Основні етапи співпраці України з міжнародними донорами у сфері впровадження проектів міжнародної технічної допомоги (1992‑2014 рр.)

Вікторія Медвідь

Аспірантка, Інститут історії України НАН України

УДК 94(477) «1992-2014»

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2017.08.221-230

Анотація

У статті досліджено ключові аспекти співпраці України з міжнародними донорами у період з 1992 по 2014 рр.; сформульовано основні етапи міжнародної співпраці у напрямі впровадження проектів міжнародної технічної допомоги в Україні; визначено основні тенденції залучення допомоги з розвитку в Україні. Також окреслено історичні передумови такого поняття як «допомога з розвитку», наведені основні наукові позиції щодо впливу донорської допомоги з розвитку на країну-реципієнта.

Наведено та проаналізовано дані Міністерства економічного розвитку та торгівлю України, що стосуються кількості зареєстрованих проектів у період з 1996 по 2014 рр.; було висунуто можливі причинно-наслідкові зв’язки між кількістю проектів міжнародної технічної допомоги та суспільно-політичною ситуацією в Україні. Було визначено вектори міжнародної співпраці у рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, їх взаємозалежність із суспільно-політичними питаннями та державною політикою. Означено нормативно-правове поле, в межах якого здійснюється реалізація проектів міжнародної технічної допомоги в Україні. Загалом, у статті зроблена спроба хронологічно виділити та обґрунтувати основні етапи залучення допомоги з розвитку в Україні з 1992 по 2014 рр.

Ключові слова

Проект, міжнародна технічна допомога, допомога з розвитку, донор, суспільство.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Kanbur R. The economics of international aid / R. Kanbur // The Economics of Giving, Reciprocity and Altruism. – North Holland, 2003. – 31 p. [Electronic Resource] – Mode of Access: https://pdfs.semanticscholar.org/ (Last Access: August 20, 2017). – Title from the Screen.

2. USAID: USAID History [Electronic Resource]. – Mode of Access: http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/ (Last Access: August 18, 2017). – Title from the Screen.

3. A voice for the poor // The Economist. – May 2002. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.economist.com/ (Last Access: September 18, 2017). – Title from the Screen.

4. Moss T. An Aid-Institutions Paradox? A Review Essay on Aid Dependency and State Building in Sub-Saharan Africa / T. Moss, G. Pettersson, N. van de Walle // Center for Global Development. – January 2006. – 28 p. [Electronic Resource] – Mode of Access: https://www.cgdev.org/ (Last Access: August 20, 2017). – Title from the Screen.

5. Угода між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992 [Електорнний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ (дата звернення: 28 серпня 2017) – Назва з екрану.

6. Список проектів Міжнародної технічної допомоги [Електорнний ресурс] – Режим доступу: http://openaid.gov.ua/ (дата звернення: 20 травня 2016) – Назва з екрану.

7. Постанова Кабінету Міністрів України Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ (дата звернення: 17 серпня 2017) – Назва з екрану.

8. План дій «Україна – Європейський Союз» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ (дата звернення: 17 серпня 2017) – Назва з екрану.

9. Про схвалення Стратегічних напрямів та завдань щодо залучення міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2009-2012 роки № 1156-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ (дата звернення: 17 серпня 2017) – Назва з екрану.

10. Aid to developing countries rebounds in 2013 to reach an all-time high. OECD – April 2014. [Electronic Resource]. – Mode of Access: http://www.oecd.org/ (Last Access: August 25, 2017). – Title from the Screen.