Відомості про авторів

Вікторія Вдовиченко – кандидат історичних наук, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка.

Наталія Ковальчук – доктор філософських наук, професор кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка.

Сергій Лучканин – доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Андрій Мартинов – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України, Інститут історії України НАН України.

Олег Машевський – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Світлана Мотрук – кандидат історичних наук, доцент історичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Олексій Сокирко – кандидат історичних наук, доцент історичного факультету Київського національного університету ім.Т.Шевченка.

Ігор Срібняк – доктор історичних наук, професор Київського університету імені Бориса Грінченка.

Ганна Харлан – кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України.

Завантажити: