The Bologna Process Engagement of Ukraine: Twelve Years Towards the European Educational Process

Evgen Khan

PhD (history), Junior Research Fellow of the Research Department (history department) of Taras Shevchenko National University of Kyiv

UDС 378.4(430)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2017.07.45-63

Abstract

The integration and deepening cooperation with Europe within the scope of higher education remains essential for the European integrative aspirations of Ukraine. For years, our country has been a strategic partner of Europe. Since Ukraine gained its independence, the government kept on declaring ambitions to implement the European principles in all sectors of life. So does it concerning the sphere of higher education. In 2005 Ukraine signed the Bologna Declaration and therefore officially joined the Bologna process. To this end, Ukraine assumed obligations to partake in reforming the system of higher education and to implement the European standards of education therein. For many years Ukraine was closely cooperating with European countries within the framework of science and education. Over twenty five years a series of international agreements have been signed between Ukraine and the countries of Europe, both at governmental level and that of the Ministries of Education. Moreover, a number of interdepartmental agreements have been signed at the academic level. May 19, 2017 marks the twentieth anniversary of the Bologna declaration accession of Ukraine. Twenty years of experience of Ukraine’s participation in the Bologna process still generate interest and provoke discussions within the Ukrainian society, foremost in the academic world, as well as among students, professors, politicians, officials, analysts and experts. This article investigates the key elements of Ukraine’s participation in the Bologna process. It as well covers the European-oriented reform of the higher education system for over ten years and analyses the efficacy and success thereof. The article emphasizes benefits and drawbacks of Ukraine’s joining the Bologna process.

Keywords

The European Educational System, the Bologna Process, higher education.

Download the аrticle

References

1. KREMEN V. (ed) (2008). Osnovni zasady rozvytku vyshhoyi osvity Ukrayiny v konteksti Bolonskogo procesu. Kyiv.

2. SICHKARENKO G. G. (2009) Transformaciya vyshhoyi osvityv nezalezhnij Ukrayini: Monografiya. K.: Vyd. centr KNLU.

3. LYTVYN, O. (2004) Bolonskyj proces i nashi derzhavni standarty // Vyshha osvita Ukrayiny. № 3. P. 42–44.

4. ZGUROVSKIY, M.Z. (2006) Bolonskyj proces: golovni pryncypy ta shlyaxy strukturnogo reformuvannya vyshhoyi osvity Ukrayiny. – K.: NTUU «KPI».

5. ANDRUSCHENKO, V. (2004) Pedagogichna osvita Ukrayiny v strategiyi Bolonskogo procesu: Besida z rektorom pedagogichnogo universytetu im. M. Dragomanova V. Andrushhenkom. /Osvita Ukrayiny. № 13. 17 lyutogo. P. 4.

6. VIKTOROV, V. (2005) Novi modeli upravlinnya osvitoyu: [Proces peretvoren u systemi upravlinnya osvitoyu Ukrayiny vidpovidno do vymog Bolonskogo procesu] // Vyshha osvita Ukrayiny. № 2. P. 66–71.

7. DANYLYSHYN, M. (2005) Obolonyuvannya: [Poglyad na pryyednannya Ukrayiny do Bolonskogo procesu: trudnoshhi pryyednannya] // Vseukrayinska texnichna gazeta. № 27 (7 lypnya). P. 8–9.

8. KALINICHEVA, G. I. (2010) Akademichna mobilnist yak skladova yevropejskogo prostoru vyshhoyi osvity // Vyshha osvita Ukrayiny. Dodatok 4, tom 1(19). Tematychnyj vypusk Vyshha osvita Ukrayiny u konteksti integraciyi do yevropejskogo osvitnogo prostoru.

9. ANDRUSHHENKO, V. (ed) (2004) Bolonskyj proces: tendenciyi, problemy, perspektyvy. K.: NPU imeni M.P. Dragomanova.

10. Spilna deklaraciya ministriv osvity Yevropy «Yevropejskyj prostir u sferi vyshhoyi osvity». Bolonya, 19 chervnya 199 roku. [Online]. Available from: http://zakon0.rada.gov.ua/ (Accessed: 27.03.2017.)

11. Nacionalna doktryna rozvytku osvity. Zatverdzhena Ukazom Prezy`denta Ukrayiny L. D. Kuchmoyu vid 17 kvitnya 2002 roku № 347/2002 [Online]. Avaliable from: http://zakon5.rada.gov.ua/ (Accessed: 1.10.2016.)

12. Pro provedennya pedagogichnogo eksperymentu z kredytno-modulnoyi systemy organizaciyi navchalnogo procesu. Nakaz MON vid 23.01.2004 r. № 48 [Online]. Avaliable from: http://old.mon.gov.ua/images/ (Accessed: 28.09.2016.)

13. Pro osoblyvosti vprovadzhennya kredytno-modulnoyi systemy organizaciyi navchal`nogo procesu. Nakaz MON vid 20.10.2004 r. № 812 [Online]. – Avaliable from: http://old.mon.gov.ua/ (Accessed: 28.09.2016.)

14. Pro vprovadzhennya kredytno-modulnoyi systemy organizaciyi navchalnogo procesu. Nakaz MON vid 30.12.2005 r. № 774 [Online]. Avaliable from: http://old.mon.gov.ua/ (Accessed: 28.09.2016.)

15. Pro zaprovadzhennya u vyshhyx navchalnyx zakladax Ukrayiny Yevropejskoyi kredytno-transfernoyi sy`stemy» Nakaz MON Ukrayiny vid

16.10.2009 r. № 943 [Online]. Avaliable from: http://old.mon.gov.ua/ (Accessed: 28.09.2016.)

16. Shhodo zaprovadzhennya Dodatka do dy`ploma Yevropejskogo zrazka» Lyst MON vid 10.06.10. № 1/9-409 [Online]. Avaliable from: http://old.mon.gov.ua/ (Accessed: 28.09.2016.)

17. Programa dij shhodo realizaciyi polozhen Bolonskoyi deklaraciyi v systemi vyshhoyi osvity i nauky Ukrayiny na 2004–2005 roky : Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny № 49 vid 23 sichnya 2004 r. [Online]. Avaliable from: http://osvita.ua/ (Accessed: 28.09.2016.)

18. Pro zatverdzhennya Planu dij shhodo zabezpechennya yakosti vy`shhoyi osvity Ukrayiny ta yiyi integraciyi v yevropejske i svitove osvitnye spivtovarystvo na period do 2010 roku : Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny № 612 vid 13 lypnya 2007 r. [Online]. Avaliable from: http://www.nmu.edu.ua/ (Accessed: 28.09.2016.)

19. Analitychnyj zvit Bolons`kogo Sekretariatu – 2009: rezyume i ocinochnyj lyst, shho pidgotovleni na osnovi Nacionalnogo zvitu iz zaprovadzhennya polozhen Bolons`kogo procesu [Online]. Avaliable from: http://www.mon.gov.ua/ (Accessed: 28.09.2016.)

20. Nacionalnyj Tempus / Erazmus + ofis v Ukrayini. Nacionalna komanda ekspertiv z reformuvannya vyshhoyi osvity [Online]. Avaliable from: https://www.tempus.org.ua/ (Accessed: 28.09.2016.)

21. FILINKOVA, T.V. (ed.) Monitoryng integraciyi ukrayinskoyi systemy vyshhoyi osvity v Yevropejskyj prostir vyshhoyi osvity ta naukovogo doslidzhennya: monitory`ng. doslidzh. : analit. zvit / Mizhnarod. blagod. Fond «Mizhnarod. Fond doslidzh. osvit. polityky». K. : Takson, 2014.

22. Nacionalnyj zvit Ukrayiny pro vprovadzhennya polozhen Bolonskogo procesu. 14 grudnya 2006 roku. [Online]. Avaliable from: http://timo.com.ua/ (Accessed: 28.09.2016.)

23. Zakon Ukrayiny Pro vyshhu osvitu (Vidomosti Verxovnoyi rady (VVR), 2014, № 37-38, st. 2004. [Online]. Avaliable from: http://zakon2.rada.gov.ua/ (Accessed: 28.09.2016.)

24. SPIVAKOVSKIJ, O. Shlyax NAZYaVO: krok upered, dva kroky nazad? // Golos Ukrayiny. [Online]. Avaliable from: http://www.golos.com.ua/ (Accessed: 15.05.2017.)