Біографічні традиції в країнах Європи та США у новий та новітній часи

Артем Кошелєв

Аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 94(4+73)“15/20”

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2019.12.92-106

Анотація

У статті розглядається процес формування сучасної культури створення біографічних досліджень. Зокрема увага зосереджується на розвитку біографічного жанру у Великій Британії, Франції, Німеччині, Нідерландах і США в умовах різних історичних процесів впродовж нового та новітнього часів. Дослідження присвячене обґрунтуванню взаємозв’язку соціокультурної реальності, яка сформувала певні норми та ціннісні орієнтири у західних суспільствах, із розвитком біографічного жанру. На прикладі окремих країн автор демонструє, що культура створення життєписів має як спільні, так і відмінні корені зародження у різних історичних та соціальних умовах. Біографічні дослідження у цьому контексті виступають індикатором суспільних цінностей та їхніх змін.

У статті простежується зв’язок між ціннісними орієнтаціями різних категорій населення і формуванням їхніх героїв та антигероїв у формі біографій. Велику роль у цьому відігравали журналістські розслідування в різних країнах Європи та США, які здійснювали і продовжують здійснювати вплив на суспільну думку загалу, в тому числі описуючі життєдіяльність різних особистостей. Також припускається існування явища широкої «біографічної  культури», у межах якої розвинулися спеціалізовані, фахові академічні напрямки.

Ключові слова

«Біографічний поворот», біографічна традиція, історія суспільства, країни Європи, США.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Haan B. Personalized history: on biofiction, sourse criticism and the critical value of biography / Binne de Haan. The biographical turn. Lives in history. Edited by Hans Renders, Binne de Haan and Jose Harmsma. – Routledge Taylor & Francis Group: London and New York, 2017. – P. 53–68.

2. Haan B. Renders H. Towards Traditions and Nations. / Binne de Haan, Hans Renders. Theoretical discussion on biography. Approaches from History, Microhistory and Life Writing. Edited by Hans Renders and Binne de Haan. – Brille: Leiden and Boston, 2014. – P. 11–23.

3. Hamilton N. Biography as corrective / Nigel Hamilton. The biographical turn. Lives in history. Edited by Hans Renders, Binne de Haan and Jose Harmsma. – Routledge Taylor & Francis Group: London and New York, 2017. – P. 15–31.

4. Hamilton N. Biography: A Brief History / Nigel Hamilton. – Harvard University Press: Cambridge, MA/London, 2009. – 360 p.

5. Howes C. What are we turning from. Research and ideology in biography and life writing. / Craig Howes. The biographical turn. Lives in history. Edited by Hans Renders, Binne de Haan and Jose Harmsma. – Routledge Taylor & Francis Group: London and New York, 2017. – P. 165–176.

6. Kendall P. M. Biography. Narrative genre. [Електронний ресурс] / Paul Murray Kendall // Encyclopedia Britannica. Режим доступу – https://www.britannica.com/art/biography-narrative-genre. Дата звернення – 07.02.2019.

7. Klein C. Biography as a concept of thought: On the premises of biographical research and narrative. / Christian Klein. The biographical turn. Lives in history. Edited by Hans Renders, Binne de Haan and Jose Harmsma. – Routledge Taylor & Francis Group: London and New York, 2017. – P. 79–89.

8. Konstan D. Civic and subversive biography in antiquity / David Konstan, Robin Walsh. Writing biography in Greece and Rome. Narrative Technique and Fictionalization. Edited by K. de Temmerman and Kr. Demoen. – Cambridge University Press, 2016. – P. 26–43.

9. Renders H. Roots of Biography. From Journalism to Pulp to Scholarly Based Non-Fiction / Hans Renders. Theoretical discussion on biography. Approaches from History, Microhistory and Life Writing. Edited by Hans Renders and Binne de Haan. – Brille: Leiden and Boston, 2014. – P. 24–42.

10. Rollyson C. Biography. An annotated Bibliography / Carl Rollyson. Open Road Distribution, 2016. – 232 p.

11. Rollyson C. Liberation from low dark space. Biography beside and beyond the academy. / Carl Rollyson. The biographical turn. Lives in history. Edited by Hans Renders, Binne de Haan and Jose Harmsma. – Routledge Taylor & Francis Group: London and New York, 2017. – P. 176–186.

12. Rustin M. Reflection on the biographical turn in social science / Michael Rustin. The turn to biographical methods in Social Science. Comparative issues and examples. Edited by Prue Chamberlayne, Joanna Bornat, and Tom Wengraf. – Routledge Taylor & Francis Group: London and New York, 2000. – P. 33–52.

13. The biographical turn. Lives in history. Edited by Hans Renders, Binne de Haan and Jose Harmsma. – Routledge Taylor & Francis Group: London and New York, 2017. – 238 p.

14. The turn to biographical methods in Social Science. Comparative issues and examples. Edited by Prue Chamberlayne, Joanna Bornat, and Tom Wengraf. – Routledge Taylor & Francis Group: London and New York, 2000. – 346 p.

15. Theoretical discussion on biography. Approaches from History, Microhistory and Life Writing. Edited by Hans Renders and Binne de Haan. – Brille: Leiden and Boston, 2014. – 273 p.