THE EVOLUTION OF THE MILITARY COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND POLAND

Iryna Avtushenko,

Dr. Habil. (History), Professor,

National Transport University, Kyiv, Ukraine

 

Oleksandr Avtushenko,

Ph.D. (Pedagogy), Associate Professor,

Institute of Special Communications and Information Protection of National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»,

Kyiv, Ukraine

 

DOI: https://doi.org/10.17721/2524-048X.2023.24.2

 

Abstract. The article investigates the evolution of interstate relations between Ukraine and Poland in the military sphere. The military cooperation between the countries began with the signing of the Agreement between the Ministry of National Defense of the Republic of Poland and the Ministry of Defense of Ukraine in February 1993. The relations between the states reached the level of strategic partnership in 1996, after the signing of a joint declaration by the Presidents of Ukraine and the Republic of Poland. The joint Ukrainian-Polish military unit for participation in international peacekeeping and humanitarian operations under the auspices of international organizations was created in 1997. The military cooperation between the countries increased with Poland’s joining NATO and the EU. The joint military exercises conducted by Ukraine and Poland contributed to the practical assimilation of Western operational standards, modern practices and approaches implemented in the Ukrainian army.

It has been found that there were regular bilateral meetings between Ukraine and Poland at the level of the leadership of the defense departments. A number of agreements on military-technical cooperation were signed, and annual internships and training were held in higher educational institutions of the Republic of Poland and Ukraine.

It has been found out that over the past 30 years, Polish-Ukrainian cooperation has been built on mutually beneficial terms in the military sphere, and relations have deepened every year. With the beginning of the full-scale war of Russia against Ukraine, military cooperation between the countries reached the highest level of development during the years of independence. Poland, as a member of NATO and the EU, contributes to the establishment of military cooperation between Ukraine and European structures. This cooperation is an example for other countries in the conditions of Ukraine’s war with the Russian Federation.

Keywords: military cooperation, servicemen, multinational exercises, Armed Forces of Ukraine, Poland, Ukraine.

 

Submitted 22.12.2022


Download:


References:

