Відомості про авторів

Ірина Автушенко – кандидат історичних наук, доцент, Національний транспортний університет, м. Київ.

Ольга Бутурлімова – аспірантка історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Сергій Горопаха – аспірант історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дмитро Лакішик – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Юрій Латиш – кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Сабіна Котова – аспірантка історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Андрій Мартинов – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України, Інститут історії України НАН України.

Олег Машевський – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Галина Мінгазутдінова – кандидат історичних наук, історик науково-дослідної частини історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Оксана Мітрофанова – кандидат політичних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Світлана Мотрук – кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ольга Нагнибіда – аспірантка кафедри всесвітньої історії, факультету історичної освіти Національного педагогічного університету мені М.П. Драгоманова, м. Київ.

Петро Опанащук – кандидат історичних наук, доцент Житомирський державний університет імені Івана Франка

Віра Саварин, магістр історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ігор Срібняк – доктор історичних наук, професор Київського університету імені Бориса Грінченка.

Сергій Стельмах – доктор історичних наук, головний науковий співробітник науково-дослідної частини історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Євген Хан – кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник науково-дослідної частини історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Володимир Юшкевич – кандидат історичних наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Завантажити: