Політика ЮНЕСКО в сфері культури

Вікторія Пількевич

Кандидат історичних наук, асистент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УДК 94 (100)

DOI: http://doi.org/10.17721/2524-048X.2015.01.190-199

В статті досліджено політику ЮНЕСКО (Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури) в сфері культури. Висвітлено головні засади діяльності Організації щодо охорони культурної спадщини, збереження нематеріальної культури, заохочення до культурного діалогу між народами. Розглянуто основні конвенції ЮНЕСКО в галузі культури та звернено увагу на їх ключові положення. Встановлено, що співробітництво з ЮНЕСКО є важливою складовою у зовнішній політиці країн світу. З’ясовано перспективи подальшої роботи ЮНЕСКО в культурному напрямку.

Ключові слова

ЮНЕСКО, конвенція, культурна спадщина, діалог культур.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

 1. Статут Організації Об’єднаних Націй [Електронний ресурс] / United Nations information centres. – Режим доступу: https://unic.un.org/
 2. Устав Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры / Основные документы. Издание 2014 года, включающее тексты документов и изменения, принятые Генеральной конференцией на 37-й сессии (Париж, 5 – 10 ноября 2013 г.) [Електронний ресурс] / База даних UNESDOC. – Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/ – С. 5
 3. Акуленко В. І. Міжнародне право охорони культурної спадщини / В. І. Акуленко, О. І. Мельничук // Пам’ятки України: історія та культура. – 2005. – № 2005. – № 1, 2.
 4. Мартыненко И. Э. Конвенции ЮНЕСКО по защите культурного наследия: проблемы реализации в национальное законодательство / И. Э. Мартыненко // Університетські наукові записки. – 2007. – № 2.
 5. Максимов В. В. Правова охорона культурних цінностей у конвенціях ЮНЕСКО: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.11 / В. В. Максимов – К., 1997.
 6. Мельничук О. І. Міжнародно-правові засади формування Списку всесвітньої культурної та природної спадщини / О. І. Мельничук // Університетські наукові записки. – 2005. – № 4.
 7. Каткова Т. Г. Діяльність ЮНЕСКО у сфері збереження культурної спадщини: правові аспекти / Т. Г. Каткова – Х.: Титул, 2007. – 181 с.
 8. Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту // Культурна спадщина України. Правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища: Зб. офіц. док. – К., 2002.
 9. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия [Електронний ресурс] // Сайт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Режим доступу: http://whc.unesco.org/.
 10. The Criteria for Selection [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Центру всесвітньої спадщини World Heritage Centre. – Режим доступу: http://whc.unesco.org/
 11. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии [Електронний ресурс] / Офіційний сайт ООН. – Режим доступу: http://www.un.org/
 12. Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage / [Електронний ресурс] // Офіційний сайт ЮНЕСКО. – Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/
 13. ЮНЕСКО. Генеральная конференция. Сессия (31; 2001; Париж). Разработка нового международного нормативного акта по охране нематериального культурного наследия. – Париж: ЮНЕСКО, 2001.
 14. ЮНЕСКО. Генеральная конференция. Сессия (32; 2003; Париж). Акты Генеральной конференции: 32-я сессия: 29 сентября – 17 октября 2003 г., Париж. – Париж: ЮНЕСКО, 2004.