Воєнно-політична інтеграція країн Скандинавії в архітектурі європейської безпеки після Другої світової війни

Валерій Павленко

Кандидат історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 94(48):327.8″19/20″

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2017.08.39-52

Анотація

У статті досліджено воєнно-політичну інтеграцію Скандинавії в архітектурі європейської безпеки після 1945 року, а саме проаналізовано історичний досвід країн Північної Європи в другій половині 1940-х – 1960-х рр. у питаннях безпекового простору. Особливу увагу звернено на тісний зв`язок військово-політичного зближення з процесами економічної, технологічної та політичної інтеграції в Західноєвропейському регіоні. Наголошується на тому, що економічна основа спільних інтересів весь час стимулює країни-члени ЄС до пошуку мирних засобів вирішення можливих суперечок. Значну увагу приділено аналізу альтернативних підходів до європейської безпеки, які північноєвропейські держави застосовували у своїй зовнішній політиці. Визначено місце і роль цих країн у сфері європейської безпеки протягом другої половини 1940-х – 1960-х рр. Показано вплив США та СРСР на формування зовнішньої політики країн Скандинавії, особливо тиск Радянського Союзу на Фінляндію у її спробах отримати статус нейтральної держави. Розкрито причини невдач реалізації проектів військово-політичного співробітництва у вигляді Скандинавського оборонного союзу. Доведено, що стратегія, обрана країнами Північної Європи, дозволяла їм уникнути, конфронтації з іншими країнами, а спільна політика безпеки цих країн була направлена на захист північних інтересів.

Ключові слова

Безпека, інтеграція, Скандинавські країни, співробітництво, нейтралітет.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Lammers K. C. Denmark’s Relations with Germany since 1945 / K. Lammers // Denmark’s policy towards Europe after 1945: history, theory and options [eds.: Hans Branner, Morten Kelstrup]. – Odense, 2000. – P. 260–281.

2. Советско-норвежские отношения, 1917–1955 : cб. док. / Ин-т всеобщ. истории РАН [и др.] ; [редкол.: А. О. Чубарьян и др.]. – Москва : ЭЛИА-АРТ-О, 1997. – 681, [1] с.

3. Ристе У. История внешней политики Норвегии / У.Ристе. – Москва: Весь Мир; [ОАО Тип. «Новости»], 2003. – 413 с.

4. Skodvin M. Norwegian neutrality and the question of credibility / M. Skodvin // Scandinavian journal of history. – 1977. – Vol. 2. – № 1/4. – P. 123–145.

5. Johnsson H.-I. Sverige i fokus / H.-I. Johnsson. – Stockholm : Svenska institutet, [1996]. – 240 s.

6. Aselius G. Swedish strategic culture after 1945 / G.Aselius // Cooperation and Conflict. – 2005. – Vol. 40. – № 1. – P. 25–44.

7. Дерябин Ю. С. Финляндия: нелегкий путь к нейтралитету / Ю. Дерябин // Северная Европа: проблемы истории. – Москва, 2005. – Вып. 5. – С. 58–75.

8. Lange C. Political unifica tion and the Nordic Council / C. Lange // Cooperation and Conflict. – 1965. – Vol. 1. – № 2. – P. 94–95.

9. Aalders G. The failure of the Scandinavian defence union, 1948–1949 / G.Aalders // Scandinavian Journal of History. – 1990. – Vol. 15. – № 1/2. – P. 125–153.

10. Einhorn E. S. The Reluctant Ally: Danish Security Policy, 1945–49 / E. Einhorn // Journal of Contemporary History. – 1975. – Vol. 10. – № 3. – P. 493–512.

11. Einhorn E. S. The Reluctant Ally: Danish Security Policy, 1945–49 / E. Einhorn // Journal of Contemporary History. – 1975. – Vol. 10. – № 3. – P. 493–512.

12. Ристе У. История внешней политики Норвегии / У.Ристе. – Москва: Весь Мир; [ОАО Тип. «Новости»], 2003. – 413 с.

13. Berdal M. The United States, Norway and the Cold War, 1954–1960 / M. Berdal; [foreword by Olav Riste]. – New York; London : St. Martin’s Press ; Macmillan, 1996. – XIX, 268 p.: maps. – (St. Antony’s series).

14. Юссіла О. Від Великого Князівства до сучасної держави : політична історія Фінляндії від 1809 року / О. Юссіла [та ін.] ; [/пер. з фін. М. Гаутала, В. Пилипенко ; ред. пер. Т. та К. Тищенко]. – Київ : Унісерв, 2002. – 407 с.

15. Orvik N. Scandinavia, NATO, and Northern Security / N.Orvik // International Organizationю – 1966. – Vol. 20. № 3. – P. 380–396.