Violence and the UPA Woman: Experiences and Influences

Larisa Zarichnyak

Applicant of historical faculty Kyiv National Taras Shevchenko University

UDС 94 (477)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2015.02.243-267

The Second World War in Ukraine cast the women of the Ukrainian Insurgent Army into a very different role. They were active members of the UPA and established their own roles within the insurgency. They also became active targets of the Soviet, German and Polish regimes in their fight against the UPA due to their visibility and because the men were already part of the Ukrainian underground. The regimes used different types of violence toward the UPA women because they had different end goals for them. The women however, established their own identities through their activity in the UPA and through the violence that was perpetrated against them.

Keywords

Second World War, Ukraine, Ukrainian Insurgent Army, women, gender violence, oral history, Soviet Union.

Download the аrticle

References

 1. Kis O. (2015) ‘National Femininity Used and Contested: Women’s Experiences in the National Guerrilla in Western Ukraine in the 1940-50s’. In: N. Khanenko-Friesen, G. Grinchenko eds. Reclaiming the Personal: Oral History in Post-Socialist Scholarship. Toronto. [in English]
 2. Kis O. (2013) Mizh osobystym i politychnym: genderni osoblyvosti dosvidu zhinok-uchasnyts natsionalno-vyzvolnykh zmahan na Zakhidno-Ukrainskykh zemliakh u 1940-50-kh rokakh. Narodoznavchi Zoshyty. 4. pp. 591–599. [in Ukrainian].
 3. Assman J., Czaplicka j. (1995) Collective Memory and Cultural Identity. New German Critique. 65. pp. 125–133. [in English].
 4. Russell N. (2006) Collective Memory before and after Halbwachs. The French Review. 79(9). pp. 792–804. [in English].
 5. Shervakova I. (1992) The Gulag in Memory. Memory and Totalitarianism. Vol. 1. Oxford: Transaction Publishers. [in English].
 6. Mandruk M. (2009) Zhinochi oblychchia ukrainskoho pidpillia – gendernyi pryntsyp chy cholovicha istoriia borotby. Kultura Narodov Prychornomoria. 169. pp. 129–134. [in Ukrainian].
 7. Ivanushchenko H. (2011) Divchata u revoliutsii: zviazkovi armii UNR. Istorychna pravda. [Online]. Avaliable from: http://www.istpravda.com.ua/.
 8. Havryshko M. (2011) Vplyv «gendernoi polityky» u Tretomu Raikhu na ukrainskyi feministychnyi dyskurs v Halychyni 1930-kh rr. Ukrainoznavchyi almanakh. Issue 6. Kyiv. [in Ukrainian.
 9. Onyshko L. (2004) Rol zhinky v ukrainskomu natsionalno-vyzvolnomu rusi seredyny XX stolittia. Ukrainskyi Vyzvolnyi Rukh. 3. pp. 30–38. [in Ukrainian].
 10. Burds J. (2006) Sovetskaja agentura: ocherki istorii SSSR v poslevoennye gody, 1944-1948. Moskva: Sovremennaja Istorija. [in Russian].
 11. Petrenko O. (2011) Vykorystannia radianskymy ta polskymy orhanamy bezpeky zhinok-ahentiv u borotbi proty Ukrainskoho natsionalistychnoho pidpillia. Ukraina Moderna. [Online]. Avaliable from: http://www.uamoderna.com/.
 12. Petrenko O. (2014) Sub”ektivnaja otvetstvennost’: uchastie zhenshhin v Organizacii ukrainskih nacionalistov i Ukrainskoj povstancheskoj armii (konec 1920-h – 1950-e). In: O.V. Budnickij, L.G. Novikova eds. SSSR vo vtoroj mirovoj vojne: Okkupacija. Holokost. Stalinizm. Moskva: ROSSPJeN. [in Russian].
 13. Statiev A. (2010) The Soviet Counterinsurgency in the Western Borderlands. Cambridge: Cambridge University Press. [in English].
 14. Viatrovych V. (2011) Druha polsko-ukrainska viina, 1942-1947. Kyiv: Tsentr Doslidzhen Vyzvolnoho Rukhu. [in Ukrainian].
 15. Littlewood R. (1997) Military Rape. Anthropology Today. 13/2. pp. 7–16. [in English].
 16. Green J.L. (2004) Uncovering Collective Rape: A Comparative Study of Political Sexual Violence. International Journal of Sociology. 34/1. pp. 97–116. [in English].
 17. (2010, 13 September) Interview with Olia Ilkiv, recorded by L. Zariczniak.
 18. Muhlhauser R. (2009) Between ‘Racial Awareness’ and Fantasies of Potency: Nazi Sexual Politics in the Occupied Territories of the Soviet Union, 1942-1945. Brutality and Desire: War and Sexuality in Europe’s Twentieth Century. New York: Palgrave Macmillan. [in English].
 19. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD). Urzad Wojewodzki Wolyn. Found 979, Opys 32. p. 5.
 20. Kulchytskyi S.V. ed. (2008) OUN i UPA v 1943 rotsi: Dokumenty. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. [in Ukrainian].
 21. (1962) Ukrainian Information Service. Russian oppression in Ukraine: Reports and documents. London: Ukrainian Publishers. [in English].
 22. Palyvoda V. (2001) Spohady ukrainskoho povstantsia i bahatorichnoho viaznia taboriv Hulahu. Kyiv: Vyd. «Smoloskyp». [in Ukrainian].
 23. Stepaniuk S. (1984) Ukrainski zhinky v nimetskykh tiurmakh v Kamiantsi i Rivnomu. Litopys UPA. Vol 5. Toronto: Litopys UPA. [in Ukrainian].
 24. (2012, 12 March) Interview with Anna Buryj, recoreded by L. Zariczniak.
 25. (2012, 6 May) Interview with Anna Vasylyk, recorded by L. Zariczniak].
 26. Stupnytskyi Yu. (2004) Spohady pro perezhyte. Toronto: Litopys UPA. [in Ukrainian].
 27. Serhiichuk V. ed. (1996) OUN-UPA v roky viiny. Kyiv: Dnipro. [in Ukrainian].
 28. (2010, 13 September) Interview with Yaroslava Levkovych recorded by L. Zariczniak.
 29. Burds J. (2001) Gender and Policing in Soviet West Ukraine, 1944-1948. Cahiers du Monde russe. 42/2-4. pp. 279–320. [in English].
 30. Ukrainian Canadian Documentation and Research Center (UCDRC). Roman Petriw interview. PA123.
 31. (2012, 7 May) Interview with Yaroslav Perschushyn recorded by L. Zariczniak.
 32. Spohady striltsia UPA Ivana Kuryla – Adasi. KyivCYM. [Online]. Avaliable from: http://www.youtube.com/.
 33. Krainii I. Zhinochi oblychchia OUN-UPA. Ukraina Moloda. [Online]. Avaliable from: http://www.umoloda.kiev.ua/. [in Ukrainian].
 34. Klymchuk O. (2012, 8 August) «Ya nikoho ne vykazala i ne zradyla, nichoho ne vkrala i nikomu ne zbrekhala»: Dolia Hanny Klymchuk. Ukraina Incognita. [Online]. Avaliable from: http://incognita.day.kiev.ua/. [in Ukrainian].
 35. Aleksandra Piech interview. UCDRC. PA161.
 36. Panchenko O. (2012, 9 April) Zviazkova henerala Shukhevycha. Dolia i chyn Halyny Dydyk. Istorychna pravda. [Online]. Avaliable from: http://www.istpravda.com.ua/. [in Ukrainian].
 37. Gottschall J. (2004) Explaining Wartime Rape. Journal of Sex Research. 41/2. pp. 129–136. [in English].
 38. Snyder T. (2010) Bloodlands. London: Basic Books. [in English].
 39. Zhukov Y. (2007, September) Examining the Authoritarian Model of Counter-Insurgency: The Soviet Campaign Against the Ukrainian Insurgent Army. Small Wars and Insurgencies. 18/3. pp. 439–466. [in English].
 40. (2009, 19 January) Interview with Marianna Baran recorded by L. Zariczniak.
 41. (2010, 8 April) Interview with Liubomyr Poliuha recorded by L. Zariczniak.
 42. Weiner A. (2001) Making Sense of War. Princeton: Princeton University Press. [in English].
 43. (2009, 14 January) Interview with Maksym Wowk recorded by L. Zariczniak.
 44. (2012, 14 March) Interview with «Kalyna» and «Nazar» recorded by L. Zariczniak.
 45. Kuzma-Kapustynska M. (2000) Z halytskoi zemli do berehiv Anhlii. London. [in Ukrainian].
 46. (2004-2005) Dokumenty Jaworzna. Nasze Slowo. 51-52. p. 9. [in Polish].
 47. Library and Archives Canada (LAC). Zvit do pravoslavnykh konsystorii, 20 September 1943. Found MG 31. Opys D203. No. 25, 5. p. 1.
 48. (2012, 28 April) Interview with Julia Kaluchka recorded by Oksana Kis.
 49. Tymoshchuk L. (2013, 14 October) Veterany UPA ne zrikaiutsia svoiei prysiahy. Ukraina Incognita. [Online]. Avaliable from: http://incognita.day.kiev.ua/.
 50. Savchyn-Pyskir M. (2001) Thousands of Roads. London: McFarland. [in English].