General consulate and honorary consulates of Ukraine in Bulgaria: contribution to development of public diplomacy

Anna Tertychna

Doctoral Candidate
Counsellor
Ministry for Foreign Affairs of Ukraine
Kyiv, Ukraine

ORCID: 0000-0002-2157-2003

UDC 94 (477+497+327)
DOI: http://doi.org/10.17721/2524-048X.2019.14.147-169

The article analyses achievements of the General consulate and honorary consulates of Ukraine in Bulgaria in the field of public and cultural diplomacy, their contribution towards shaping a positive image of Ukraine among the Bulgarian people and intercultural communication between the Ukrainian and Bulgarian people. It focuses on the public activities of the Consulate General of Ukraine in Varna that operated from 2002 till 2014 as well as on the cultural diplomacy activities of the Honorary Consuls of Ukraine in Burgas, Plovdiv and Ruse. It analyses international agreements regulating the activities of the General consulate and honorary consulates in the area of cultural and humanitarian exchange. The article identifies priority areas of support for interliterary, musical and theatrical exchange, which have become dominant in the honorary consulates’ activities. It is important to highlight the assistance of the Honorary Consuls with consolidation and operation of the Ukrainian community in Bulgaria and in uniting the Ukrainian youth.

It has been found that the activities of the Honorary Consuls of Ukraine to Bulgaria prove that it is important to appoint to such positions people who have relevant experience in establishing business contacts with the Ukrainian partners and wish to promote presentation of the Ukrainian cultural heritage in Bulgaria. The study shows that each Honorary Consul of Ukraine to Bulgaria is currently mostly independent in determining priority areas of development of intercultural contacts between Ukraine and Bulgaria. It also shows a difference in the qualitative and quantitative indicators of their performance in this area as well as in the content of the Ukrainian cultural products. In this regard, it may be relevant to strengthen coordination and leverage on the resources of the honorary consulates of Ukraine in their cooperation with public institutions that are responsible for popularization of the Ukrainian culture abroad. In addition, the honorary consulates can become additional tools in promoting the activities of the Ukrainian Institute established in 2018.

Key words: Ukraine, Bulgaria, cultural and public democracy, intercultural exchange, relations between Ukraine and Bulgaria.

