The UNESCO’s policy in cultural sphere

Victoria Pilkevich

Ph. D. (History), assistant professor of the Department of Modern and Contemporary History of Foreign Countries historical faculty Kyiv National Taras Shevchenko University

UDС 94 (100)

DOI: http://doi.org/10.17721/2524-048X.2015.01.190-199

The activities of UNESCO (The United Nations Organization for Education, Science and Culture) in the cultural sphere are researched. Special attention was given to examining the main conventions of UNESCO. The author emphasizes on high importance of cooperation with UNESCO for every country. According to the article the author outlines perspective of future activities of UNESCO in cultural sphere.

Keywords

UNESCO, convention, cultural heritage, dialogue of cultures.

Download the аrticle

References

 1. (2008) Statut Orhanizatsii Obiednanykh Natsii. Kyiv [Online]. Avaliable from: https://unic.un.org/. [in Ukrainian].
 2. Ustav Organizacii Ob’edinennyh Nacij po voprosam obrazovanija, nauki i kul’tury. Osnovnye dokumenty. Izdanie 2014 goda, vkljuchajushhee teksty dokumentov i izmenenija, prinjatye General’noj konferenciej na 37 sessii (Parizh, 5 – 10 nojabrja 2013 g.). Paris: UNESCO. p. 6. [Online]. Avaliable from: http://unesdoc.unesco.org/ [in Russian].
 3. Akulenko V.I., Melnychuk O.I. (2005) Mizhnarodne pravo okhorony kulturnoi spadshchyny. Pamiatky Ukrainy: istoriia ta kultura1, 2. [in Ukrainian].
 4. Martynenko I.Je. (2007) Konvencii UNESKO po zashhite kul’turnogo nasledija: problemy realizacii v nacional’noe zakonodatel’stvo. Unіversitets’kі naukovі zapiski. 2. [in Ukrainian].
 5. Maksymov V.V. (1997) Pravova okhorona kulturnykh tsinnostei u konventsiiakh UNESKO. Abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].
 6. Melnychuk O.I. (2005) Mizhnarodno-pravovi zasady formuvannia Spysku vsesvitnoi kulturnoi ta pryrodnoi spadshchyny. Universytetski naukovi zapysky. 4. [in Ukrainian].
 7. Katkova T.H. (2007) Diialnist UNESKO u sferi zberezhennia kulturnoi spadshchyny: pravovi aspekty. Kharkiv: Tytul. [in Ukrainian].
 8. (2002) Konventsiia pro zakhyst kulturnykh tsinnostei u vypadku zbroinoho konfliktu. Kulturna spadshchyna Ukrainy. Pravovi zasady zberezhennia, vidtvorennia ta okhorony kulturno-istorychnoho seredovyshcha: Zb. ofits. dok. – Kyiv. [in Ukrainian].
 9. Konvencija ob ohrane vsemirnogo kul’turnogo i prirodnogo nasledija. UNESCO World Heritage Centre. [Online]. Avaliable from: http://whc.unesco.org/. [in Russian].
 10. The Criteria for Selection. UNESCO World Heritage Centre. [Online]. Avaliable from: http://whc.unesco.org/ [in English].
 11. (2001, 2 November) Vseobshhaja deklaracija UNESKO o kul’turnom raznoobrazii. Organizacija Objedinjennyh Nacij. [Online]. Avaliable from: http://www.un.org/ [in Russian].
 12. (2001, 2 November) Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage. Paris: UNESCO. UNESCO World Heritage Centre. [Online]. Avaliable from: http://unesdoc.unesco.org/. [in English].
 13. (2001) UNESKO. General’naja konferencija. Sessija 31, 2001, Parizh. Razrabotka novogo mezhdunarodnogo normativnogo akta po ohrane nematerial’nogo kul’turnogo nasledija. Parizh: UNESKO. [in Russian].
 14. (2004) UNESKO. General’naja konferencija. Akty General’noj konferencii: 32 sessija: 29 sentjabrja – 17 oktjabrja 2003 g., Parizh. Parizh: UNESKO. [in Russian].