Румунія в Другій світовій війні 1939–1945: «білі плями» і нові погляди на проблему

Сергій Лучканин

Доктор філологічних наук, професор Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 94(498)”1939/1945″

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.09.79-95

Анотація

Статтю присвячено аналізу різних поглядів у румунській історіографії щодо участі Й. Антонеску, разом з Німеччиною, Італією, Угорщиною, Словаччиною, Фінляндією, у війні проти СРСР, починаючи з 22 червня 1941 р. Наголошується, що рішення про вступ в антирадянську (а з нею –і в усю Другу світову) війну було прийнято одноосібно Й. Антонеску без будь-якої консультації з яким-небудь політичним угрупуванням чи хоча б навіть з королем Міхаєм, який дізнався по радіо Бі-Бі-Сі про те, що Румунія вступила у війну з СРСР. Спершу війна, проголошена «священною війною з більшовизмом» за повернення Бессарабії і Північної Буковини, мала підтримку короля, лідерів «історичних партій», доволі широких верств населення. Однак у серпні 1941 р., на прохання Гітлера, уже маршал Йон Антонеску прийняв рішення продовжувати війну на Сході, на що не існувало жодних підстав (території на схід від Дністра ніколи не належали до Румунії). Акцентовано сучасною румунською історіографією на тому, що продовження антирадянської війни по той бік Дністра, що призвело до великих (і марних!) людських втрат, стало однією з найбільших помилок Антонеску. Порушено проблему Голокосту в Румунії під час Другої світової війни (замовчуваної в комуністичні роки), її менших розмірах за тогочасних умов. Наголошується, що арешт Й. Антонеску 23 серпня 1944 р. – заслуга молодого короля Міхая І та його оточення, а не Комуністичної партії Румунії, яку представляв лише Лукреціу Петрешкану.

Ключові слова

Румунія, Друга світова війна, історіографія, Голокост, Йон Антонеску, Міхай І.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Бэлаж Т. Румыния: страна и народ. Предисловие Шербана Чокулеску / Т. Бэлаж. – Бухарест: Меридиане, 1972. – 230 c.

2. Субтельний О. Україна. Історія / О. Субтельний. − 2-е вид. − К.: Либідь, 1992. – 512 c.

3. Яровий В. І. Новітня історія країн Східної Європи. Курс лекцій / В. Яровий. − К.: Либідь, 1997. – 269 с.

4. Antonescu I. Românii: originea, trecutul, sacrificiile şi drepturile lor / I. Antonescu. – Bucureşti: Ed.Clio, 1990. – 112 p.

5. Antonescu: mareşalul României şi războaiele de reîntregire. Mărturii şi documente coordonate şi îngrijite de Iosif Constantin Drăgan. − Bucureşti, 1990. − 656 p.

6. Bărbulescu M. Istoria României / M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins. − Bucureşti: Corint, 2002. – 496 p.

7. Istoria României în texte / Coordonator Bogdan Murgescu. – Bucureşti: Corint, 2001. – 416 p.

8. Memorialul martirilor evrei din România «Dr. Moses Rosen». Textul şi selecţia imaginilor de Lya Benjamin. – Bucureşti: Ed. Hasefer, 2003. – 80 p.

9. O Istorie a Românilor. Studii critice / I.-A. Pop et al. − Cluj-Napoca: Fundaţia Culturală Română, Centrul de Studii Transilvane, 1998. – 409 p.

10. Pop I-A. Românii şi România. O scurtă istorie / I-A. Pop. – Bucureşti: Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1998. – 166 p.

11. Scurtu I. Istoria contemporană a României (1918-2001) / I. Scurtu. – Bucureşti: Ed. Fundaţiei «România de mîine», 2002. – 212 р.

12. Şperlea F. De la Vlad Ţepeş la Ceauşescu. Expresii memorabile româneşti explicate în contextul lor istoric / F. Şperlea. – Bucureşti: Corint, 2001. – 168 р.