Діяльність Британської ради у країнах Східної та Центральної Європи на початку ХХІ ст.

Олег Машевський

Доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 327.7 (410)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.09.96-126

Анотація

У статті проаналізовано освітню, наукову, мистецьку, суспільну діяльність Британської Ради в країнах Східної Європи. Зосереджено увагу на діяльності цієї організації в Польщі, Румунії, Чехії, Словаччині та Угорщині на початку ХХІ ст. Адже ці країни, ставши членами Європейського Союзу та НАТО, проходять складний шлях адаптації, трансформації своїх як урядових інституцій, так і громадянського суспільства до західних, світових демократичних стандартів. Розглянуто як реалізацією Британською Радою низки вдалих культурних та освітніх проектів, так і проблеми які гальмують подальшу діяльність організації.

Діяльність Британської Ради представлена як приклад успішної культурної дипломатії, яка спрямована на покращення сприйняття образу Великої Британії в світі, поширення впливу у ключових регіонах світу, що важливо для зміцнення її міжнародних позицій.

Водночас діяльність цієї організації щодо пропагування стандартів британської освіти та культури дозволяє залучити активну молодь різних країн до навчання у британських університетах, а також мовних курсах як у Великій Британії, так і організованих представництвами Британської Ради за кордоном. Щоправда громадськість та британська Палата Громад критикують досить високі ціни Британської Ради за послуги які вона надає, наголошуючи що це створює ореол елітарно зорієнтованої організації.

Ключові слова

Британська Рада, культурна дипломатія, Східна Європа, освіта, наука, мистецтво.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1. Британский Совет в России [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.britishcouncil.ru/ – Название с экрана. – Дата обращения: 22.01.2018.

2. Британська Рада Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.britishcouncil.org.ua/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 20.01.2018.

3. Грубінко А. В. Українсько-британські відносини 1991–2004 / А.В. Грубінко. – Тернополь: Видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – 336 с.

4. Крушинський В. Британська Європа чи Європейська Британія. Великобританія в європейських інтеграційних процесах / В. Крушинський. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – 214с.

5. Кузнецов О. В. Інноваційна політика Великобританії: проблеми та перспективи. / О. В. Кузнецов // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Випуск 77. – Частина І (у двох частинах). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2008. – С.135-141.

6. Найкраще з сучасної британської музики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.britishcouncil.org/uk/ukraine-arts-selector.htm – Назва з екрану. – Дата звернення: 20.01.2018.

7. Наша історія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.britishcouncil.org.ua/about/british-council-ukraine/history htm – Назва з екрану. – Дата звернення: 15.01.2018.

8. Спільна декларація між Україною і Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/826_002 – Назва з екрану. –Дата звернення: 10.01.2018.

9. Тищенко-Тишковець О. М. Публічна дипломатія як форма , «м’якої» сили у міжнародних відносинах: визначення, цілі, моделі. / О. М. Тищенко-Тишковець // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Випуск 78. – Частина ІІ (у двох частинах). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2008. – С. 141-146.

10. Угода між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії про співробітництво в галузях освіти, науки і культури [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/826_003 – Назва з екрану. – Дата звернення: 12.01.2018.

11. Шевченко О. Комунікативні канали формування позитивного міжнародного бренду країни (на прикладі Великої Британії) / О. Шевченко, Ю. Ущина // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Випуск 78. – Частина ІІ (у двох частинах). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2008. – С. 97-103

12. Що таке IELTS? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.britishcouncil.org/uk/ukraine-exams-ielts-about.htm – Назва з екрану. – Дата звернення: 12.01.2018.

13. Яковенко Н. Л. Велика Британія в сучасній системі міжнародних відносин: заявка на європейське лідерство. / Н. Л. Яковенко. – К.: Науковий світ, 2003. – 227 с.

14. About the British Council in Romania as early as 1938 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.britishcouncil.org/romania-about-us.htm – Назва з екрану. – Дата звернення: 12.01.2018.

15. About the Edinburgh Festival Fringe [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.edfringe.com/about-us – Назва з екрану. – Дата звернення: 12.01.2018.

16. About Us [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.language-rich.eu/home/about/about-us.html – Назва з екрану. – Дата звернення: 12.01.2018.

17. About us [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.selector-radio.com/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 11.01.2018.

