Відомості про авторів

Михайло Бойко – студент магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ольга Бутурлімова – аспірантка історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Денис Іванов – аспірант Державної установи «Інститут Всесвітньої історії НАН України», м. Київ.

Олександр Іванов – кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Андрій Мартинов – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України, Інститут історії України НАН України.

ІринаМарущак–аспірантка історичного факультетуКиївського національного університетуімені Тараса Шевченка.

Олег Машевський – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Марина Михайленко – аспірантка кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Галина Мінгазутдінова – кандидат історичних наук, історик науково-дослідної частини історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Євген Папенко – кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Наталія Папенко – кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вікторія Пількевич – кандидат історичних наук, асистент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ігор Римар – аспірант Національного педагогічного університету ім. М. П Драгоманова.

Ігор Срібняк – доктор історичних наук, професор Київського університету імені Бориса Грінченка.

Тарас Ткачук – магістр історії історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Євген Хан – кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник науково-дослідної частини історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Завантажити: