Політика європейських держав та США щодо «османської спадщини» після Першої світової війни

Олег Машевський

Доктор історичних наук, професор, в. о. завідувача кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УДК 94:327 «1918/1923»

DOI: http://doi.org/10.17721/2524-048X.2015.01.154-177

На основі американських, британських, французьких дипломатичних джерел проаналізовано суперечності великих держав на Сході під час повоєнного врегулювання 1918-1923 років. Основна увага приділяється боротьбі Великої Британії, Франції, США, Греції, султанського уряду та кемалістського руху, а також російської білогвардійської еміграції навколо визначення статусу Константинополя та режиму Чорноморських проток.

Ключові слова

Міжнародні відносини, зовнішня політика, Османська імперія, міжнародні союзи, Антанта, Перша світова війна, Босфор, Дарданелли, Чорноморські протоки, Константинополь.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

 1. Гусейнов Г. Г. Вопрос о Черноморских проливах в 1917-1923 гг. Автореферат… канд. ист. наук / Г. Г. Гусейнов. – Баку, 1958. – 27 с.
 2. История дипломатии [под ред. А. Громыко и др.]. – М., 1965. – Т. ІІІ. – 831 с.
 3. Ключников Ю. Севр и Лозанна. К дипломатической истории договоров / Ю. Ключников // Севрский мирный договор и акты подписанные в Лозанне / под ред. Ю. В. Ключникова, А. В. Сабанина. – М., 1927. – 296 с.
 4. Лемин И. М. Внешняя политика Великобритании от Версаля до Локарно. 1919-1925 / И. М. Лемин. – М., 1947. – 488 с.
 5. Международные отношения и внешняя политика СССР. 1871–1957. Сб. документов / сост. Л. А. Харламова. – М., 1957. – 430 с.
 6. Миллер А. Ф. Турция. Актуальные проблемы новой и новейшей истории / А. Ф. Миллер. – М., 1983. – 277 с.
 7. Россия и Черноморские проливы (XVIII-XX столетия). – М., 1999. – 560 с.
 8. Русаков К. А. Проблема Черноморских проливов во внешней политике Великобритании, 1892-1920 гг. Дисс… канд. ист.наук / К. А. Русаков. – Луганск, 2003. – 202 с.
 9. Філіпенко Д. М. Друзі і вороги революційної Туреччини / Д. М. Філіпенко. – К., 1968. – 210 с.
 10. Фомин А. М. Война с продолжением. Великобритания и Франция в борьбе за «Османское наследство» 1918-1923 / А. М. Фомин. – М., 2010. – 455 с.
 11. Ancel J. Manuel historique de la question d’Orient. 1792-1930 / J. Ancel. – Paris, 1931. – 336 p.
 12. Anderson M. S. The eastern question. 1774-1923 / M. S. Anderson. – London, 1965. – 436 p.
 13. Anderson M. S. The great powers and the Near East 1774-1923 / M. S. Anderson. – London, 1970. – 237 p.
 14. Carr E. H. International relations between the two world wars (1919-1939) / E. H. Carr. – L., 1950. – 302 p.
 15. Documents on british foreign policy. 1919 – 1939. First series. – 1919. – London, 1952. – Vol. IV. – 1919. – 1278 p.
 16. Documents on british foreign policy. 1919-1939. – First series. – 1919. – London, 1963. – Vol. XIII. – 747 p.
 17. Dontas D. Greece and Turkey: the regime of the Straits, Lemhosand, Samothrace / D. Dontas. – Athens, 1987. – 249 p.
 18. Howard H. Turkey, the Straits and U.S. Policy / H. Howard. – Baltimor-London, 1974. – 331 p.
 19. Kilic A. Turkey and the world / A. Kilic. – Washington, 1959. – 224 p.
 20. La paix de Versailles. Régime des ports, voies d’eau et voies ferrérs. – Paris, 1929. – 464 p.
 21. Landman J. H. New outline-history of the world since 1914 / J. H. Landman. – New York, 1946. – 368 p.
 22. Laurence E. United States policy and the partition of Turkey, 1914-1924 / E. Laurence. – Baltimore, 1965. – 237 p.
 23. Macfie A. L. The straits question 1908-36 / A. L. Macfie. – Saloniki, 1993. – 239 p.
 24. Papers relating to the foreign relations of the United States. 1919. The Paris Peace Conference / Publications of the Departament of State. ― Washington, 1942. – Vol. I. – 575 p.
 25. Papers relating to the foreign relations of the United States. 1919. The Paris Peace Conference / Publications of the Departament of State. – Washington, 1943. – Vol. III. – 1062 p.
 26. Papers relating to the foreign relations of the United States. 1919. The Paris Peace Conference / Publications of the Departament of State. ― Washington, 1943. – Vol. IV. – 880 p.
 27. Papers relating to the foreign relations of the United States. 1919. The Paris Peace Conference / Publications of the Departament of State. – Washington, 1946. – Vol. V. – 946 p.
 28. Papers relating to the foreign relations of the United States. 1919. The Paris Peace Conference / Publications of the Departament of State. – Washington, 1946. – Vol. VI. – 1021 p.
 29. Papers relating to the foreign relations of the United States. 1919. The Paris Peace Conference / Publications of the Departament of State. – Washington, 1946. – Vol. VII. – 984 p.
 30. Papers relating to the foreign relations of the United States. 1919. The Paris Peace Conference / Publications of the Departament of State. – Washington, 1946. – Vol. VIII. – 986 p.
 31. Papers relating to the foreign relations of the United States. 1919. The Paris Peace Conference / Publications of the Departament of State. – Washington, 1945. – Vol. XI. – 736 p.
 32. Papers relating to the foreign relations of the United States. 1919. The Paris Peace Conference / Publications of the Departament of State. – Washington, 1947. – Vol. XII. – 881 p.
 33. Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. 1923. – Washington, 1938. – Vol. II. – 1283 p.
 34. Tillmans S. P. Anglo-American relations at the Peace Conferencе of 1919 / S. P. Tillmans. – Princeton, 1961. – 442 p.
 35. Western J. R. The end of european primacy. 1871-1945 / J. R. Western. – New York, 1967. – 573 p.