Європейські історичні дослідження: теоретичні й концептуальні аспекти

Андрій Мартинов

Доктор історичних наук, професор, Інститут історії України НАН України

УДК 327.82.061.1

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.09.21-41

Анотація

Стаття присвячена проблемам теоретичних і концептуальних аспектів європейських історичних досліджень. Стратегія розвитку європейської інтеграції 1990-х початку 2000-х років полягала у поєднанні якісного поглиблення єднання європейських держав (створення монетарного союзу, формування спільної зовнішньої і безпекової політики) і кількісного збільшення держав-членів Євросоюзу максимально ускладнила систему прийняття рішень в ЄС. Це обумовлює важливість концептуально-теоретичного переосмислення сучасного етапу розвитку процесу європейської інтеграції.

Обстоюється думка про те, що визначальним чинником успіху практичного долучення українців до простору європейської єдності є сумісність розуміння ідей свободи і справедливості. Зовнішні і внутрішні складники європейської свободи і справедливості є настільки взаємопов’язаними, що їх окреме тлумачення не має епістемологічної перспективи. Стабільне економічне процвітання і соціальний поступ усе більше залежать від економічної ситуації в усьому світі. Соціальне самопочуття громадян окремих країн і їх авторитет у сучасному світі залежить від морально-етичної зрілості національних еліт, рівня довіри у суспільстві і загальної культури та ступеня індивідуальної відповідальності громадян за власне майбутнє. Зазначене коло питань набуває особливого значення в умовах загострення геополітичної конкуренції навколо України. Сучасна фінансова та міграційна криза ЄС посилює вплив соціального чинника на колективну свідомість «старих» і «нових» європейців часто породжують небезпечні тенденції. Це обумовлює важливість європейських історичних досліджень.

Ключові слова

Європейські історичні дослідження, Європейський Союз, теорії європейської інтеграції, концептуально-проблемний підхід, політична система Європейського Союзу.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Kaiser W. From State to society? The Historiography of European Integration / W. Kaiser // Cini Michaelle, Bourne Angela (Hrsg). European Union Studies. – New York: Smith Publishing, 2006. – Р.190-208.

2. Niess F. Die europäische Idee. Aus dem Geist des Widerstandes / F.Niess. – Frankfurt: Suhrkamp Verlag. 2001. – 302 s.

3. Loth W. Der Weg nach Europa. Geschichte der Europäischen Integration 1939-1957 / W.Loth. – Göttingen: Universität Press, 1996. – 240 s.

4. Loth W., Wessels W. Theorien europäischer Integration / W.Loth, W.Wessels. – Opladen: DVA, 2001. – 360 s.

5. Haas Е. The Unitary of Europe. Political, Economist, Forces 1950-1957 / E.Haas. Stanford: University Press, 1958. – 300 p.

6. Boneberg E, Stubb A. The European Union. How does it Work? / E.Boneberg, A.Stubb. – Oxford: University Press, 2003. – 290 p.

7. Beck U., Grande E. Kosmopolitisches Europa. Gesellschaft und Politik in der Zweiten moderne / U.Beck, E.Grande. – Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag, 2004. – 280 s.

8. Cini M. European Union Politik / M.Cini. – Oxford: University Press, 2007. – 300s.

9. Nugent N. The Government and Politics of the European Union 1. / N.Nugent. – Houndmills: Hargrove Press, 2006. – 550 p.

10. Hix S. The Political System of the European Union 2. / S.Hix. – New York: Simon&Schuster, 2005. – 300 p.

11. Wessels W. Das politische System der Europäischen Union / W.Wessels. – Wiesbaden: Beck Verlag, 2008. – 340 p.

12. Jachtenfuchs M., Kohler-Koch B. Europäische Integration / M.Jachtenfuchs, B.Kohler-Koch. – Opladen: DVA, 2005. – 180 s.

13. Judt T. Die Geschichte Europas seit dem Zweiten Weltkrieg / T.Judt. – Bonn: Dietz Verlag, 2006. – 600 s.

14. Gasteyger C. Europa zwischen Spaltung und Einigung. Darstellung und Dokumentation 1945-2005 / C.Gasteyger. – Baden-Baden: Beck Verlag, 2006. – 350s.

15. Gillingham J. European Integration 1950-2003/ J.Gillingham. – Cambridge: University Press, 2003. – 400 s.

16. Münkler H. Imperien. Die Logik der Weltherrschaft – vom Alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten / H.Münkler. – Berlin: Beck Verlag. 2005. – 600 s.

17. Nutall S. European Foreign Policy / S.Nutall. – Oxford: University Press, 2000. – 480 p.

18. Marsh D. Der Euro. Die geheime Geschichte der neuen Weltwärung / D.Marsh. – Freiburg: Klett-Cotta, 2009. – 450 s.

19. Wirsching A. Demokratie und Globalisierung. Europa seit 1989 / A.Wirsching. – München: Suhrkamp Verlag, 2015. – 340 s.

20. Therr P. Die neue Ordnung auf alten Kontinent. Eine Geschichte des neoliberalen Europa / P.Therr. – Berlin: C.H.Beck Verlag, 2016. – 380 s.

21. Курланский M. 1968. Год, который потряс мир / М.Курланский. – М: Весь мир. 2008. – 450 c.

22. Фукуяма Ф. Сильное государство / Ф.Фукуяма. M.: Новое литературное обозрение, 2010. – 180 c.