Відомості про авторів

Леся Гончаренко – кандидат історичних наук, доцент кафедри права та міжнародних відносин навчально-наукового Інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Ірина Голуб – студентка 5 курсу навчально-наукового Інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Андрій Грубінко кандидат історичних наук, доцент, докторант Інституту історії України НАН України.

Андрій Мартинов доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України.

Зінаїда Священко – д-р іст. наук, професор кафедри загальної історії, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Алєксєй Гришель – аспірант Республиканського інституту вищої школи, м. Мінськ, Республіка Беларусь.

Наталія Папенко – кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Павло Сацький кандидат історичних наук, доцент Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Вікторія Солошенко кандидат історичних наук, доцент, учений секретар Державної Установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Сергій Толстов – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Євген Хан кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Завантажити