010) Nejtral`nyj status yak harantiya nacional`noyi bezpeky Respubliky Moldova. Rusyn. №2 (20). P. 123-129.

30. NOVOSIOLOV, O. (2010) Stanovlennya ukrayins`ko-moldavs`kyh vzayemyn 1992-2000 rr. Rusyn. 2 (20). P. 117-122.

31. CHEKALENKO, L. (2006) Ukrayins`ko-moldovs`ki vidnosyny. Zovnishnya polityka Ukrayiny [Online] Available from: http://westudents.com.ua/ (Accessed: October 7, 2017).

32. PYROZHKOV, S. (2007) Ukrayina ta Moldova: vid susidstva do partnerstva. Ukrayina dyplomatychna : nauk. shhorichnyk. Vyp. 8. P. 550–568.

33. NANTOJ, O. (2014) Nen`ka Ukraina, i – koe-chto pro Moldovu. Informacyonno-analytycheskyj portal Ava.md 23.01. [Online] Available from: https://ava.md/ (Accessed: October 7, 2017).

34. CUKANOVA, O. (2011) Jetapy moldovo-pridnestrovskogo konflikta. Probely v rossijskom zakonodatel’stve. 2. P. 246-249.

35. CUKANOVA, O. (2011) Osnovnye jetapy peregovornogo processa v oblasti uregulirovanija moldovo-pridnestrovskogo konflikta. Biznes v zakone. №3. P. 135-139. Moscow.

36. MARKEDONOV, S. (2008) De-fakto gosudarstva postsovetskogo prostranstva: vybory i demokratizacija. Vestnik Evrazii. № 3.P. 77-98. Moscow.

37. VERGUS`, A.S. (2012) Mirotvorcheskaja operacija v Pridnestrov’e – reshajushhij faktor podderzhanija mira i stabil’nosti v regione. Armija i obshhestvo. №1. P. 25-30. Moscow.

38. MARKEDONOV, S., GUSHCHIN, A. (2016) Pridnestrov’e: dilemmy mirnogo uregulirovanija. Rossijskij sovet po mezhdunarodnym delam. 21.01. [Online] Available from: http://russiancouncil.ru/ (Accessed: October 7, 2017).

39. SHIRNIKOV, P. (2007) Status russkogo jazyka i grazhdanskij konflikt v Moldavii: istoriografija voprosa. Rusin. 3 (9). P. 36-56. Chisinau.

40. GROSUL, V. (2001) Istorija Pridnestrovskoj Moldavskoj Respubliki. Vol.2. Tiraspol’, Riopgu, Pridnestrovskij Gosudarstvennyj Universitet im. T. G. Shevchenko.

41. LEONT`EVA, O. (2014) Politicheskie jelity Moldovy i Pridnestrov’ja v sovremennom politicheskom processe. Politbook. 2. P. 153-167. Cheboksary.

42. BABILUNGA, N. (2010) Raspad SSSR i krizis Moldavskoj gosudarstvennosti. Rusin. 4 (22). P. 112-135.

43. DYRUN, A. (2005) Dynamika suspil`no-politychnoho rozvytku Respubliky Moldova v konteksti etnopolitychnoho konfliktu. Abstract of unpublished thesis (PhD). Odesa, Odes`ka nac. yuryd. akad.

44. STATI, V. (2012) Mezhdu russkimi i rumynami. Rusin. № 1 (27). p. 130-136.

45. Caranov V. (2009) Moldavskoe gosudarstvo: izvilistyj put’ razvitija. Rusin. 2 (16). p. 7-32.

46. PINCAK, V. (2010) Vіjs’kovo-polіtychne protystojannja 1992 roku u Respublіcі Moldova. Rusin. 2 (20). P. 111-116.

47. KOLSTO, P. (ed.) (2002) National Integration and Violent Conflict in Post-Soviet Societies. The Cases of Estonia and Moldova [Online] Available from: https://goo.gl/ (Accessed: October 7, 2017).

48. POPESCU, N. (2006) «Outsourcing» de facto Statehood Russia and the Secessionist Entities in Georgia and Moldova. CEPS Policy Brief 109. [Online] Available from: https://www.ceps.eu/ (Accessed: October 7, 2017).

49. DEVJATKOV, A. (2009) Pridnestrovskij vopros kak labirint rossijskoj vneshnej politiki. Vestnik Centra pogranich’ja. 5 (8). P. 18-21. Herson.

50. DEVJATKOV, A. (2012) Pered vyzovom evropeizacii: politika Rossii v pridnestrovskom uregulirovanii (1992-2012 gg.). Tjumen’, Iz-vo Tjumenskogo gos. un-ta.

51. DEVJATKOV, A. (2006) Perspektivy uregulirovanija pridnestrovskogo konflikta. Vestnik Evrazii. 2. P. 134-153. Moscow.

52. KOLOSOV, V., ZAJAC, D. (2001) Moldova i Pridnestrov’e: nacional’noe stroitel’stvo, territorial’nye identichnosti, perspektivy razreshenija konflikta. Vestnik Evrazii. 1. P. 88-122. Moscow.

