Understanding of the european integration and euro-atlantic movement in the context of ukrainian strategy

Elena Petasyuk

Ph. D. (History), Associate Professor of modern history of Ukraine historical faculty Kyiv National Taras Shevchenko University

UDС 94 (477):327.39:061.1 ЄС

DOI: http://doi.org/10.17721/2524-048X.2015.01.62-76

This article examines European integration and Euro-Atlantic movement through the definition of its major milestones, ideology, challenges, and lessons.

Keywords

European integration development, national security, cultural values, progress, ideology, the idea of the future, EU, NATO.

Download the аrticle

References

1. (1996) Maibutnie Ukrainy i yevropeiski struktury. Ukraina. Yevropa. Svit. 1996, 6–13 July. [in Ukrainian]
2. Petasiuk O.I., Pyzhyk A.M. (eds.) (2000) Prohrama, metodychni rekomendatsii ta materialy do vyvchennia spetskursu «Ukraina u svitovomu intehratsiinomu protsesi» dlia studentiv istorychnoho fakultetu. Kyiv: Blank-Pres. [in Ukrainian].
3. (2014, 17 September) Vystup Prezydenta Ukrainy Petra Poroshenka pered povnym skladom Senatu ta Palaty Hromad Parlamentu Kanady. [Online]. Avaliable from: www.president.gov.ua
4. Uriadovyi kurier. 1998, 14 July.
5. Vishnjak A. (1995, 9 August) Voenno-politicheskij status Ukrainy: lebed’, rak i shhuka. Kyivski Vidomosti, 9 August. [in Russian].
6. Vstup Ukrainy do NATO pidtrymuiut zhyteli kliuchovykh krain Aliansu. [Online]. Avaliable from: www.zaxid.net [in Ukrainian].
7. Dzhons Ch. (2006) Ideolohiia (ideology). In I. Maklina, A. Makmilana eds. Korotkyi oksfordskyi politychnyi slovnyk. Kyiv: Vyd-vo Solomii Pavlychko «Osnovy». [in Ukrainian].
8. Yashchuk T.I. (2004) Filosofiia istorii: Kurs lektsii. Kyiv: Lybid. [in Ukrainian].
9. Brytanskyi premier porivniav Rosiiu z terorystamy. Ukraina moloda. 2015, 23 June.
10. Lazarieva A. (1996) Chy odnakovo my rozumiiemo systemu bezpeky? Viche. 1996. No. 6. pp. 120–129. [in Ukrainian].
11. (2015) Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina – 2020», 2015, 12 January [Online]. Avaliable from: www.zakon.rada.gov.ua/ [in Ukrainian].
12. Colana Kh. (1996) «Osoblyvi vidnosyny» NATO ta Ukraina. Kyivski vidomosti. 1996, 12 April.
13. Ukraina. Yevropa. Svit. 1995, No. 33(13).
14. Uriadovyi kurier. 1998, 9 July.
15. Kuzmin O. Zhertovnist ukrainskoho narodu v Druhii Svitovii Viini [Onlne]. Avaliable from: www.eprints.zu.edu.ua/
16. Derhachov O. (ed.) (1996) Ukrainska derzhavnist u XX st.: Istoryko – politolohichnyi analiz. Kyiv: Politychna dumka.