Наукові здобутки науково-дослідної частини історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка (2016- 2018 рр.)

Андрій Мартинов

Доктор історичних наук, професор, Інститут історії України НАН

Олег Машевський

Доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Євген Хан

Кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 378.4(477-25)КНУ:930.1:001.89’’2016/2018’’

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2019.13.249-270

Анотація

У статті розглянуто наукову роботу науково-дослідної частини історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом виконання наукової теми «Україна в загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору» у 2016-2018 рр.

Під час роботи над науковою темою було на основі широкої джерельної бази та новітніх наукових досліджень проаналізовано концепції цивілізаційного розвитку Європи та визначено особливості цивілізаційної приналежності українських земель в різні історичні періоди. У загальному історичному процесі виокремлено вирішальні для подальшого цивілізаційного розвитку українських земель моменти, було розкрито політичне, в тому числі ідеологічне, підґрунтя українського цивілізаційного вибору. Визначено ключові чинники соціального й економічного розвою українських земель в різні періоди, проаналізовано соціальну та економічну специфіку українського простору, визначено історичні чинники його структурування, досліджено наслідки перебування у складі різних державних утворень, з’ясовано роль і місце українців у соціально-економічному розвитку різних країн Європи. Визначено вплив країн Заходу на сучасні трансформаційні процеси і перспективи європейської інтеграції України. З’ясовано роль та місце української культури в сучасній Європі, простежено її еволюцію під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників. Проаналізовано вплив української культури на суспільний розвиток країн Європи, зокрема держав, до складу яких входили українські землі. Вивчено культурну взаємодію народів та етнічних груп, які населяли українські землі, досліджено релігійну складову суспільних трансформацій. Окреслено ментальні, культурні та релігійні особливості людей з окремих регіонів, з’ясовано можливі принципи та методи зміцнення української політичної нації та побудови громадянського суспільства.

Висвітлено основні наукові заходи, які були проведені науково-дослідною частиною історичного факультету в межах роботи над науковою темою, зокрема міжнародні конференції, науково-практичні семінари, круглі столи, панельні дискусії, експертні обговорення.

Ключові слова

Цивілізаційний вибір, історичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Європейський Союз, Болонська система.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Барабой М., Машевський О. Причини та передумови Квебекських «великодніх бунтів» на тлі мобілізаційної кризи в Канаді в роки Першої світової війни / М. Барабой, О. Машевський // Американська історія та політика: науковий журнал. – 2018. – № 4. – С. 244-253.

2. Барабой М., Машевський О. Історія становлення системи медичного страхування США та медична реформа Б. Обами / М. Барабой, О. Машевський // Американська історія та політика: науковий журнал. – 2017. – № 3. – С. 181-188.

3. Барабой М., Машевський О. Англо-канадська історіографія генези франко-канадського націоналізму / М. Барабой, О. Машевський // Європейські історичні студії: науковий журнал. – 2017. – № 6. – С. 191-209.

4. Барабой М., Машевський О. Витоки франко-канадського націоналізму (XVIII – перша третина XX ст.) / М. Барабой, О. Машевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2016. – Вип. 130. – С. 35-38.

5. Барабой М., Машевський О. Квебекське національне питання в роки Другої світової війни / М. Барабой, О. Машевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2017. – 1 (132). – С. 28-34.

6. Бойко А., Машевський О. Вплив європейської інтеграції на формування зовнішньої політики Турецької Республіки (2003-2014 рр.) / А. Бойко, О. Машевський // Європейські історичні студії: науковий журнал. – 2016.– № 8. – С. 19-31.

7. Коваль А. П. “Non expetere pacem”: мотиви Помпея і Цезаря для війни / А. Коваль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2017. – 134 (3). – С. 21-25.

8. Коваль А. Свобода і рабство як “цивілізаційні цінності” / А. Коваль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2018. – 138 (3). – С. 22-25.

9. Ковбасюк С. А. Європейський контекст «українського авангарду»: між мистецтвом та ідеологією / С. А. Ковбасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2016. – № 130. – С. 35-38.

10. Ковбасюк С. А. Роль політичного чинника у становленні мистецтва українського бароко (друга половина XVII – поч. XVIII ст.) / С. А. Ковбасюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – 2016. – Вип.1. – Ч. 3. – С. 100-105.

11. Машевський О. Діяльність Британської Ради у країнах Східної та Центральної Європи на початку ХХІ ст. / О. Машевський // Європейські історичні студії: науковий журнал. – 2018. – № 9. – С. 96-126.

12. Машевський О. Траєкторія геостратегії Російської Федерації: виклики та загрози регіональній та глобальній безпеці. Рецензія. (Олег Кондратенко. Геостратегічний вимір зовнішньої політики Російської Федерації. Монографія) / О. Машевський // Європейські історичні студії: науковий журнал. – 2018. – № 11. – С. 271-275.

13. Машевський О. Науково-методичний семінар на історичному факультеті «Проблеми дослідження та викладання напрямків: американістика та європейські студії» / О. Машевський // Європейські історичні студії: науковий журнал. – 2017. – № 6. – С. 250-253.

14. Машевський О. П. Політика США в Чорноморсько-Середземноморському регіоні в період Першої світової війни / О. Машевський // Американська історія та політика: науковий журнал. – № 2. – 2016. – С. 118-127.

15. Машевський О. П. Рецензія на монографію А. В. Грубінка «Велика Британія в системі європейської зовнішньої і безпекової політики (1990-2016 рр.) / О. П. Машевський // Європейські історичні студії: науковий журнал. – 2017. – № 8. – С. 306-312.

16. Машевський О. П. Чорноморський вектор політики великих держав (1930-ті – поч. 1990-х рр.) / О. П. Машевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2017. – 3 (134). – С. 57-61.

