Основні напрямки співпраці між військовою радою з питань біженців США та неурядовими організаціями (1944 – 1945)

Володимир Юшкевич

Кандидат історичних наук, докторант Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 94(73).091.7

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.11.254-270

Анотація

У статті аналізується один із векторів практичної роботи Військової ради з питань біженців (далі – ВРБ), пов’язаний зі співробітництвом американської урядової агенції з громадськими організаціями. Метою діяльності нової держструктури США, яка постала наприкінці Другої світової війни, було планування й здійснення допомогових та рятувальних акцій щодо євреїв і переслідуваних нацистами меншин в умовах воєнного часу. Ця організація з’явилася на початку 1944 р. завдяки зусиллям американського міністра фінансів Генрі Моргентау-молодшого та за підтримки Президента Франкліна Рузвельта. ВРБ доповнювала міжнародні організації, які опікувалися питаннями вимушених мігрантів та активним учасником яких були Сполучені Штати. У статті показано, що упродовж шістнадцяти місяців своєї роботи досліджувана держструктура могла виконувати специфічні завдання на території нейтральних та окупованих країн завдяки прямому підпорядкуванню американській адміністрації. Відсутність потреби в ухваленні колективних рішень шляхом консенсусу, робила ВРБ більш гнучкою та оперативнішою організацією, порівняно з міжнародними утвореннями – Міжурядовим комітетом з питань біженців та Адміністрацією Об’єднаних Націй для допомоги та відбудови. Встановлено, що важливою складовою роботи Військової ради було співробітництво з громадськими неурядовими об’єднаннями. Визначено коло американських єврейських та християнських структур, що налагодили тісне співробітництво з Військовою радою. Значну увагу приділено аналізові основних напрямів двосторонньої співпраці. Важливим елементом реалізації допомогової політики США у поневолених нацистами країнах Європи стало залучення фінансових ресурсів низки, головним чином єврейських, громадських організацій. Відзначено, що неодмінною складовою діяльності ВРБ були фінансова та дипломатична робота в нейтральних країнах Європи, яка посилювалася завдяки співпраці з агентами неурядових структур на окупованих територіях.

Ключові слова

ВРБ, Ф. Рузвельт, Г. Трумен, Друга світова війна, євреї, військові біженці, неурядові організації, США.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1. Auschwitz Report / War Refugee Board – Washington: War Refugee Board, 1944. – 63 p.

2. Breitman R. FDR and the Jews / R.Breitman, A. Lichtman. – Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2013. – 433 p.

3. Erbelding R. L. About time: the history of the War Refugee Board: A Dissertation for Degree of Doctor of Philosophy (History) / Rebecca Erbelding. – Fairfax, 2015. – 796 p.

4. History of the War Refugee Board: With selected documents, January 22, 1944 – September 15, 1945. – Volume 1. – Washington: War Refugee Board, 1945. – Р. 1-448.

5. History of the War Refugee Board: With selected documents, January 22, 1944 – September 15, 1945. – Volume 2. – Washington: War Refugee Board, 1945. – Р. 449-940.

6. History of the War Refugee Board: With selected documents, January 22, 1944 – September 15, 1945. – Volume 3. – Washington: War Refugee Board, 1945. – Р. 941-1433.

7. Jewish Delegation Asks British Government to Establish War Refugee Board in Britain // Jewish Telegraphic Agency. Daily News Bulletin. – 1944. – February, 23. – Р. 2.

8. O’Dwyer W. Final summary report of the executive director, War refugee board / W. O’Dwyer. – Washington, 1945. – 74 p.

9. Palmer R. W. The role of Oscar Cox in the creation of War Refugee Board (1943 – 1944) / R. Palmer // Federal History Journal. – 2017. – Issue 9. – Р. 26-47.

10. Sjöberg T. The Powers and the Persecuted. The Refugee Problem in the Intergovernmental Committee on Refugees (IGCR), 1938 – 1947 / T. Sjöberg. – Lund: Lund University Press, 1991. – 260 p. – (Lund studies in International history).

11. Szita S. Trading in Lives? Operations of the Jewish Relief and Rescue Committee in Budapest, 1944 – 1945 / S. Szita. – Budapest – New York: Central European University Press, 2005. – 237 p.

12. Union of American Hebrew Congregations Wants “free Ports” // Jewish Telegraphic Agency. Daily News Bulletin. – 1944. – May, 29. – Р. 3.

13. The U. S. National Archive. RG 59. General Records of the Department of State. Records Relating to the War Refugee Board. Report of the War Refugee Board for the week of January 22 to 27, 1945. – 7 р.

14. The U. S. National Archive. RG 59. General Records of the Department of State. Records Relating to the War Refugee Board. Memorandum of William O’Dwyer for the President, March 27, 1945. – 3 р.

15. The U. S. National Archive. RG 59. General Records of the Department of State. Records Relating to the War Refugee Board. Report of the War Refugee Board for the Period from May 7 to June 2, 1945. – 6 р.