Download the Article

References

 1. Anatolyi Krym pyshe «Trъbata» v Bъlharyia. Pochetno konsulstvo na Ukraina v Plovdyv. Retrieved from http://www.consulukr-plovdiv.bg/index.php?step=module_action&modname=blog&modaction=view&blog_id=61&template=consul&lang=2.
 2. Balabanov, K. V., & Trofymenko, M. V. (2012). Instytut neshtatnykh (pochesnykh) konsuliv v Ukraini. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, 105, 1, 9–14.
 3. V BAN chestvat 200 hodyny ot rozhdenye na Taras Shevchenko. Pochetno konsulstvo na Ukraina v Plovdyv. Retrieved from http://www.consulukr-plovdiv.bg/index.php?step=module_action&modname=blog&modaction=view&blog_id=178&template=consul&lang=2.
 4. Venskaia Konventsyia o konsulskykh snoshenyiakh (Vena, 24 aprelia 1963 hoda). / Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». VR Ukrainy. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/-cgi-bin/laws/main cgi? nreg=995_047.
 5. Heneralnoto konsulstvo vъv Varna yzdade «Ukraina otblyzo». Bъlharo-ukraynsky vesty – yzdanye za polytyka, byznes, ystoryia, kultura y sport. Retrieved from http://www.ukrpressbg.com/amb-varna-ukrotblizo.html.
 6. Heneralnoto konsulstvo vъv Varna se sdoby sъs sait. Bъlharo-ukraynsky vesty – yzdanye za polytyka, byznes, ystoryia, kultura y sport. Retrieved from http://www.ukrpressbg.com/ar-amb-2004.html.
 7. Hrachevska T. O. (2018). Pochesni konsulstva u dvostoronnomu spivrobitnytstvi derzhav: funktsionalnyi vymir. Politychni problemy mizhnarodnykh system ta hlobalnoho rozvytku. Retrieved from http://jpl.donnu.edu.ua/article/viewFile/5933/5962.
 8. Humeniuk, B. I. (2004). Osnovy dyplomatychnoi ta konsulskoi sluzhby: navch. posibnyk. K.: Lybid.
 9. 200 hodyny ot tvorchestvoto na Taras Shevchenko. Centar za podkrepa na lichnosno razvitie. Retrieved from https://www.odk-burgas.com/content/200-godini-ot-tvorchestvoto-na-taras-shevchenko.
 10. 19 detsa ot Chernobyl – na pochyvka v khotel «Khysar». Pochetno konsulstvo na Ukraina v Plovdyv. Retrieved from http://www.consulukr-plovdiv.bg/index.php?step=module_action&modname=blog&modaction=view&blog_id=98&template=consul&lang=2.
 11. Dymytъr Heorhyev – darytel za Memoryalnyia kompleks «Kan Kubrat». Pochetno konsulstvo na Ukraina v Plovdyv. Retrieved from http://www.consulukr-plovdiv.bg/index.php?step=module_action&modname=blog&modaction=view&blog_id=111&template=consul&lang=2.
 12. Dymytъr Karanenov: Ukraina yma traino prysъstvye y perspektyva v Burhaskyia rehyon. com. Retrieved from https://www.gramofona.com/intervyu/dimitar-karanenov-ukrayna-ima-trayno-prisastvie-i-perspektiva-v-burgaskiya-region.
 13. Dyplomatychesky korpus. Republyka Bъlharyia. Mynysterstvo na vъnshnyte raboty. Retrieved from https://www.mfa.bg/bg/aktualno/protokolen-spravochnik/diplomaticheski-korpus.
 14. Dny na Ukraynska kultura v Burhas. Fakel. Retrieved from https://www.fakel.bg/index.php?t=6433).
 15. Dny na ukraynskata kultura za pъrvy pъt v Bъlharyia. Duma. Retrieved from https://duma.bg/dni-na-ukrainskata-kultura-za-parvi-pat-v-balgariya-n49651?go=news&p=list&categoryId=6.
 16. Dny na ukraynskata kultura zapochvat ot utre. Obshchyna Burhas. Retrieved from https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/31642.
 17. Dny na ukraynskata kultura zapochnakha v Burhas. bg. Retrieved from https://cherga.bg/bg/dni-na-ukrainskata-kultura-zapochnaha-v-burgas.
 18. Dny na ukraynskoto kyno otkrykha v ruse na 7 mai. Radyo Ruse. Retrieved from http://radio-ruse.weebly.com/105310861074108010851080/-77.
 19. Drahomanivski studii: materialy chetvertoi ta piatoi nauk. konf. «Drahomaniski studii», Sofiia, 2011.
 20. Duet Pavel y Anna Khmara prevedokha publykata ot klasykata do sъvremennata muzyka na KhKh vek. Pochetno konsulstvo na Ukraina v Plovdyv. Retrieved from http://www.consulukr-plovdiv.bg/index.php?step=module_action&modname=blog&modaction=view&blog_id=182&template=consul&lang=2.
 21. «Evropa 2001». Sdruzhenye za bъlharo-ukraynska druzhba y sъtrudnychestvo. Retrieved from http://www.sbuds.org/current.php?id=16&n=192.
 22. Zapochvat dny na ukraynskata kultura s tъrzhestva v Burhas. com. Retrieved from https://www.gramofona.com/art/zapochvat-dni-na-ukrainskata-kultura-s-tarjestva-v-burgas.
