Осмислення євроінтеграційного та євроатлантичного поступу в контексті стратегії України

Олена Петасюк

Кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УДК 94 (477):327.39:061.1 ЄС

DOI: http://doi.org/10.17721/2524-048X.2015.01.62-76

У статті розглядається євроінтеграційний та євроатлантичний поступ України через з’ясування його основних віх, ідеології, викликів, уроків.

Ключові слова

Євроінтеграційний розвиток, національна безпека, цінності, поступ, стратегія, ідеологія, ідея майбутнього, ЄС, НАТО.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

 1. Майбутнє України і європейські структури // Україна. Європа. Світ. – 1996. – 6–13 липня.
 2. Програма, методичні рекомендації та матеріали до вивчення спецкурсу «Україна у світовому інтеграційному процесі» для студентів історичного факультету. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; упор.: О. І. Петасюк, А. М. Пижик. – К. : Бланк-Прес, 2000. – 35 с.
 3. Виступ Президента України Петра Порошенка перед повним складом Сенату та Палати Громад Парламенту Канади 17. 09. 2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.president.gov.ua
 4. Урядовий кур’єр. – 1998. – 14 липня.
 5. Вишняк А. Военно-политический статус Украины: лебедь, рак и щука / А. Вишняк // КВ. – 1995. – 9 августа.
 6. Вступ України до НАТО підтримують жителі ключових країн Альянсу [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.zaxid.net
 7. Джонс Ч. Ідеологія (ideology) / Ч. Джонс // Короткий оксфордський політичний словник [пер. з англ.; За ред. І. Макліна, А. Макмілана]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – 789 с.
 8. Ящук Т. І. Філософія історії: Курс лекцій. Навчальний посібник / Т. І. Ящук . – К. : Либідь, 2004. – 536 с.
 9. Британський прем’єр порівняв Росію з терористами // Україна молода. – 2015. – 23 червня.
 10. Лазарєва А. Чи однаково ми розуміємо систему безпеки? / А. Лазарєва // Віче. – 1996. – № 6. – С. 120–129.
 11. Указ Президента України Про стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від 12. 01. 2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua/go/5/2015
 12. Cолана Х. «Особі відносини» НАТО та Україна / Х. Солана // Київські відомості. – 1996. – 12 квітня.
 13. Україна. Європа. Світ. – 1995. – № 13 (33).
 14. УК. – 1998. – 9 липня.
 15. Кузьмін О. Жертовність українського народу в Другій Світовій Війні [Електронний ресурс] / О. Кузьмін. – Режим доступу: www.eprints.zu.edu.ua/6558/2/Кузьмін%20O.%20C..pdf
 16. Українська державність у ХХ ст.: Історико – політологічний аналіз / Кер. авт. кол. О. Дергачов. – К. : Політична думка, 1996. – 448 с.