Сергій Стельмах. Українсько-німецький методологічний семінар «Глобальна і транснаціональна історія»

 У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 12 травня 2017 р. відбувся українсько-німецький методологічний семінар на  тему: «Глобальна і транснаціональна історія». Згідно із підписаним раніше меморандумом між університетом та Фондом ім. Фрідріха Наумана було започатковано    проект    українського-німецького    методологічного    семінар «Історична наука в умовах викликів сьогодення: глобальна історія і національні наративи». Це був перший семінар вказаного проекту. Заплановано протягом поточного року провести ще два подібні наукові заходи.

Методологічний семінар відбувався у формі панельної дискусії. Перед початком роботи учасників семінару привітав проректор університету, професор Володимир Бугров. З німецького боку власні доповіді та проекти представили історики Гідо Гаусманн (професор історії Східної та Південно- Східної Європи в Регенсбурзькому університеті) та Марі-Жан Калік (професор історії Східної та Південно-Східної Європи Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана). Українське науковий дискурс репрезентували Леонід Зашкільняк (доктор історичних наук, професор Львівського університету) та Сергій Стельмах (доктор історичних наук, професор кафедри історії Центральної    та   Східної    Європи   Київського    національного  університету ім. Т. Шевченка).  Модерував  семінар  Олексій  Толочко  (доктор  історичних наук, член-кореспондент НАН України).

Професор Гідо Гаусманн презентував міждисциплінарний науковий проект «Види міської етики: дискусії про гарний і розкішний спосіб життя в містах у 20 і 21 століттях (на прикладах Токіо, Окленда, Сингапура, Бухареста, Стамбула, Берліна та Мюнхена)». Знаний фахівець історії балканських країн, авторка кількох монографій Марі-Жанін Калік у доповіді «Написання історії Східної та Південно-Східної Європи: глобальні перспективи» підняла питання про сумісність та наукову доцільність національного наративу та досліджень у глобальному, транснаціональному масштабі. На прикладі своєї останньої книги про міжнаціональні конфлікти на Балканах, вона ілюструє можливі методологічні суперечності та точки дотику національних історії та глобальних досліджень. У доповіді «Глобальна і транснаціональна історія, як виклик національним наративам» поставлену проблему актуалізував професор Сергій Стельмах. Останній виступ семінару «Методологічні аспекти сучасної глобальної історії» презентував професор Леонід Зашкільняк.

Участь у семінарі прийняли 30 учасників – фахівців та спеціалістів означеної проблематики, котрі інституційно та географічно репрезентували всю Україну. Це стало запорукою тривалих та висококваліфікованих дискусій після кожної доповіді та загального обговорення наприкінці заходу. Свідченням успішності семінару та започаткованого проекту загалом стали загальна зацікавленість учасників, фаховість виступів та дискусій, нагальність впровадження нових методологічних конструкцій у сучасний міждисциплінарний національний чи глобальний наратив.

Завантажити матеріал: