Вишеградська група: історія створення та досвід співпраці з Україною в контексті європейської інтеграції

Володимир Латенко

Магістр історії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 327.7:477

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2019.13.25-50

Анотація

Стаття присвячена історії створення та функціонування Вишеградської групи як регіонального утворення, яке не лише не припинило діяльності після досягнення мети атлантичної та європейської інтеграції країн учасниць, але й успішно розвиває її, вже будучи членом НАТО та Європейського Союзу. На основі використання широкої документальної бази,зокрема протоколів та декларацій як результатів зустрічей різного рівня в рамках діяльності Вишеградської групи, проаналізовано та виокремлено конкретні етапи її розвитку та взаємодію з Україною в широкому спектрі складових, які становлять собою сутність євроатлантичної інтеграції.

На конкретних прикладах проілюстровано, що Україна завжди перебувала в полі ключових інтересів Вишеградської четвірки, отримувала з її боку дієву допомогу та підтримку у найрізноманітніших формах. Йдеться не лише про суто практичні питання регіональної співпраці та безпеки, але й про безліч аспектів ціннісного та цивілізаційного виміру. Країни-учасники Вишеградської групи, ставши ініціаторами формату співпраці «В4+Україна», ніколи не стояли осторонь найважливіших процесів та перехідних етапів, через які проходила Україна на своєму шляху становлення та самовизначення.

Обстоюється думка, що досвід країн-учасниць Вишеградського формату є актуальним та корисним для України і сьогодні на шляху реалізації її євроатлантичних інтеграційних прагнень. Попри існуючі складнощі як всередині Європейського Союзу, так і між Україною та окремими країнами-підписантами Вишеградської декларації 1991 р., співпраця з Польщею, Чехією, Словаччиною та Угорщиною є найбільш дієвим комунікаційним майданчиком для активізації широкого діалогу між Україною та Європейським Союзом.

Ключові слова

Вишеградська група, Вишеградська четвірка (В4), Європейський Союз (ЄС), НАТО, Україна, інтеграція.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Вышеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии / под ред. Л. Н. Шишелиной. – М.: Весь Мир, 2010. – 568 с.

2. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01. 07. 2010 р. [Електронний ресурс]: ред. вiд 01.07.2010 // Верховна Рада України: офіц. веб–сайт. Законодавство України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ (Дата звернення: 22 січня 2019). – Назва з екрану.

3. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р. [Електронний ресурс]: ред. вiд 19.06.2003 // Верховна Рада України: офіц. веб–сайт. Законодавство України. – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/ (Дата звернення: 15 січня 2019). – Назва з екрану.

4. Каплинський О. Роль Вишеградської четвірки в контексті національної безпеки України / О. Каплинський // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 2. – С. 47–54.

5. Кудряченко А.І. Україна та Вишеградська четвірка: стан та перспективи співпраці / А.І. Кудряченко // Україна та Вишеградська четвірка: на шляху до взаємовигідних відносин: матеріали міжнар. конференції «Україна і Вишеградська четвірка: на шляху до взаємовигідних відносин», 13–14 травня 2010 р. / Research Center of the Slovak Foreign Policy Association ; упоряд. В. Пулішова, Т. Стражай. – Братіслава : АДІН, 2010. – С. 37–54.

6. Офіційний сайт програми ЄС «Східне партнерство» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.easternpartnership.org/ (Дата звернення: 20 січня 2019). – Назва з екрану.

7. Постанова Верховної Ради України від 02.07.1993 р. «Про Основні напрями зовнішньої політики України» [Електронний ресурс]: ред. вiд 02.07.1993 // Верховна Рада України: офіц. веб–сайт. Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua (Дата звернення: 18 січня 2019). – Назва з екрану.

8. Прес-конференція у Києві 2 квітня 2009 р. Країни Вишеградської четвірки – у НАТО. А Україна?.. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dif.org.ua/ (Дата звернення: 20 січня 2019). – Назва з екрану.

9. Снігир О. Співпраця України та нових держав членів ЄС: перспективні напрями [Електронний ресурс] / О. Снігир // Нац. ін–т стратегічних дослідж. : [веб–сайт]. Аналітичні записки щодо проблем і подій суспільного розвитку. Наукова діяльність. Аналітичні матеріали НІСД. – грудень 2007 р. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/ (Дата звернення: 18 січня 2019). – Назва з екрану.

10. Текст Маастрихтського договору 1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.webcitation.org/ (Дата звернення: 20 січня 2019). – Назва з екрану.

11. Текст Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ (Дата звернення: 1 лютого 2019). – Назва з екрану.

12. Чорна Н. Країни Вишеградської групи та Україна: досвід та перспективи співробітництва [Електронний ресурс] / Н. Чорна // – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/ (Дата звернення: 18 січня 2019). – Назва з екрану.

13. Шелест Г. «Вишеградська четвірка»: у пошуках субрегіональної безпеки? [Електронний ресурс] / Г. Шелест // – Режим доступу: www.od.niss.gov.ua (Дата звернення: 2 лютого 2019). – Назва з екрану.

14. A summit of representatives of V4 social democratic parties and parties with social democratic orientation in Bratislava (December 18-19, 1993) [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.visegradgroup.eu/ (last Access: January 15, 2019). – Title from the Screen.

15. Bucharest Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Bucharest on 3 April 2008 [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.summitbucharest.ro/ (last Access: January 28, 2019). – Title from the Screen.

16. Declaration of Prime Ministers of the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland and the Slovak Republic on cooperation of the Visegrad Group countries after their accession to the European Union (May 12, 2004) [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.visegradgroup.eu/ (last Access: January 28, 2019). – Title from the Screen.

17. European Council, Conclusions of the Presidency, Copenhagen (June 1993) [Electronic Resource] – Mode of Access: https://www.consilium.europa.eu/ (last Access: January 24, 2019). – Title from the Screen.

18. European Council, Conclusions of the Presidency, Essen (December 1994) [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.europarl.europa.eu/ (last Access: January 22, 2019). – Title from the Screen.

19. European Council: Draft Treaty of Nice (12 December 2000) [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.europarl.europa.eu/ (last Access: January 25, 2019). – Title from the Screen.

20. Extended summit of the V4 Prime Ministers with Prime Ministers of Austria, Germany and Ukraine on the occasion of the 20th anniversary of the Visegrad Group, Bratislava (February 15, 2011) [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.visegradgroup.eu/ (last Access: February 1, 2019). – Title from the Screen.

21. Joint Statement by the Visegrad Group and the Benelux countries on the situation in Ukraine (September 25, 2012) [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.visegradgroup.eu/ (last Access: February 1, 2019). – Title from the Screen.

22. Joint Declaration of the Prime Ministers of the V4 Countries on the EU, Kazimierz Dolny (June 10, 2005) [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.visegradgroup.eu/ (last Access: January 28, 2019). – Title from the Screen.

23. Joint Declaration of the Prime Ministers of the V4 Countries on Ukraine, Kazimierz Dolny (June 10, 2005) [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.visegradgroup.eu/ (last Access: January 28, 2019). – Title from the Screen.

24. Joint Statement of the Prime Ministers of the Visegrad Group Countries on Ukraine (January 29, 2014) [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.visegradgroup.eu/ (last Access: February 2, 2019). – Title from the Screen.

25. Joint Statement of V4 Foreign Ministers on Ukraine (February 24, 2014) [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.visegradgroup.eu/ (last Access: February 1, 2019). – Title from the Screen.

26. Joint V4 Foreign Ministers’ Letter on Ukraine to Ashton and Füle [.PDF] (March 4, 2014) [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.visegradgroup.eu/ (last Access: February 2, 2019). – Title from the Screen.

27. Selected events of V4 in 1999 [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.visegradgroup.eu/ (last Access: January 15, 2019). – Title from the Screen.

28. Selected events of V4 in 2001 [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.visegradgroup.eu/ (last Access: January 15, 2019). – Title from the Screen.

29. Statement of the Prime Ministers of the Visegrad Countries on Ukraine (March 5, 2014) [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.visegradgroup.eu/ (last Access: February 2, 2019). – Title from the Screen.

30. Summit of Prime Ministers in Tále (Slovakia) (June 24-25, 2003) [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.visegradgroup.eu/ (last Access: January 20, 2019). – Title from the Screen.

31. The official site of Visegrad Fund [Electronic Resource] – Mode of Access: https://www.visegradfund.org/ (last Access: January 20, 2019). – Title from the Screen.

32. Visegrad Declaration 1991 [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.visegradgroup.eu/ (last Access: January 15, 2019). – Title from the Screen.

33. Visegrad Scholarship Program [Electronic Resource] – Mode of Access: https://www.visegradfund.org/ (last Access: January 20, 2019). – Title from the Screen.

34. Visegrad Youth Conference (April 29, 2001) [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.visegradgroup.eu/ (last Access: January 17, 2019). – Title from the Screen.