Відносини республіки Хорватія з країнами ЄС (1992-1999 рр.)

Анатолій Демещук

Аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 930(477): 336.74:33.021.8 “1922/1924”

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2019.12.6-27

Анотація

У цій статті розглядається розвиток та особливості відносин Республіки Хорватія з країнами ЄС від моменту міжнародного визнання цієї держави 15 січня 1992 р. до смерті першого хорватського президента Франьо Туджмана 10 грудня 1999 р. Основна увага звернена на ті країни, які відіграли найбільш вагому роль у врегулюванні кризи на теренах колишньої Югославії та мали помітне місце в зовнішній політиці офіційного Загреба у перше десятиліття хорватської незалежності: Федеративну Республіку Німеччина, Австрію, Францію, Велику Британію, Італію, Швецію та Ватикан (хоча 2 останні до ЄС не входять). Прослідковано еволюцію позицій згаданих західноєвропейських держав з приводу хорватських зовнішньополітичних цілей у роки югославських війн та динаміку їх відносин із Загребом. Проаналізовано причини активної німецько–австрійської підтримки хорватських незалежницьких прагнень, а також значних зусиль у наданні гуманітарної допомоги хорватам у воєнні роки. Водночас – проаналізовано причини скептичного й стриманого ставлення Лондона й Парижа до хорватського питання. Звернено окрему увагу і на проблеми та складнощі, які виникли у Хорватії в роки президентства Франьо Туджмана в сфері відносин із західними державами та з приводу європейської інтеграції. При написанні статті були використано найновіші роботи хорватських та західних авторів, присвячені зовнішній політиці Загреба в 90-і рр. 20 ст., а також матеріали зарубіжних ЗМІ.

Ключові слова

Хорватія, ЄС, дипломатія, Європа, війна, визнання, зовнішня політика.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Гуськова Е. История югославського кризиса (1990–2000) / Eлена Гуськова. – М.: Русское право/Русский Национальный Фонд, 2000. – 720 с.

2. Пивоваренко А. Хорватия: история, политика, идеология. Конец XX – начало XXI века / Александр Пивоваренко. – М.; СПб.: Нестор-История. 2018. – 408 с.

3. Danchev A., Halverson T. International Perspectives on the Yugoslav Conflict / Alex Danchev, Thomas Halverson. – New York: St. Martin’s Press, 1996. – 212 p.

4. Degan V. Đ. Hrvatska država u međunarodnoj zajednici. Razvitak njezine međunarodnopravne osobnosti tijekom povijesti / Vladimir Đuro Degan. – Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2002. – 400 s.

5. Degoricija S. Nije bilo uzalud / Slavko Degoricija. – Zagreb: Nova stvarnost, 2009. – 493 s.

6. Dimitrijevic B. Bitka za Trst (1945-1954) / Bojan Dimitrijevic. – Zagreb: Despot Infinitus, 2014. – 272 s.

7. Filipović V. Ispod plavih šljemova. Motivi država za sudjelovanjem u misiji UNPROFOR 1992. – 1995. / Vladimir Filipović. – Zagreb; Sarajevo: Plejada; University Press–Magistrat izdanja, 2015. – 335 s.

8. Glaurdić J. Vrijeme Europe. Zapadne sile i raspad Jugoslavije / Josip Glaurdić. – Zagreb: MATE d.o.o., 2011. – 435 s.

9. Goldstein I. Dvadeset godina samostalne Hrvatske / Ivo Goldstein. – Zagreb: Novi Liber, 2010. – 391 s.

10. Granic M. Vanjski poslovi. Iza kulisa politike / Mate Granic. – Zagreb: Algoritam, 2005. – 228 s.

11. Grubišić S. Svjedok istine o Domovinskom ratu / Slavko Grubišić. – Zagreb: Vlastita naklada, 2017. – 367 s.

12. Gumzej J. Od balvana do Daytona / Jakov Gumzej. – Zagreb: „Mato Lovrak“, 1997. – 350 s.

13. Hrvatska 20 godina u Vijeću Europe. [Електронний ресурс] / HRT Vijesti. – Режим доступу: https://vijesti.hrt.hr/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 27.12.2018.

14. Hrvatska od osamostalenja. Rat, politika, društvo, vanjski odnosi; uredili Reneo Lukić, Sabrina P. Ramet, Konrad Clewing; s engleskoga prevela Branka Marjanović. – Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjga, 2013. – 473 s.

15. Lapenda S. Hrvatska kronika iz Pariza / Stjepan Lapenda. – Zagreb: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata; Split: Alliance francaise de Split, 2012. – 193 s.

16. Margaret Thatcher (1925-2013) on Croatia. [Електронний ресурс] / Croatian Business Report. Режим доступу: https://croatiabusinessreport.wordpress.com/. – Назва з екрану. – Дата звернення: 04.01.2019.

17. Mijatović A. Pregled politićkog i državničkog rada dr. Franje Tuđmana: 1989. –1999 / Anđelko Mijatović. – Zagreb: Novi Liber, 2000. – 276 s.

18. Mitterrand Will Send Troops Only to Protect Bosnia Relief. [Електронний ресурс] / The New York Times, 22.061992. – Режим доступу: https://www.nytimes.com/. – Назва з екрану. – Дата звернення: 27.12.2018.

19. Mock A. Dossier Balkan i Hrvatska: ratna agresijaubivšoj Jugoslaviji – perspektive za budučnost; priredio Herbert Vytiska; preveo s njemačkoga Srečko  Lipovčan / Alois Mock. – Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada: Hrvatski institut za povijest, 1998. – 228 s.

20. Na današnji dan 1994. papa Ivan Pavao II u Zagrebu molio pred milijun ljudi. [Електронний ресурс] / Dnevnik, 11.09.2017. Режим доступу: https://www.dnevnik.ba/. – Назва з екрану. – Дата звернення: 29.12.2018.

21. Nobilo M. Hrvatski feniks: diplomatski procesi iza zatvorenih vrata: 1990.–1997 / Mario Nobilo. – Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2000. – 654 s.

22. Perić I. Suverena i samostalna Republika Hrvatska. Kronika važnijih zbivanja / Ivo Peric. – Zagreb: Dom i svijet, 2007. – 314 s.

23. Pismo Franja Gregurica francuskom predsjedniku jos nije dobilo odgovor / Vjesnik – 1991. – S. 3.

24. Posljedni balkanski rat: bivša Jugoslavija: svjedočenja, raščlambe, izgledi; priredio Jean Cot; s francuskoga prevela Nada Majer. – Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada: Hrvatski institute za povijest, 1997. – 302 s.

25. Tatalović S. Manijinski narodi i manjine / Sinisa Tatalović. – Zagreb, 1997. – 338 s.

26. Tiersky R. François Mitterrand: A Very French President / Ronald Tiersky. – New York: Rowman & Littlefield, 2003. – 438 s.

27. Tuđman F. S vjerom u samostalnu Hrvatsku / Franjo Tuđman. – Zagreb: Narodne novine, 1995. – 478 s.

28. Tuđman M. Vrijeme krivokletnika / Miroslav Tuđman. – Zagreb: Detecta, 2006. – 469 s

29. Vukadinovic R. Politika europskih integracija / Radovan Vukadinovic, Lidija Cehuljic Vukadinovic. – Zagreb, 2005. – 399 s.

30. Warring Factions Agree on Plan to Divide up Former Yugoslavia. The Tech. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://tech.mit.edu/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 21.12.2018.

31. Zimmermann W. Origins of a Catastrophe: Yugoslavia and Its Destroyers / Warren Zimmermann. – New York: Times Books, 1996. – 269 p.