18. Annual Report 2005 – 2006. – The British Council, 2006. – 109 р.

19. Annual Report 2006 – 2007. – The British Council, 2007. – 109 р.

20. Annual Report 2007 – 2008. – The British Council, 2008. – 95 р.

21. Annual Report 2008 – 2009. – The British Council, 2009. – 147 р.

22. Annual Report 2009 – 2010. – The British Council, 2010. – 45 р.

23. Annual Report 2010 – 2011. – The British Council, 2011. – 68 р.

24. Annual Report 2012 – 2013. – The British Council, 2013. – 110 р.

25. Binoy Kampmark. Bitten by the bear: the British Council and Russia / Kampmark Binoy // Contemporary Review. – Summer 2008. – Vol. 290 – Issue 1689. – Р. 154-160.

26. British Council Slovakia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.britishcouncil.sk/en – Назва з екрану. – Дата звернення: 13.01.2018.

27. British Council [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.britishcouncil.org/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 5.01.2018.

28. British Council Bulgaria [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://www.britishcouncil.bg/en – Назва з екрану. – Дата звернення: 3.01.2018.

29. British Council Czech Republic [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.britishcouncil.cz/en – Назва з екрану. – Дата звернення: 3.01.2018.

30. British Council Hungary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.britishcouncil.hu/en – Назва з екрану. – Дата звернення: 8.01.2018.

31. British Council in Bulgaria [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.britishcouncil.bg/en – Назва з екрану. – Дата звернення: 19.01.2018.

32. British Council Poland [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.britishcouncil.pl/en – Назва з екрану. – Дата звернення: 22.01.2018.

33. British Council Romania [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.britishcouncil.ro/en – Назва з екрану. – Дата звернення: 22.01.2018.

34. Clark Greg (Ed.). Towards OPEN Cities / Greg Clark. – Madrid: Lerko Print S.A. by British Council, 2008. – 184 p.

35. Clark Greg. Understanding OPENCities / Greg Clark. – Madrid: Lerko Print S.A. by British Council, 2010. – 77 р.

36. Donaldson Frances. The British Council: The First Fifty Years / Frances Donaldson. – London: Jonathan Cape, 1984. – 422 р.

37. Fisher Ali. A story of engagement: the British Council 1934–2009 / Ali Fisher. – London: The British Council, 2009. – 63 р.

38. Hope Stacy. Public Diplomacy and Local Staff: The Cornerstone of Long-Term Relationship Building [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://publicdiplomacymagazine.com/public-diplomacy-and-local-staffthe-cornerstone-of-long-term-relationship-building/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 27.01.2018.

39. House of Commons. Public Accounts Committee. British Council: Achieving. Impact Fifty–sixth Report of Session 2007 – 08. Report, together with formal minutes, oral and written evidence. – Ordered by The House of Commons, to be printed 17 November 2008. – 37 р.

40. IELTS. Information for candidates. – 2010. – 8 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.britishcouncil.org/uk/ukraine-exams-ielts-about – Назва з екрану. – Дата звернення: 27.01.2017.

41. LearnEnglish [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 17.01.2018.

42. Masood Ehsan. A report for the British Council’s proposed project: Our Shared Europe / Ehsan Masood. – London: The British Council, 2008. – 90 р.

43. Memis Sharon. Showing the Power of «Cultural Relations»: Strategic planning, monitoring and evaluation at the British Council [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://publicdiplomacymagazine.com/showing-the-power-of-“cultural-relations»-strategic-planning-monitoring-and-evaluation-at-the-british-council/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 26.01.2018.

44. Memis Sharon. The Impact of International Cultural Engagement: The British Council’s Approach to Evaluation. / Sharon Memis. – The Journal of Arts Management, Law, and Society. – Vol. 39. – №. 4. – 2009. – P. 292-297.

45. Our history [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.britishcouncil.pl/en/about/history – Назва з екрану. – Дата звернення: 21.01.2018.

46. Welcome to TeachingEnglish! [Електронний ресурс]. – Назва з екрану. – Режим доступу: http://www.teachingenglish.org.uk/ – Дата звернення: 13.01.2018.

47. What is Global Changemakers? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.global-changemakers.net/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 10.01.2018.

48. White A. J. S. The British Council: the first 25 Years 1934-59 / A. J. S. White – London: The British Council, 1965. – 170 р.

49. Who we are [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.britishcouncil.sk/en – Назва з екрану. – Дата звернення: 17.01.2018.