Санкції Європейської Економічної Спільноти проти Аргентини в ході Фолклендської війни 1982 р.

Іван Примаченко

Аспірант кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УДК 94(327)“XX”

DOI: http://doi.org/10.17721/2524-048X.2015.01.77-91

У статті розглянуто процес прийняття та подовження санкцій Європейської економічної спільноти проти Аргентини в ході Фолклендської війни 1982 року та провідна роль Великої Британії в процесі їх ініціації. Аналіз документів, що лише нещодавно стали доступні дослідникам, дозволяє зробити спробу по-новому поглянути на цей слабко висвітлений в історіографії аспект фолклендського питання, запропонувати його періодизацію, а також визначити основні фактори, що призвели до успішного лобіювання Великою Британією введення санкцій.

Ключові слова 

Фолклендська війна, Фолклендські острови, Велика Британія, Аргентина, санкції, економіка.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

 1. Татарков Д. Конфликт в Южной Атлантике: Фолклендская война 1982 г. / Д. Татарков. – К. : Изд-во Румб, 2007. – 416 с.
 2. Waging Economic Warfare // Time. – 1982. – April 26.
 3. Martin L. L. Coercive Cooperation: Explaining Multilateral Economic Sanctions. / L. L. Martin. – Princeton : Princeton University Press, 1994. – 320 p.
 4. Rein E. The Community and the Falklands: A Stand Against Aggression. / E. Rein // Europe 82. – № 5/6. – 1982.
 5. Cawl C. T. The Falklands: Community Diplomacy at Work. / C. T. Cawl // Europe 82. – № 7. – 1982.
 6. Cooney J. Ireland Agrees to EEC Embargo. / J. Cooney // Irish Times. – 1982. – April 12.
 7. Martin L. L. Institutions and cooperation: sanctions during the Falkland islands conflict. / L. L. Martin // International Security. – 1992. – Vol. 16, № 4.
 8. Freedman L. Signals of War: The Falklands Conflict of 1982. / L. Freedman, V. Gamba-Stonehouse. – London : Faber and Faber, 1990. – 512 p.
 9. Coghlan D. Haughey Cool on Sanction Plan [Електронний ресурс] / D. Coghlan // Irish Times. – 1982. – April 7. – Режим доступу: https://www.irishtimes.com/ (Дата звернення: 27.06.2015).
 10. Merritt G. Britain Secures Arms Embargo from All Countries in EEC. / G. Merritt // Financial Times. – April 10. – 1982.
 11. Statement of the Ten on the Falklands [Електронний ресурс]. – Brussels, 1982. – Режим доступу: http://aei.pitt.edu/ (Дата звернення: 27.06.2015).
 12. Apple R.W. Jr. Europeans Ending Argentine Imports [Електронний ресурс] / R.W. Apple Jr. // New York Times. – 1982. – April 11. – Режим доступу: http://www.nytimes.com/ (Дата звернення: 27.06.2015).
 13. Council Regulation (EEC) №. 877/82 [Електронний ресурс] // Official Journal of the European Communities. – 1982. – Vol. 25, №. L 102. – Режим доступу: http://www.l2d.lv/ (Дата звернення: 27.06.2015).
 14. UKE Dublin to FCO (“Falklands: Irish Government Attitude”) [“news of the sinking of the Belgrano…has been very criticially received in the Republic”] [declassified 2012] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.margaretthatcher.org/] (Дата звернення: 27.06.2015).
 15. UKE Bonn to FCO (“Falklands: German Public Statements”) [“The sinking of the Belgrano has produced a rash of statements today in Bonn”] [declassified 2012] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.margaretthatcher.org/ (Дата звернення: 27.06.2015).
 16. UKE Paris to FCO (“Falklands”) [French and Dutch Government responses to sinking of the Belgrano] [declassified 2012] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.margaretthatcher.org/ (Дата звернення: 27.06.2015).
 17. EEC Unlikely to Renew Imports Ban // Irish Times. – May 4. – 1982.
 18. Borders W. Falklands Casualties Bring Dismay in Europe [Електронний ресурс] / W. Borders // New York Times. – 1982. – May 5. – Режим доступу: http://www.nytimes.com/ (Дата звернення: 27.06.2015).
 19. Foreign Staff. Sympathy in Western Europe Wears Thin. // Financial Times. – 1982.
 20. Haig message to EC Foreign Ministers (urges support for UK) [declassified 2012] – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.margaretthatcher.org/ (Дата звернення: 27.06.2015).
 21. Wyles J. Bid to Renew Sanctions / J. Wyles // Financial Times. – 1982 – May 8.
 22. Cooney J. EEC Agrees to Extend Embargo / J. Cooney // Irish Times. – 1982. – April 30.
 23. Tonge D. Cheysson Sets Harsh Opening Tone. / D. Tonge, D. Housego // Financial Times. – 1982. – May 15.