Відомості про авторів

Анатолій Демещук – аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Станіслав Ковальський – кандидат історичних наук, доцент, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, факультет історії та філософії.

Артем Кошелєв – аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Андрій Мартинов – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України, Інститут історії України НАН України.

Вікторія Пількевич – кандидат історичних наук, асистент, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка.

Ярослав Попенко – кандидат історичних наук, доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Олена Скрипник – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та методик навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Ольга Сухобокова – кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.