Роль національних меншин у Війську Польському під час вересневої кампанії 1939 р.

Валерій Яровий

Д.і.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ярослава Дмитрук

Аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК [94(438):355.211] «1939»

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2019.13.233-248

Анотація

У статті висвітлено питання участі у вересневій кампанії 1939 р. представників національних меншин, що відбували на той час службу у Війську Польському та зроблено спробу неупередженого розгляду поставленої проблеми. Авторами приділено увагу питанню чисельності представників нацменшин у польській армії напередодні Другої світової війни, однак встановити точну кількість солдатів – представників національних меншин, які брали участь у вересневій кампанії 1939 р. дуже складно, адже значна частина документів цього була знищена, чи потрапила до німецьких та радянських архівів, де більшість з них були загублені. Також проаналізовано ставлення цієї категорії солдат до виконання свого військового обов’язку, зокрема, на основі мемуарів учасників тогочасних подій. Так, на основі збережених матеріалів можна сказати, що ставлення представників національних меншин – українців, білорусів, німців чи євреїв, що служили у Війську Польському під час вересневої кампанії є дещо розрізненим, в контексті цього також підняте питання випадків дезертирства з Війська Польського представників нацменшин.

На основі проаналізованих матеріалів, зроблено висновки щодо ролі та місця представників національних меншин у Війську Польському в обороні Польщі під час вересневої кампанії 1939 р.

Ключові слова

Військо Польське, вереснева кампанія, національні меншини, національне питання, Друга світова війна, оборона Польщі.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Побігущий Є. Мозаїка моїх споминів. [Електронний ресурс] / Є.Побігущий – Режим доступу: http://lib.galiciadivision.org.ua/ren/index.html. Дата звернення: 07.04.2018.

2. Резмер В. Позиція і участь українців у німецько-польській кампанії 1939 р. / Вальдемар Резмер// Україна – Польща: важкі питання [Текст]. Варшава: Світовий союз воїнів Армії Крайової, Об’єднання українців у Польщі: Tyrsa, 1998. Т. 4: Матеріали IV міжнародного семінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни», Варшава, 8-10 жовтня 1998 р.: пер. з пол. А. Каращук, відп. ред. М. Кучерепа. – 1999. – С. 13-34.

3. Руккас А. Участь українців – контрактних офіцерів польської армії у вересневій кампанії 1939 р./ А. Руккас //Київська старовина. – 2002. – № 3 (345). – C. 90-102.

4. Шандрук П. Сила доблесті. / П. Шандрук. – Передмова Р.Смоль-Стоцького. Пер. з англ. М.Бурмістенко. Київ: Вища школа, 1999. – 240 с.

5. Aleksandrowicz J. Kartki z dziennika doktora Twardego. / J. Aleksandrowicz. – Wydawnictwo Literackie, 2017. – 240 s.

6. Dziewanowski M. Za co. gen. Szandruk dostał Virtuti Militari. /M. Dziewanowski// Kultura. – 1965. – № 06/212. – S. 106-107.

7. Hałagida I. Ukraińcy we wrześniu 1939 r. Fakty i interpretacje. / I. Hałagida // Кonferencja Udział mniejszości narodowych w różnych formacjach wojskowych w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. Warszawa, 24 września 2009 r. –Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2009. – S. 7-13.

8. Śmigły-Rydz E. Rozkaz Wodza Naczelnego/ E. Śmigły-Rydz // Kurjer Warszawski. – 1939. – № 242. – S. 2

9. Matelski D. Za i przeciw Polsce. Niemcy polscy w Wehrmachcie i Wojsku Polskim w kampanii wrześniowej 1939 r. /D. Matelski// Кonferencja Udział mniejszości narodowych w różnych formacjach wojskowych w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. Warszawa, 24 września 2009 r. – Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2009. – S. 33-71.

10. Rezmer W. Służba wojskowa Niemców w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej./ W. Rezmer // Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. K. Zbigniew, R. Waldemar (red.). –Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. – S.111-123.

11. Rezmer W. Służba wojskowa Żydów w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej./ W. Rezmer // Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. K. Zbigniew, R. Waldemar (red.). – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. – S. 97-111.

12. Stawecki P. Polityka narodowościowa w wojsku Drugiej Rzeczypospolitej / Stawecki P. // Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. K. Zbigniew, R.Waldemar (red.). – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. – S. 11-37.

13. Wierzbicki M. Białorusini w Wojsku Polskim (1921-1939)./ M. Wierzbicki // Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. K. Zbigniew, R. Waldemar (red.). – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. – S.153-177.

14. Кonferencja Udział mniejszości narodowych w różnych formacjach wojskowych w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. Warszawa, 24 września 2009 r. –Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2009. – 84 s.