 23. Yzlozhba predstavia edyn ot symvolyte na Ukraina. Ruse – hrad na svobodnyia dukh. Retrieved from http://free-spirit-city.eu/izlojba-predstavya-edin-ot-simvolite-na-ukraina.
 24. Yzlozhba predstavia ukraynskata pysmenost y kultura. Dariknews. Retrieved from https://dariknews.bg/regioni/dobrich/izlozhba-predstavq-ukrainskata-pismenost-i-kultura-434216.
 25. Heorhyev posreshchna ukraynskata trupa. Pochetno konsulstvo na Ukraina v Plovdyv. Retrieved from http://www.consulukr-plovdiv.bg/index.php?step=module_action&modname=blog&modaction=view&blog_id=187&template=consul&lang=2.
 26. Kvyntet «Kyev» v yubyleino yzdanye na Kameren festyval – Plovdyv. Pochetno konsulstvo na Ukraina v Plovdyv. Retrieved from http://www.consulukr-plovdiv.bg/index.php?step=module_action&modname=blog&modaction=view&blog_id=172&template=consul&lang=2.
 27. Konsulska Konventsiia mizh Ukrainoiu i Respublikoiu Bolhariia. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». VR Ukrainy. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100_010.
 28. Konsulskyi Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». VR Ukrainy. Retrieved from https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/127/94.
 29. Krystyna Nhuen hostuva v Bъlharyia. Pochetno konsulstvo na Ukraina v Plovdyv. Retrieved from http://www.consulukr-plovdiv.bg/index.php?step=module_action&modname=blog&modaction=view&blog_id=46&template=consul&lang=2.
 30. Kъrdzhalyisky dramatychno – kuklen teatъr «Dymytъr Dymov» s nahrada ot Ukraina. Pochetno konsulstvo na Ukraina v Plovdyv. Retrieved from http://www.consulukr-plovdiv.bg/index.php?step=module_action&modname=blog&modaction=view&blog_id=63&template=consul&lang=2.
 31. Lyteraturen konkurs «Drevna y sъvremenna Ukraina». Pochetno konsulstvo na Ukraina v Plovdyv. Retrieved from http://www.consulukr-plovdiv.bg/index.php?lang=2&cat=165.
 32. Matiash, I. B. (2016). Zasnuvannia instytutu pochesnykh konsuliv Ukrainy v 1918 – 1923 rr.: pravovi zasady ta kliuchovi osoby. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, 127, I, 4–13. Retrieved from http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/apmv/apmv_2016_127_01.pdf.
 33. Medytsynsky unyversytet-Plovdyv startyra dohovoryrane na akademychno sporazumenye s Donetskyia natsyonalen medytsynsky unyversytet. Pochetno konsulstvo na Ukraina v Plovdyv. Retrieved from http://www.consulukr-plovdiv.bg/index.php?step=module_action&modname=blog&modaction=view&blog_id=134&template=consul&lang=2.
 34. Otkrykha Kabynet na pochetnyia konsul na Ukraina v Ruse. bulPhoto. Retrieved from http://www.bulphoto.com/events/13446.
 35. Otkrykha Pochetnoto konsulstvo na Ukraina v Burhas. Darik news. Retrieved from https://dariknews.bg/regioni/burgas/otkriha-pochetnoto-konsulstvo-na-ukrajna-v-burgas-1193450.
 36. Ofytsyalnoto vъvezhdane v dlъzhnost. Pochetno konsulstvo na Ukraina v Plovdyv. Retrieved from http://www.consulukr-plovdiv.bg/index.php?step=module_action&modname=blog&modaction=view&blog_id=16&template=consul&lang=2.
 37. Pametnyk na Odesa dariavat bratia Bobokovy. Darik news. Retrieved from https://dariknews.bg/regioni/ruse/pametnik-na-odesa-darqvat-bratq-bobokovi-142567.
 38. Pametnyk na ukraynskyte voiny. Kulturny novyny. Retrieved from https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=1791&sid=17.
 39. Pershyi na Balkanakh pamiatnyk ukrainskym voiakam vidkryly u Varni. Ukraynsky vesty. Retrieved from http://www.ukrpressbg.com/amb-060414Varna-monument.html.
 40. Plamen Bobokov nahraden za «doblestna sluzhba» kъm Ukraina. Klub Z. Retrieved from https://clubz.bg/48699-plamen_bobokov_nagraden_za_doblestna_slujba_kym_ukrajna.
 41. Plovdyv s dve yzlozhby, posveteny na Ukraina. Pochetno konsulstvo na Ukraina v Plovdyv. Retrieved from http://www.consulukr-plovdiv.bg/index.php?step=module_action&modname=blog&modaction=view&blog_id=171&template=consul&lang=2.
 42. Polozhennia pro neshtatnykh (pochesnykh) konsuliv Ukrainy. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». VR Ukrainy. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0617-07.
 43. Pochesne konsulstvo Respubliky Bolhariia u Lvovi. Retrieved from http://consul-bolgaria.com.ua/home.php.
 44. Pochesni konsulstva Ukrainy. Cait Ministerstva zakordonnykh prav Ukrainy. Retrieved from https://mfa.gov.ua/ua/about-mfa/abroad/honorary-consulates.
 45. Pochetnyte konsuly na Ukraina v Bъlharyia. (2017). Spysanye «Evropa 2001». 3–4, 36–37.
 46. Pochetnoto konsulstvo na Ukraina v Burhas otkry yzlozhba v pamet na zhertvyte na Stalyn. Nakratko. Retrieved from https://nakratko.bg/category/58/99195.
 47. Rusensky khudozhnytsy v Odesa (2011). Drahomanivski studii: materialy chetvertoi ta piatoi nauk. konf. «Drahomaniski studii», Sofiia, 4.
 48. Sedmytsa na ukraynskoto kyno v Ruse. Framar. Retrieved from https://forum.framar.bg/topic-t1061.html.
 49. Stsena na krъstopъt: Ukrayntsyte pokazakha zhenskata liubov. Pochetno konsulstvo na Ukraina v Plovdyv. Retrieved from http://www.consulukr-plovdiv.bg/index.php?step=module_action&modname=blog&modaction=view&blog_id=73&template=consul&lang=2.
 50. Tradytsyyte na Ukraina ozhyviavat v Morskoto kazyno na Burhas. Flahman Samo vazhnoto. Retrieved from https://www.flagman.bg/article/64720.
 51. Trofymenko, V. (2016). Publichna dyplomatiia malykh derzhav. In K. V. Balabanova (Ed.), Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Istoriia. Politolohiia, 16, 329–336.
 52. U Varni uzhe pratsiuie heneralne konsulstvo Ukrainy. Bъlharo-ukraynsky vesty. Retrieved from http://www.ukrpressbg.com/ar-amb-2002.html.
 53. U Zaporizhzhi vidkryly Pochesne konsulstvo Respubliky Bolhariia. Ukrinform. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2458578-u-zaporizzi-vidkrili-pocesne-konsulstvo-bolgarii.html.
 54. Ukraynka predstavia Petrykyvskata zhyvopys v Plovdyv. Pochetno konsulstvo na Ukraina v Plovdyv. Retrieved from http://www.consulukr-plovdiv.bg/index.php?step=module_action&modname=blog&modaction=view&blog_id=96&template=consul&lang=2.
 55. Ukraynska poezyia v svetovnyia den na poezyiata. Pochetno konsulstvo na Ukraina v Plovdyv. Retrieved from http://www.consulukr-plovdiv.bg/index.php?step=module_action&modname=blog&modaction=view&blog_id=194&template=consul&lang=2.
 56. Ukraynsky teatъr ot Lvov na «Stsena na Krъstopъt». Pochetno konsulstvo na Ukraina v Plovdyv. Retrieved from http://www.consulukr-plovdiv.bg/index.php?step=module_action&modname=blog&modaction=view&blog_id=220&template=consul&lang=2.
 57. Ukraynsky khudozhnytsy hostuvat v Ruse. Kulturny novyny. Retrieved from https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=6298&sid=2.
 58. Ukraynskyiat duet Hrynchenko – Lopatynsky – mahosnytsy v muzykalnata yhra. Pochetno konsulstvo na Ukraina v Plovdyv. Retrieved from http://www.consulukr-plovdiv.bg/index.php?step=module_action&modname=blog&modaction=view&blog_id=199&template=consul&lang=2.
 59. Ukraynsko yzkustvo ot khartyia v hrada pod tepetata. Pochetno konsulstvo na Ukraina v Plovdyv. Retrieved from http://www.consulukr-plovdiv.bg/index.php?step=module_action&modname=blog&modaction=view&blog_id=221&template=consul&lang=2.
 60. Ukraina zakryva konsulstvo vъv Varna y oshche 8 hrada // Ukraynsky vesty. Retrieved from http://www.ukrpressbg.com/ar-ambassada-2014.html.
 61. Fotoyzlozhba «Ukrainsko selo» v Plovdyv. Pochetno konsulstvo na Ukraina v Plovdyv. Retrieved from http://www.consulukr-plovdiv.bg/index.php?step=module_action&modname=blog&modaction=view&blog_id=125&template=consul&lang=2.
 62. Fotoyzlozhba otkryvat v Ruse. BNR. Retrieved from https://bnr.bg/shumen/post/100834864/fotoizlojba-otkrivat-v-ruse.
 63. 60 detsa syratsy ot Ukraina na more v Kyten. News Cafе. Retrieved from https://www.webcafe.bg/newscafe/obshtestvo/id_498665999.
 64. Tsentъr za kultura y debat «Chervenata kъshta» predstavia. Facebook. Retrieved from https://www.facebook.com/ukr.embassy.bg/posts/1952292504995064.
 65. Yuryi Andrukhovych s romanъt «Dvanadesette obrъcha» v Plovdyv. Pochetno konsulstvo na Ukraina v Plovdyv. Retrieved from http://www.consulukr-plovdiv.bg/index.php?step=module_action&modname=blog&modaction=view&blog_id=144&template=consul&lang.
 66. Stringer, Kevin D. (2013). sovereign liechtenstein: the soft power projection of a very small state (Doctoral dissertation). Faculty of Business and International Relations Webster University Centre for Small State Studies Institute of International Affairs, MMXIII. Retrieved from https://ams.hi.is/wp-content/uploads/old/liechtenstein_layout_final.pdf