Traditions and development prospects of the Czech studies in Taras Shevchenko National University of Kyiv

Svitlana Motruk

PhD (History), Associate Prof., Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

UDС 930.2(437.3):001.891:378.4(477-25)

DOI: http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.11.189-209

Abstract

The article focuses on the basic directions and subjects of the scientific activity in the Bohemian studies at Kyiv University within the context of formation and development of historical Slavic studies. In particular, general laws and specific features during different development stages have been emphasized, so was the contribution of each individual university departments to the Czech history and culture studies. The establishment of the domestic Slavic studies as a whole and Czech studies in particular is related to a great extent to the scientific activity of the universities of the Russian Empire. In the 1830s – 1840s, the Department of History and Literature of the Slavonic Dialects, and later – Slavonic Philology were founded. The famous Professor of Medieval history A. M.Yasynsky was among the pioneers of Ukrainian Czech studies. The traditions of the university’s Czech studies have been shaped by the work of the Department, wich was established on the Faculty of History in 1967 (Department of History of Slavs since 1996). The brightest representative of this institution and specialist in the foreign policy of Czechoslovakia in the eve of the Second World War was Professor A. F. Kithchenko. Nowadays the Department of History of Central and East Europe, established in 2016 within the framework of the new educational program «Eastern European historical studies», has a wide range of research subjects and interests. Newertheless, in spite of the years of research and the established historical tradition, no center able to stimulate systematic theoretical and practical explorations in this field hasn’t been created so far.

Key words

Czech studies, University of St. Volodymyr, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Department of History and Literature of the Slavonic Dialects, Department of History of Slavs, Department of History of Central and Eastern Europe.

Download the аrticle

References

1. IKONNIKOV, V. S. (ed.) (1884) Biograficheskij slovar’ professorov i prepodavatelej Imperatorskogo Universiteta Sv. Vladimira (1834 – 1884). Kiev: Tipografija Imperatorskogo Universiteta Sv. Vladimira.
2. HYRYCH, I. B. (2014) Pid zaxystom svyatoho Volodymyra: Universytet ta joho okolyci. Kyiv: Lybid’.
3. DANYLENKO, L. I. (2004) Bohemistyka. Encyklopedia suchasnoyi Ukrayiny [Online] Available from: esu.com.ua/ (Accessed: August 29, 2018).
4. DOSTAL’, M. Ju. (1993) K istorii sozdanija kafedry slavistiki v Kievskom universitete Sv. Vladimira. Slavistika v universitetah Rossii: sb. nauch. trudov. Tver’: UOP Tverskoj gosudarstvennyj universitet, p. 9-25.
5. Encyklopediya Kyyivs”koho nacional”noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka [Online] Available from: eu.univ.kiev.ua (Accessed: August 30, 2018).
6. ZHURZHA, I. V. (2006) Stanovlennya ta rozvytok slov’yanoznavstva v Universyteti sv. Volodymyra (1834–1919 rr.). 7.Unpublished Thesis Abstract (PhD). Kyiv, Kyyivs”kyj naukovo-doslidnyj instytut arxivnoyi spravy ta dokumentoznavstva.
8. SOZIN, I. V. (1987) Istoriografija istorii juzhnych i zapadnych slavjan. Moskva: Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta.
9. KAZ”MYRCHUK, H. D. (ed.) (2004) Istorychnyj fakultet Kyyivskoho nacionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka: mynule i sohodennya. Kyiv: PRAJM-M.
10. KOLESNYK, V. F. (ed.) (2014) Istoriya Kyyivs”koho universytetu: monohrafiya. Kyiv: VPC “Kyyivskyj universytet.
Kafedra istoriyi Central”noyi ta Shidnoyi Yevropy [Online] Available from: ce-europe.knu.ua (Accessed: August 31, 2018).
11. ZAMLINSKIJ, V. A. et al. (1984) Kievskij universitet: dokumenty i materialy. 1834 – 1984. Kyiv: Vishha shkola.
12. SKOPENKO, V. V. (ed.) (1994) Kyyivs”kyj universytet imeni Tarasa Shevchenka. Storinky istoriyi i s”ohodennya. Kyiv: VPC “Kyyivs”kyj universytet”.
13. KOPYLOV, S. A. (2005) Problemy istoriyi slov’yans”kyx narodiv v istorychnij dumci Ukrayiny (ostannya tretyna XVІІ – pochatok XX st.). Kam’yanec – Podil”s”kyj: OIYuM.
14. LAPTEVA, L. P. (2012) Istorija slavjanovedenija v Rossii v konce ХІХ – pervoj treti ХХ v. Moskva: Indrik.
15. RIZUN, V. V. et al. (2004) Narysy istoriyi Kyyivs”koho nacional”noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka: 1834–2004. Kyiv: Nasha kul”tura i nauka.
16. NOVYKOVA, O. (1999) Anton Yasyns”kyj – ukrayins”kyj doslidnyk ches”koho Seredn”ovichchya. Xronika – 2000. “Ukrayina – Chexiya”. І. 25–26, p. 43–57.
17. PALAMARCHUK, O. L., CHMYR, O. R. (2010) Osoblyvosti pidhotovky studentiv-slavistiv Kyyivs”koho universytetu v suchasnyx umovach. Komparatyvni doslidzhenya slov’yans”kych mov i literatur. 12, p. 141–146.
18. PALIJ, O. P. (2011) Literaturoznavcha bohemistika na kafedri slov’yans”koyi filolohiyi KNU: tradycii i suchsnist”. Komparatyvni doslidzhenya slov’yans”kych mov i literatur. 14, p. 141–146.
19. D’JAKOV, V. A. (1979) Slavjanovedenie v dorevoljucionnoj Rossii: bibliograficheskij slovar’. Moskva: Nauka.
20. YAROVYJ, V. I. (1998) Stanovlennya ta rozvytok istorychnoho slov’yanoznavstva v Kyyivs”komu universyteti. Visnyk Kyyivs”koho universytetu. Istoriya. 37, p. 3–6.