 1. Sunhurovskyi, M. Chernova, A., & Shanhina, N. (2006). Bila knyha – 2005: oboronna polityka Ukrainy. : Vyd-vo «Zapovit». [In Ukrainian].
 2. Bila knyha – 2009. Zbroini Syly Ukrainy. : MOU. [In Ukrainian].
 3. Andresyuk, B., Dem’yanenko, A., Kluban”, O., Korendovych, V., Kucyn, M., & Kushnir, I. (2011). Bila knyha – 2010. Zbroini Syly Ukrainy. Mozharovskyi, V. (Ed.). K.: MOU. [In Ukrainian].
 4. Zatynajko, O., Kluban”, O., Kushnir, I., & Omel”yanchuk, V. (2012). Bila knyha – 2011. Zbroini Syly Ukrainy. Mozharovskyi, V. (Ed.). : MOU. [In Ukrainian].
 5. Babenko, A., Vdovenko, S., Zatynajko, O., Zamana, V., Myxajlenko, Yu., & Mozharovs”kyj, V. (2013). Bila knyha – 2012. Zbroini Syly Ukrainy. Oliinyk, О. (Ed.). K.: MOU. [In Ukrainian].
 6. Vdovenko, S., Kucyn, M., Lishhyns”kyj, O., Pavlenko, V., Palij, V., & Rusnak, I. (2014). Bila knyha – 2013. Zbroini Syly Ukrainy.: MOU. [In Ukrainian].
 7. Vdovenko, S., Havrylyuk, O., Husyev, Yu., & Mexed, P. (2015). Rusnak, I. (Ed.). Bila knyha – 2014. Zbroini Syly Ukrainy. K.: MOU. [In Ukrainian].
 8. Vdovenko, S., Havrylyuk, O., Dolhov, & I., Dublyan, O. (2016). Bila knyha – 2015. Zbroini Syly Ukrainy. Rusnak, I. (Ed.). : MOU. [In Ukrainian].
 9. Havrylyuk, O., Dublyan, O., Dudko, S., & Muzhenko, V. (2017). Bila knyha – 2016. Zbroini Syly Ukrainy. Rusnak, I. (Ed.). : MOU. [In Ukrainian].
 10. Chernobaj, O., Dudko, S., Makarchenko, I., & Melixov, O. (2019). Bila knyha – 2018. Zbroini Syly Ukrainy. Rusnak, I. (Ed.). : MOU. [In Ukrainian].
 11. Polishhuk, O., Starobins”kyj, I., Myronyuk, O., & Petrenko, A. (2021). Bila knyha 2019-2020. Zbroini Syly Ukrainy, Derzhspetstranssluzhba. Rusnak, I. (Ed.). K.: MOU. [In Ukrainian].
 12. Melixov, O., Yacyno, O., Shostak, V., & Bunyak, O. (2022). Bila knyha 2021. Oboronna polityka Ukrainy. Rusnak, I. (Ed.). K.: MOU. [In Ukrainian].
 13. Burdiak, V., & Moroz, I. (2008). Perspektyvy spivrobitnytstva «Ukraina – NATO» i rol u nomu polskoho faktora. Politychnyi menedzhment, 3, 165–174. [In Ukrainian].
 14. Hevko, V. Ukraina i Respublika Polshcha: vid bahatostoronnoi spivpratsi do stratehichnoho partnerstva. Retrieved from: https://shron1.chtyvo.org.ua/Hevko_Viktoriia/Ukraina_i_Respublika_Polscha_vid_bahatostoronnoi_spivpratsi_do_stratehichnoho_partnerstva.pdf? [In Ukrainian].
 15. Zelenko, H. (2002). Problema ukrainsko-polskoho partnerstva v konteksti chlenstva Polshchi v NATO ta YeS. Naukovi zapysky Ternopilskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Istoriia, 5, 162–164. [In Ukrainian].
 16. Znakhorenko, O. (2008). Stratehichne partnerstvo v ukrainsko-polskykh vidnosynakh. Istorychnyi arkhiv, 2, 90–98. [In Ukrainian].
 17. Ilchuk, I. Formuvannia ukrainsko-polskykh politychnykh vidnosyn na rivni stratehichnoho partnerstva (1994–1999 rr.). Retrieved from: https://shron1.chtyvo.org.ua/Ilchuk_Iryna/Formuvannia_ukrainsko-polskykh_pdf? [In Ukrainian].
 18. Materniak, D. Polsko-ukrainske viiskovo-tekhnichne spivrobitnytstvo: mozhlyvosti ta realnist. Retrieved from: https://novosti.dn.ua/ru/article/6741-polsko-ukrainske-viyskovo-tekhnichne-spivrobitnyctvo-mozhlyvosti-ta-realnist [In Ukrainian].
 19. Mytrofanova, O. (2006). Polshcha yak stratehichnyi partner Ukrainy. Politychnyi menedzhment, 6, 153–160. [In Ukrainian].
 20. Pro vzaiemni postavky ozbroiennia, viiskovoi tekhniky ta nadannia posluh u viiskovo-tekhnichnii haluzi: Uhoda mizh Uriadom Ukrainy ta Uriadom Respubliky Polshcha vid 10 zhovtnia 1996 r. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_092#Text [In Ukrainian].
 21. Pro viiskove spivrobitnytstvo: Uhoda mizh Ministerstvom oborony Ukrainy ta Ministerstvom natsionalnoi oborony Respubliky Polshcha vid 3 liutoho 1993 r. Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/view/mu93231u?an= 2&ed=1993_02_03 [In Ukrainian].
 22. Pro dvostoronnie spivrobitnytstvo v haluzi pidhotovky viiskovykh kadriv: Protokol mizh Ministerstvom oborony Ukrainy ta Ministerstvom natsionalnoi oborony Respubliky Polshcha vid 26 kvitnia 1996 r. Retrieved from: https://consultant.parus.ua/?doc=03Y4QA223B&abz=6B81N [In Ukrainian].
 23. Pro naukovo-tekhnichne spivrobitnytstvo do Uhody mizh Ministerstvom oborony Ukrainy i Ministerstvom natsionalnoi oborony Respubliky Polshcha: Vykonavchyi protokol pro spivrobitnytstvo u viiskovii haluzi vid 24 zhovtnia 1996 r. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 616_097#Text [In Ukrainian].
 24. Slobodian, O. (2016). Ukraina ta Polshcha v konteksti ukrainsko-polskykh mizhnarodnykh zvʼiazkiv kintsia KhKh – pochatku KhKhI st. Ukraina-Yevropa-Svit, 18, 282–289. [In Ukrainian].
 25. Spilna Deklaratsiia Prezydenta Ukrainy i Prezydenta Respubliky Polshcha vid 25-26 chervnia 1996 r. Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/MU96569 [In Ukrainian].
 26. Spilna zaiava za rezultatamy zasidannia ukrainsko-polskykh mizhuriadovykh konsultatsii vid 1 chervnia 2022 r. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/news/spilna-zayava-za-rezultatami-zasidannya-ukrayinsko-polskih-mizhuryadovih-konsultacij?fbclid=IwAR2pwSDJAvIKfjrhhj_ 8r5bNTRTxzQrKjRTfOpKN1TBQVd3XhydZkbeoa8k [In Ukrainian].
 27. Uhoda mizh Ukrainoiu ta Respublikoiu Polshcha u spravi stvorennia spilnoi viiskovoi chastyny dlia uchasti v mizhnarodnykh myrotvorchykh i humanitarnykh operatsiiakh pid ehidoiu mizhnarodnykh orhanizatsii vid 26 lystopada 1997 r. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 616_007#Text [In Ukrainian].
 28. Uhoda mizh Uriadom Lytovskoi Respubliky, Uriadom Respubliky Polshcha ta Kabinetom Ministriv Ukrainy stosovno stvorennia spilnoi viiskovoi chastyny vid 19 veresnia 2014 r. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/998_548/ed20140919#Text [In Ukrainian].
 29. Ukrainsko-polski vidnosyny. Retrieved from: https://wikipedia.org/ wiki/ [In Ukrainian].
 30. Shestopalov, S. (2014). Ukrainsko-polske viiskove spivrobitnytstvo. Chornomorskyi litopys, 10, 66–71. [In Ukrainian].
 31. Shchodo uchasti natsionalnykh kontynhentiv u mizhnarodnii myrotvorchii operatsii na terytorii Kosovo, Soiuzna Respublika Yuhoslaviia, u skladi ukrainsko-polskoho batalionu: Tekhnichna uhoda mizh Ministerstvom oborony Ukrainy ta Ministerstvom natsionalnoi oborony Respubliky Polshcha vid 7 chervnia 2000 r. Retrieved from: https://poland.mfa.gov.ua/storage/app/ sites/61/610621.jpeg [In Ukrainian].
 32. Iankiv, M. (2011). Ukraina i Polshcha: stratehichne partnerstvo v systemi heopolitychnykh koordynat: polityko-ekonomichnyi ta sektoralnyi analiz. [In Ukrainian].