Про журнал

Європейські історичні студії: науковий журнал.

Видання публікує статті, рецензії на наукові роботи, хроніку наукового життя.

Проблематика:інтеграційні процеси в Європі (друга пол. XX – початок XXI ст.); євроінтеграція України; етнічні, міграційні процеси в Європейському Союзі; соціальна історія, історія повсякдення країн Європейського Союзу; розвиток масової культури в ЄС; зовнішня політика України та європейських країн на сучасному етапі.

Тематика згідно з галуззю науки «07.00.00 – Історичні науки» відповідно до чинного переліку галузей наук.

Електронний журнал Європейські історичні студії включений до переліку електронних фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю «історичні науки».

(Наказ МОН України від 09.03.2016 № 241 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 25 лютого 2016 року»)

 

Редколегія:

 • Машевський О. П. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка) (голова редколегії);
 • Мартинов А. Ю. д-р іст. наук, проф. (Інститут історії України НАНУ) (заступник голови редколегії);
 • Купчик О. Р. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) (заступник голови редколегії);
 • Пількевич В. О. к.і.н., ас. (КНУ імені Тараса Шевченка) (відповідальний секретар);
 • Банті Р. доктор філософії (Історія) (Міністерство освіти Ізраїлю, Єрусалим, Ізраїль);
 • Гасимли М. Джафар огли – д-р іст. наук, проф. (Бакинський Державний Університет, Азербайджан);
 • Добронські А. Ч. д-р габілітований, проф. (Університет м. Білосток, Республіка Польща);
 • Дьомін О. Б. д-р іст. наук, проф. (Одеський національний університет ім. І. Мечникова);
 • Іванов О. Ф. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка);
 • Капелюшний В. П. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка);
 • Кожокару Л. Д. д-р іст. наук, доц. (Державний університет Молдови, Кишинів, Молдова);
 • Малько В. доктор філософії (Історія) (Каліфорнійський університет, Фресно, США);
 • Миронович Є. д-р габілітований, проф. (Університет м. Білосток, Республіка Польща);
 • Мордвінцев В. М. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка);
 • Патриляк І. К. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка);
 • Руккас А. О. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка);
 • Слюсаренко А. Г. д-р іст. наук, проф., акад. НАПН України (КНУ імені Тараса Шевченка);
 • Ставнюк В. В. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка);
 • Хакаміес П. д-р іст. наук, проф. (Університет Турку, Фінляндія);
 • Щербак М. Г. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка);
 • Яровий В. І. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка).