Про журнал

Європейські історичні студії: науковий журнал

ISSN 2524-048X

УДК 94

Електронний журнал Європейські історичні студії включений до переліку електронних фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю «історичні науки».  (Наказ МОН України від 09.03.2016 № 241 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 25 лютого 2016 року»).

Журнал «Європейські історичні студії» індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus. Імпакт-фактор: ICI Journals Master List 2017 – ICV 2017: 62.43  (https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=48181&lang=pl&fbclid=IwAR1rZtuSmXwGugT3vHoowLIqjcCw8FAdDEX7zuYn-OaJdnxqfg-NH4gKxnI).

Вид: електронне видання

Видання публікує статті, рецензії на наукові роботи, хроніку наукового життя.

Проблематика: європейські інтеграційні процеси, зовнішня політика країн Європейського Союзу, євроінтеграція України, європейська історія та міжнародні відносини.

Тематика згідно з галуззю науки «07.00.00 – Історичні науки» відповідно до чинного переліку галузей наук.

Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Рік заснування: 2015

Галузь науки: історичні науки

Періодичність: тричі на рік

Рецензування та публікація всіх статей і матеріалів здійснюються безкоштовно.

Журнал індексовано в:

Цілі та завдання журналу

Ліцензійний договір

Положення про відкритий доступ

Процес рецензування

Політика щодо плагіату