Куди рухається Європейський Союз? (Еволюція підходів у європейських безпекових стратегіях у часи невизначеності та швидких змін ЄС)

Вікторія Вдовиченко

Кандидат історичних наук, доцент Київський університет імені Бориса Грінченка

УДК: 94 (4): 327.7

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.09.6-20

Анотація

У статті репрезентовано погляд на виклики, що пов’язані із інтеграційними процесами в Європейському Союзі. Дослідження цієї проблематики здійснено завдяки аналізу італомовних та естонських джерел та літератури.

Завдяки аналізу Глобальної стратегії ЄС, подані думки щодо вироблення нового комплексне бачення зовнішньої і безпекової політики та політики оборони ЄС. Визначено, що у Глобальній стратегії закладений амбітний вихід Європейського Союзу на новий рівень. Прослідкована тенденція до подальшої адаптивності як ключового підходу для імплементації положень Глобальної стратегії Європейського Союзу. Розкривається взаємозв’язок та особливість інтересів держав-членів та самого Європейського Союзу щодо консолідованого майбутнього ЄС.

Стаття актуалізує дискусії щодо того, чому необхідна політична воля держав-членів ЄС для того, щоб сам ЄС вирішував спільні економічні та політичні проблеми, які впливають на його парадигму безпеки. Відповідно, стаття поділяється на дві частини: 1) еволюція розвитку стратегій безпеки ЄС; 2) гібридні виклики для Європи, на які має відповісти Глобальна стратегія ЄС.

Відповідно, Глобальній стратегії ЄС іще необхідно пройти шлях свого становлення, щоб її головний орієнтир на глобальний простір став актуалізованим.

Ключові слова

Європейський Союз, Глобальна стратегія ЄС, Європейський Союз, гібридні виклики, інтеграція, безпека.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. A secure Europe in a better world. European Security Strategy. – Brussels. – 12 December 2003. – 14 p.

2. Alberti F. Guerra fredda e d’intorni / F. Alberti. – Verona: QuiEdit, 2017. – 585 p.

3. Aliboni R. La politica estera dell’Italia. L’ltalia e la politica internazionale. / R. Aliboni, G. Bonvincini. – Bologna, 2005. – P. 103-125.

4. Bartels H.-P. Strategic Autonomy and the Defense of Europe: On the Road to a European Army? / H.-P. Bartels, A.M. Kellner, U. Optenhogel. – Bonn: Dietz, 2017. – 448 p.

5. Bonvincini G. Deepening and Widening in European Foreign and Security Policy/ G. Bonvincini, M. Comelli. – Documenti IAI0924. 2009. – 10 p.

6. Bonvincini G. Institutional Trends in CFSP/ ESDP in the Wake of the EU’s Constitutional Crisis / G. Bonvincini, E. Regelsberger. – Documenti IAI. IAI 0604. 12 p.

7. Caracciolo L. Terra Incognita. Le radici geopolitiche della crisi italiana / L. Caracciolo. – Roma: Laterza, 2001. – 117 p.

8. EU reveals plans for military cooperation following Brexit vote // The Guardian. (Electronic Resource) – Mode of Access: https://www.theguardian.com/ – (Last Access: 15.10.2017). – Title from the Screen.

9. EU60: Re-Founding Europe. The Responsibility to Propose. (Electronic Resource) – Mode of Access: http://www.iai.it/ – (Last Access: 08.09.2016). – Title from the Screen.

10. Faleg G. The EU’s Common Security and Defence Policy: Learning Communities in International Organizations/ G. Faleg. – Palgrave Macmillan, 2017. – 227 p.

11. Implementation Plan on Security and Defence within Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy / Council of the European Union / Annex. June, 2016. – 30 p.

12. Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe /ed. by D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajaczkowski. – Warsaw: Centre for Europe, 2013. – 767 p.

13. Joint Declaration issued at the British-French Summit in Saint-Malo, France, 3-4 DECEMBER 1998. – 2 p. (Electronic Resource) – Mode of Access: https://www.consilium.europa.eu/ – (Last Access: 15.10.2017). – Title from the Screen.

14. Lawrence T. Building Capacity for the EU Global Strategy/ T. Lawrence, H. Praks, P. Jarvenpaa. – Policy Paper. June, 2017. ICDS, Estonia. – 12 p.

15. Pirozzi N. Military and Civilian ESDP Missions: Ever Growing and Effective? / N. Pirozzi, S. Sandawi // Documenti IAI No.9/29. – 2009. Rome, IAI. 23 p.

16. Prodi R. Peace, Security And Stability International Dialogue and the Role of the EU Sixth ECSA-World Conference. Speech /02/619/. Brussels, 5-6 December 2002 P.2. (Electronic Resource) – Mode of Access: http://europa.eu/ – (Last Access: 15.10.2017). – Title from the Screen.

17. Raik K. A New Era of EU-NATO Cooperation: How to Make the Best of Marriage of Necessity / K. Raik, P. Jarvenpaa. – May, 2017. – ICDS, Estonia. – 26 p.

18. Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy / Council of the European Union. June, 2016. – 60 p.

19. Tocci N. Framing the EU’s Global Strategy: A Stronger Europe in a Fragile World. / N. Tocci. – Palgrave Macmillan, 2017. – 165 p.