LABOR MIGRATION OF UKRAINIANS TO THE REPUBLIC OF POLAND 2014–2022

Hanna Melnyk,

(PhD) History, Associate Professor,

Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine

 

Lyubomyr Hubytskyy,

Dr. Habil. (History), Associate Professor,

State university of trade and economics, Kyiv, Ukraine

 

DOI: https://doi.org/10.17721/2524-048X.2022.23.3

 

Abstract. The purpose is to analyze the evolution of the migration policy of Ukraine and Poland since the beginning of the Russian-Ukrainian war in 2014 and in the conditions of the aggravation of migration flows after the Russian large-scale invasion in February 2022. Among the methods, a systemic method was used to study the Polish economic thought regarding the profitability and prospects of attracting Ukrainian labor resources, a comparative analysis of the results of Ukrainian labor migration was also conducted, taking into account the requirements of Polish laws. The position of Poland regarding changes in the direction of Ukrainian migration flows has been analyzed. It has been proven that for Ukrainian citizens, the Republic of Poland remains a country where it is possible to implement social and economic expectations. Official Warsaw provides tangible assistance to Ukraine in its confrontation with Russia, providing jobs for migrant workers and social protection for their family members. The deterioration of Ukraine’s security and foreign economic situation is pushing for more active development of the Polish labor market. Currently, the Polish border has become a border against the hybrid expansion of the Russian Federation, so it will be necessary for official Kyiv to ensure the stability and flexibility of its own monetary policy and permit system in order to preserve the possibilities of reproduction of production processes

It has been concluded that Polish economists hold a picture that the liberalization of the Polish migration policy towards Ukrainians will contribute to the steady growth of the economy. Recommendations have been made that active steps taken by official Warsaw regarding the growing interest in Ukrainian labor resources would lead to the implementation of vital steps taken by the Polish government to protect against aging tendencies of the Polish nation. It has been highlighted that the implementation of Ukrainian migration policy is dependent on Russian, European and Polish strategies. Under the conditions of the Russian-Ukrainian war, the Polish policy of facilitating the obtaining of legal residence rights and employment of Ukrainian citizens is encouraged by the Ukrainian authorities as an opportunity to receive remittances from abroad, therefore official Kyiv seeks to gain the experience of Poland to attract and use European structural, regional and industry programs and funds. Therefore, Ukraine and Poland, in cooperation with European structures, are able to promote a new quality of security against hybrid attacks of the Russian Federation with the aim of preserving and sustainable development of their own economies and the economies of partners.

Key words: labor migration, Ukrainians, the Republic of Poland, Ukraine, migration policy, Russian-Ukrainian war.

Submitted 07.09.2022


Download


References:

 1. Banakhevych, Yu. (2020, hrudnia 8).Ostanni trendy trudovoi mihratsii: Polshcha – lider v YeS. Ukrinform. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3150437-ostanni-trendi-trudovoi-migracii-polsa-lider-v-es.html. [In Ukrainian].
 2. Kovalisko N., Rovenchak O.,& Ilyk Kh. (2018). Osnovni kharakterystyky suchasnoi ukrainskoi mihratsii do Polshchi. Ukrainskopolskyi dosvid yevrorehionalnoi spivpratsi. Retrieved from: lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/11/Ukrains-ko-pol-s-kyy-dosvid-ievrorehional-noi-spivpratsi-Tekst-2018.pdf#page=155. [In Ukrainian].
 3. Malynovska, O.A. (2018, liutyi). Suchasna mihratsiia ukraintsiv do Polshchi ta pov’iazani z neiu vyklyky. Retrieved from: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/suchasna-migraciya-ukrainciv-do-polschi-ta-povyazani-z-neyu-vikliki. [In Ukrainian].
 4. Malynovska, O.A. (2015). Ukrainsko-polskyi mihratsiinyi korydor: osoblyvosti ta znachennia. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. 2, 31–40. Retrieved from: https://dse.org.ua/arhcive/24/2.pdf . [In Ukrainian].
 5. Polshcha planuie zatverdyty novu mihratsiinu polityku vprodovzh piv roku. (2020, liutyi). Yevropeiska Pravda. Retrieved from: https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/02/10/7106168/. [In Ukrainian].
 6. Semchuk, K. (2018, sichen). Novi pravyla roboty – u Polshchi! Nashe slovo. Retrieved from: https://www.nasze-slowo.pl/robota-u-polshhi-novi-pravila/ [In Ukrainian].
 7. Tyshkevych, I. (2018). Yak Polshcha boretsia za ukrainskykh trudovykh mihrantiv. Retrieved from: https://uifuture.org/publications/24039-yak-polsha-boretsia-za-ukrainskych-trudovych-migrantiv/ [In Ukrainian].
 8. Trudova mihratsiia: chy pobilshaie ukrainskykh zarobitchan u 2022 rotsi. (2022). Retrieved from: https://eba.com.ua/trudova-migratsiya-chy-pobilshaye-ukrayinskyh-zarobitchan-u-2022-rotsi/ [In Ukrainian].
 9. Cudzoziemcy w Polsce po 2020 r. (2021, styczeń). Retrieved from: https://www.gov.pl/web/udsc/cudzoziemcy-w-polsce-po-2020-r. [In Polish].
 10. Gajewska, G. (2018). Między nacjami, klasami, płciami–zarobkowa migracja Ukraińców i Ukrainek do Polski. Retrieved from: http://usj.udpu.edu.ua/article/view/147988/147303 [In Polish].
 11. Jarecki, W. (2017). Imigracja z Ukrainy jako żródło podaży pracy w Polsce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 74, 3. Retrieved from: https://papers.wsb.poznan.pl/sites/papers.wsb.poznan.pl/files/ZN_WSB_P_ART/ZNPoz74_W_Jarecki.pdf. [In Polish].
 12. Jaroszewicz, М. (2014). Ukrainians’ EU migration prospects // OSW Commentary, Retrieved from: http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/commentary_128_0.pdf. [In English].
 13. Klimek, D. (2015). Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski. Lódz: Vydavnictvo Politechniki Lódzkiej. [In Polish].
 14. Komisja Europejska alarmuje: Polska wymiera. Do 2060 roku będzie nas mniej o 5 mln. (2015, maj). Wprost. Retrieved from: https://www.wprost.pl/506303/komisja-europejska-alarmuje-polska-wymiera-do-2060-roku-bedzie.html. [In Polish].
 15. Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania. Badanie zrealizowane w 2015 r. (2016). Narodowy Bank Polski. Retrieved from: http://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2016/20161212_obywatele_ukrainy_pracujacy_w_polsce_%E2%80%93_raport_z_badania.pdf. [In Polish].
 16. Obywatele Ukrainy w Polsce – raport. 2021. (2021, grudzień). Retrieved from: https://www.gov.pl/web/udsc/obywatele-ukrainy-w-polsce–raport. [In Polish].
 17. Podsumowanie roku obowiązywania Ustawy o cudzoziemcach. (2021, październik). Retrieved from: https://www.gov.pl/web/udsc/podsumowanie-roku-ustawy-o-cudzoziemcach. [In Polish]
 18. Raport na temat obywateli Ukrainy (wg stanu na dzień 1 lipca 2022 r.). (2022). Retrieved from: https://www.gov.pl/web/udsc/sytuacja-dotyczaca-ukrainy. [In Polish].
 19. Raport na temat obywateli Ukrainy (wg stanu na dzień 1 październik 2022 r. (2022). Retrieved from: file:///C:/Users/Sofiya/Downloads/RAPORT_NA_TEMAT_OBYWATELI_UKRAINY%20(1).pdf. [In Polish].
 20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. (2015, kwiecień). Retrieved from: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000588 [In Polish].
 21. «Rzeczpospolita»: Shchob Polshcha ne obezliudnila, do 2050 roku tut povynni oselytysia 5,2 milioniv liudei. (2013, marzec). Polskie radio. Retrieved from: http://www.polradio.pl/5/115/Artykul/128907. [In Ukrainian].
 22. Skoczyńska-Prokopowicz, B. (2018). Migracje zarobkowe ukraińców do Polski a zasady zrównoważonego rozwoju. Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, 117, 531–546. Retrieved from:  https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-42115bdf-5d13-4ca5-ac05-992aa2c3bddc [In Polish].
 23. Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności. (2013, luty). Retrieved from: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wmp20130000121 [In Polish].
 24. World Migration Report 2022. (2022). Retrieved from: https://publications.iom.int/system/files/pdf/WMR-2022.pdf. [In English].
 25. Zezwolenia na pobyt po III kwartale 2021 r. (2021). Retrieved from: https://www.gov.pl/web/udsc/zezwolenia-na-pobyt-po-iii-kwartale-2021-r. [In Polish].
 26. Zniesienie obowiązku wizowego wobec obywateli Ukrainykonsekwencje migracyjne dla Unii Europejskiej Ekspertyza Ośrodka Studiów Wschodnich (SKRÓT). (2017). Retrieved from: https://www.gov.pl/web/udsc/sytuacja-dotyczaca-ukrainy. [In Polish].