17. Машевський О. Проблема визнання України державами Заходу та становлення дипломатичних відносин у 1917–1919 роках / О. Машевський // Україна Дипломатична. – 2017. – С. 81-90.

18. Машевський О. Традиції та завдання української американістики: «Україна і США: досвід та перспективи співпраці». Друга міжнародна наукова конференція / О. Машевський // Європейські історичні студії: науковий журнал. – 2018. – № 9. – С. 168-180.

19. Машевський О. Форум викладачів та дослідників європейської інтеграції (Міжнародна науково-практична конференція «Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості» / О. Машевський // Європейські історичні студії: науковий журнал. – 2018. – № 10. – С. 275-282.

20. Машевський О., Ткачук Т. Британсько-французько-радянські переговори 1939 р.: нереалізована спроба створення системи колективної безпеки у Європі / О. Машевський, Т. Ткачук // Європейські історичні студії: науковий журнал. – № 10. – 2018. – С. 15-175.

21. Мінгазутдінова Г. І. The US – Iranian strategic competition in Central Asia / Г. І. Мінгазутдінова // Американська історія та політика. – 2017. – Вип. 3. – С. 84-92.

22. Мінгазутдінова Г. І. Еволюція тибетського питання в зовнішній політиці США та його вплив на американсько-китайські відносини (1949–2018 рр.) / Г. І. Мінгазутдінова // Американська історія та політика. – 2018. – № 5. – С. 72-85.

23. Мінгазутдінова Г. І. Основні напрямки сучасних українсько-болгарських відносин (1991 – 2018 рр.) / Г. І. Мінгазутдінова // Європейські історичні студії. – 2018. – № 10. – С. 116-138.

24. Мінгазутдінова Г. І. Становлення Румунії як країни-члена Північноатлантичного альянсу / Г. І. Мінгазутдінова // Європейські історичні студії. – 2018. – № 11. – С. 170-188.

25. Мінгазутдінова Г. І. Трансформація військової політики та політики безпеки в Європі на тлі «української кризи» 2014 р. / Г. І. Мінгазутдінова // Європейські історичні студії: науковий журнал. – 2017. – Вип. 8. – С. 259-287.

26. Ніколаєва Н. Б. Життєвий шлях репресованого викладача Київського державного університету Лідії Білозір / Н. Б. Ніколаєва // New Achievements of World Science. – Morrisville, N.C.: Lulu Press, 2017. – Р. 12-20.

27. Парахіна М. Б. Геополітичні виклики першого двадцятиріччя після розпаду СРСР: економічний контекст / М. Б. Парахіна // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2017. – Вип. 16. – С. 85-88.

28. Пшеничний Т. Ю. Роль апостольської столиці (Ватикану) у легалізації греко-католицької церкви: історіографічний аспект // Європейські історичні студії. – 2017. – Вип. 7. – С. 84-104.

29. Пшеничний Т. Ю. Українська греко-католицька церква (1939 – 1991 рр.): історіографія. – К.: ФОП Блохін О. А., 2018. – 428 с.

30. Котова С., Стельмах С. «Націоналізм, ксенофобія і толерантність у Східній Європі: витоки, ідеологія, соціальна структура». Міжнародний науковий семінар. 16 жовтня 2018 р. // Європейські історичні студії: науковий журнал. – 2018. – № 11. – С. 276-285. http://eustudies.history.knu.ua/en/sabina-kotova-sergiy-stelmakh-nationalism-xenophobia-and-tolerance-in-east-europe-origins-ideology-social-structure-international-scientific-seminar-october-16th-2018/

31. Стельмах С. Українсько-німецький методологічний семінар «Глобальна і транснаціональна історія» / С. Стельмах // Європейські історичні студії. – К., 2017. – № 7. – С. 150-151.

32. Хан Є. Адаптація українського законодавства до європейських норм у процесі входження до спільного європейського освітнього простору / Є. Хан // Європейські історичні студії: науковий журнал. – 2018. – № 10. – С. 29-49.

33. Хан Є. Академічна мобільність як один з пріоритетних напрямків у процесі формування спільного європейського освітнього простору: український досвід співпраці / Є. Хан // Європейські історичні студії. – 2017. – № 8. – С. 82-103.

34. Хан Є. В., Мартинов А. Ю. Європейський Союз – США: трансатлантична угода про свободу торгівлі та інвестицій: історія і сучасність // Європейські історичні студії: науковий журнал. – 2016. – № 3. – С. 20-32.

35. Хан Є. В. Інтеграційні процеси Україна – Європейський Союз: на прикладі співпраці у сфері вищої освіти / Є. В. Хан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2016. – Вип. 130. – С. 80-84.

36. Хан Є. В. Інтеграція України у європейський простір вищої освіти як складова цивілізаційного вибору / Є. В. Хан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2016. – Вип. 126. – С. 54-57.

37. Хан Є. Реформування вищої освіти як один з виявів цивілізаційного вибору: досвід України та Росії / Є. Хан // Європейські історичні студії: науковий журнал. – 2016. – № 3. – С. 128-140.

38. Хан Є. Українські студенти у вищих навчальних закладах Європейського Союзу: проблеми та перспективи міжнародних академічних обмінів / Є. Хан // Європейські історичні студії: науковий журнал. – 2018. –№ 11. – 2018 – С. 79-98.

39. Хан Є. Участь України у Болонському процесі: 12 років на шляху до європейського освітнього простору / Є. Хан // Європейські історичні студії. – 2017. – № 6. – С. 99-117.

40. Хан Є. Участь України у формуванні єдиного європейського освітнього простору: нормативно-правова база / Є. Хан // Європейські історичні студії: науковий журнал. – 2016. – № 5. – С. 144-154.