53. HARITONOVA, N. (2008) Pridnestrov’e: vojna i peremirie (1990-1992 gg.). Novyj istoricheskij vestnik. 17. P. 187-197. Moscow, Izd-vo Ippolitova.

54. DEVJATKOV, A. (2012) Pridnestrovskaja identichnost’: mify i real’nost’. Evropa: Mezhdunarodnyj al’manah. Vyp. VIII. P. 28-34. Tjumen’.

55. DEVJATKOV, A. (2010) Politika Rossii v otnoshenii Pridnestrovskoj Moldavskoj Respubliki (1992-2009 gg.). Abstract of unpublished thesis (PhD). Nizhnij Novgorod, GOU VPO, Tjumenskij gosudarstvennyj universitet.

56. PEREPELICA, G. (2001) Konflikt v Pridnestrov’e prichiny, prichiny, prognoz razvitija i problemy uregulirovanija. Nacional’nyj institut strategicheskih issledovanij. Kyiv, Stilos.

57. KOCUR, V. (2013) Etnopolіtichnyj konflіkt u Pridnіstrov`i u kontekstі ukrains’ko-moldovs’kih mіzhderzhavnih vіdnosyn. Kyiv, ІPіEND іm. І.F. Kurasa NAN Ukrainy.

58. DIACONU, V. (2008) Transtristrian Conflict: Frozen, yet solvable. Central Asia and the Caucasus. 3-4 (51-52). P. 320-328. Luleå.

59. LITRA, L. (2013) Ukraine’s contribution to regional security: The case of Transnistrian conflict. Institute of World Policy [Online] Available from: http://iwp.org.ua/ (Accessed: October 7, 2017)

60. KOSIENKOWSKI, M., SCHREIBER, W. (ed.) (2012) Moldova: Arena of International Influences [Online]. Available from: https://goo.gl/9natA2 (Accessed: October 7, 2017)

61. GONCHARENKO, І. (2009) Dіjal’nіst’ OON ta OBSE u vreguljuvannі konflіktіv na postradjans’komu prostorі (90-tі roky XX stolіttja). Abstract of unpublished thesis (PhD). Kyiv, Diplomat. akad. Ukraїni pri Mіn. .zakord. sprav Ukrainy.

62. BUL`VINSKIY, A.G. (ed.) (2016) Krainy postradjans’kogo prostoru: viklyky modernіzacіi: zbіrnyk naukovyh prac`. Kyiv, DU «Іnstitut vsesvіtn’oi іstorіi NAN Ukrainy».

63. ІSKAKOVA, G. (2007) Polіtichnі procesY na postradjans’komu prostorі: tendencіi, protirіchchja, perspektiv. Polіtichnij menedzhment. 3. P. 128-134. Кyiv.

64. NECHAEVA-JURIJCHUK, N. (2010) Osobennosti formirovanija moldavskoj gosudarstvennosti posle obretenija nezavisimosti. Rusin. 4 (22). P. 136-144.

65. LIAZHENKO, T. (2015) Moldova na shljahu єvroіntegracіi: vzayemovіdnosini vladi ta opozicіi. Naukovі zapiski ІPіEND іm. І.F. Kurasa NAN Ukrainy. Vyp.4 (78), P. 361-376. Kyiv.

66. KOZHOKIN, E.M. (ed.) (2004) Moldavija: sovremennye tendencii razvitija. Rossijskaja politicheskaja jenciklopedija (ROSSPJeN). Moscow.

67. OLEJNIK, L. (2007) Politicheskie transformacii na postsovetskom prostranstve :na primere Rossijskoj Federacii, Ukrainy i Respubliki Moldovy. Nauchnaja biblioteka dissertacij i avtoreferatov disserCat. [Online]. Available from: http://www.dissercat.com/ (Accessed: October 7, 2017).

68. KOSTJUCHENKO, V. (2012) Vlijanie mezhdunarodnoj migracii na postkrizisnoe razvitie jekonomiki Moldovy i Ukrainy. Social’no-jekonomicheskoe razvitie Ukrainy i Respubliki Moldova v uslovijah globalizacii: Mezhdunar. simp.23-24.05. Kyiv.

69. MAKUHIN, A. (2015) Sovremennaja migracionnaja situacija v Respublike Moldova i Pridnestrov’e kak chereda «ishodov» naselenija. Politbook. Cheboksary, Politbook. 1, P. 69-82.

70. KIJAK, M.T. (2013) Suchasnij stan zabezpechennja nacіonal’no-kul’turnih potreb predstavnykіv moldovs’kogo etnosu v Ukrainі. Analіtychna zapiska. Nacіonal’nij іnstitut strategіchnih doslіdzhen’ [Online]. Available from: http://www.niss.gov.ua/ (Accessed: October 7, 2017).