The Holy Cross prison in the context of the penitentiary system of the Second Polish Republic: selected aspects of organization and activity (1918–1939)

Oleh Razyhrayev

PhD (History)

Associate Professor of Maria Curie-Skłodowska University (Lublin, Poland),

Associate Professor of Lesya Ukrainka Eastern European National University (Lutsk, Ukraine)

ORCID: 0000-0003-0480-6936

DOI: https://doi.org/10.17721/2524-048X.2020.17.7

Abstract. The proposed article highlights selected aspects of the organization and activity of the Holy Cross Prison in the context of the penitentiary system of the Second Polish Republic. Particular attention is paid to the internal structure, characterization of the staff, the imprisonment of political and criminal prisoners. The research methodology is based on the use of general scientific and special historical research methods, including problem-chronological, synchronous, diachronic, comparative-historical and others.

It is established that the Holy Cross Prison was located in the premises of a former highland Benedictine monastery and was intended to serve a sentence of long-term prisoners. This penal institution objectively was considered one of the harshest in interwar Poland. Except especially dangerous criminals and spies there were also political prisoners – the members of the Communist Parties of Western Ukraine and Western Belarus, the Organization of Ukrainian Nationalists, etc.

It is revealed that in the early 1930s, the prison had good physical condition, which was the result of a number of repairs. The Holy Cross was the closed complex where, in addition to the main prison premises, there were a hospital, outbuildings, guard post, administrative premises, a stable, a warehouse, etc. Before the Second World War the prison employed about 100 people. The number of prisoners had a steady upward trend, contributing to the overcrowding of the penitentiary facility, what was especially felt in the second half of the 1930s.

Based on the analysis of documentary sources, we assume that the administration of the Holy Cross, despite numerous material and personnel difficulties, fulfilled the tasks entrusted on it by the Polish state.

Keywords: Holy Cross, Poland, prison, prisoner, penitentiary system.


Download full text

pdf


References:

1. Gosudarstvennyj arhiv Brestskoj oblasti, f. 99, op.1, d.1.

2. Gosudarstvennyj arhiv Grodnenskoj oblasti (GAGrO), f. 55, op.1, d. 26.

3. GAGrO, f.55, op.1. d. 34.

4. Derzhavnyj arxiv Volynskoyi oblasti, f. 47, op.1, spr. 8.

5. Posivnych, M. Stepan Bandera v polskyx tyurmax [Stepan Bandera in Polish prisons]. Retrieved from: https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/03/9/29017/ [In Ukrainian].

6. Razyhrayev, O. (2004). Lucka vyaznycya mizh dvoma svitovymy vijnamy: stanovlennya, orhanizaciya, osoblyvosti funkcionuvannya [Lutsk prison between the two world wars: formation, organization, peculiarities of functioning]. Ukrayinskyj istorychnyj zbirnyk Instytutu istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny, 17, 185–193 [In Ukrainian].

7. Centralnyj derzhavnyj istorychnyj arxiv Ukrayiny, m. Lviv (CDIAL Ukrayiny), f. 151, op.1, spr. 68.

8. CDIAL Ukrayiny, f. 151, op.1, spr. 356.

9. CDIAL Ukrayiny, f. 611, op.1, spr. 1.

10. CDIAL Ukrayiny, f. 611, op.1, spr. 4.

11. CDIAL Ukrayiny, f. 611, op.1, spr. 7.

12. CDIAL Ukrayiny, f. 611, op.1, spr. 8.

13. CDIAL Ukrayiny, f. 611, op.1, spr. 9.

14. CDIAL Ukrayiny, f. 611, op.1, spr. 10.

15. CDIAL Ukrayiny, f. 611, op.1, spr. 11.

16. CDIAL Ukrayiny, f. 611, op.1, spr. 14.

17. CDIAL Ukrayiny, f. 611, op.1, spr. 15.

18. CDIAL Ukrayiny, f. 611, op.1, spr. 16.

19. CDIAL Ukrayiny, f. 611, op.1, spr. 18.

20. CDIAL Ukrayiny, f. 611, op.1, spr. 20.

21. CDIAL Ukrayiny, f. 611, op.1, spr. 21.

22. CDIAL Ukrayiny, f. 611, op.1, spr. 22.

23. CDIAL Ukrayiny, f. 611, op.1, spr. 23.

24. CDIAL Ukrayiny, f. 611, op.1, spr. 24.

25. CDIAL Ukrayiny, f. 611, op.1, spr. 25.

26. CDIAL Ukrayiny, f. 611, op.1, spr. 26.

27. CDIAL Ukrayiny, f. 611, op.1, spr. 27.

28. CDIAL Ukrayiny, f. 611, op.1, spr. 28.

29. CDIAL Ukrayiny, f. 611, op.1, spr. 29.

30. CDIAL Ukrayiny, f. 611, op.1, spr. 31.

31. CDIAL Ukrayiny, f. 611, op.1, spr. 37.

32. Archiwum Państwowe w Kielcach (APK), zesp. 21/186, 1.

33. APK, zesp. 21/186, 3.

34. APK, zesp. 21/186, 12.

35. Dekret w przedmiocie organizacji okręgowych dyrekcji więziennych z dnia 7 lutego 1919 r. Dziennik Praw Państwa Polskiego, 14,

36. Kułan, G. (2013). Bunt w więzieniu na Świętym Krzyżu w dniu 20 września 1925 roku [Rebellion in the the Holy Cross prison on September 20, 1925]. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne (In Polish).

37. Matysiak, (2006). Historia więzienia na Świętym Krzyżu 1886–1939 [The History of the Holy Cross prison 1886–1939]. Kielce:  Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne (In Polish).

38. Morąg, (1987). Historia Więzienia na Świętym Krzyżu [The History of the Holy Cross prison]. Warszawa: Komisja Wydawnicza Studenckiego Koła Przewodników Świętokrzyskich przy Politechnice Warszawskiej (In Polish).

39. Nosal, (1989). Piekło na świętej górze [Hell on the holy mountain]. Kielce: «Dom Książki» (In Polish).

40. Pawlak, (1995). Więziennictwo polskie w latach 1918–1939 [The Polish prison system in 19181939]. Kalisz: Centralny Ośrodek Szkolenie Służby Więziennej w Kaliszu (In Polish).

41. Przeniosło, (2000). Więzienie na Świętym Krzyżu w latach 1918–1939 [The Prison on the Holy Cross in 1918–1939]. Klasztor na Świętym Krzyżu w polskiej kulturze narodowej. Ed. D. Olszewski, R. Gryz. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 205–223 (In Polish).

42. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 1928 r. o wykonaniu rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. w sprawie organizacji więziennictwa. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 64,