Наталія Ковальчук. Творчі здобутки видатного українського філософа Д. Чижевського в загальноєвропейському контексті

Наталія Ковальчук, доктор філософських наук, професор Київський університет  імені Бориса Грінченка

Анотація

В статті розглядається творчий доробок видатного українського філософа Д. Чижевського в загальноєвропейському контексті.Він зробив великий вклад в дослідження російської, чеської, словацької культур є таким чином і став істориком інтелектуального життя слов’ян .

Філософ першим відокремив українську філософію як своєрідну і неповторну ланку національної культури і тим самим відзначив реальний початок українознавства як реальної галузі науки. Вчений є засновником вивчення українського бароко крізь феномен «стилю». Він перший презентував філософську спадщину Г. Сковороди не тільки як видатного українського філософа, а як філософа європейського ґатунку.

Досліджуючи українську ментальність Д. Чижевський характеризує кордоцентризм як її провідну рису. У типових представників «філософії серця» (Г. Сковороди, П. Куліша, П. Юркевича та М. Гоголя) існують розбіжності в трактуванні феномена серця. Філософія серця як архетип української культури за всієї своєї пов’язаністю з попередніми уявленнями кордо центризму викристалізовується, насамперед, у контексті філософського антропоцентризму. Це означає, що вона розглядається не як автономне бачення, а як компонент ширшого символічного погляду на світ.

Ключові слова

Кордоцентризм, філософія Г. Сковороди, українське бароко, українська філософія, Д. Чижевський.

Список використаних джерел і література
1. Чижевський Д. Деякі проблеми порівняльної історії слов’янської літератури / Д. Чижевський // Славістика. Дмитро Чижевський і світова славістика. – Т.1. – Дрогобич: Коло, 2003. – С. 353-365.
2. Чижевський Д. Деякі проблеми порівняльної історії слов’янської літератури / Д. Чижевський // Славістика. Дмитро Чижевський і світова славістика. – Т.1. – Дрогобич: Коло, 2003. – С. 353-365.
3. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський. – К. : Орій, 1992. – 228 с.
4. Наливайко Д. Вступ. Українське бароко: типологія і специфіка / Д. Наливайко. – Т. 1. – Харків: Анта, 2004. – С.7-19.
5. Чижевський Д. Українське літературне бароко / Д. Чижевський .// Вибрані праці з давньої літератури. – К.: Оберіг, 2003. – С. 331-342.
6. Кримський С. Б. Специфіка українського бароко / С. Б. Кримський. // Культура народов Причерноморья. – 1997. – № 1. – С.48- 54.
7. Чижевський Д. Філософія Г. С. Сковороди / Д. Чижевський. – Варшава, 1934. – 255 с.
8. Сковорода Г. С. Наркіс. Розмова про те: пізнай себе. / Г. Сковорода // Твори : У 2 т. – К.: Обереги, 1994. – Т. 1. – С. 150-195.
9. Сковорода Г. С. Симфония, названа книга Асань, про пізнання самого себе / Г.Сковорода // Твори : У 2 т. – К.: Обереги, 1994. –Т. 1. – С. 196-262.
10. Тихолаз А Г. Платон и платонизм в русской религиозной философии второй половины XIX – начала XX века / А. Тихолаз. – К.: ПАРАПАН, 2002. – 320 с.

DOI: http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.09.65-78

Завантажити матеріал: