Відомості про авторів

Єгор Брайлян аспірант кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Андрій Грубінко кандидат історичних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету, докторант відділу міжнародних зв’язків і зовнішньої політики України Інституту історії України НАНУ.

Наталія Гузь аспірантка кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ангеліна Добровольська – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу історії нових незалежних держав Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Лариса Зарічняк здобувач історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дмитро Лакішик – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Андрій Мартинов – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу міжнародних зв’язків і зовнішньої політики України Інституту історії України НАНУ.

Олег Машевський доктор історичних наук, професор, в. о. завідувача кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Оксана Мітрофанова – кандидат політичних наук, старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Олена Петасюк кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вікторія Пількевич – кандидат історичних наук, асистент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Іван Примаченко аспірант кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Євгеній Сафар’янс аспірант відділу міжнародних зв’язків і зовнішньої політики України Інституту історії України НАНУ.

Ольга Сухобокова кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Завантажити: