Творчі здобутки видатного українського філософа Д. Чижевського в європейському контексті

Наталія Ковальчук

Доктор філософських наук, професор Київський університет імені Бориса Грінченка

УДК 101.8:101.9 (477) 101 (100)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.09.65-78

Анотація

В статті розглядається творчий доробок видатного українського філософа Д. Чижевського в загальноєвропейському контексті.Він зробив великий вклад в дослідження російської, чеської, словацької культур є таким чином і став істориком інтелектуального життя слов’ян. Філософ першим відокремив українську філософію як своєрідну і неповторну ланку національної культури і тим самим відзначив реальний початок українознавства як реальної галузі науки. Вчений є засновником вивчення українського бароко крізь феномен «стилю». Він перший презентував філософську спадщину Г. Сковороди не тільки як видатного українського філософа, а як філософа європейського ґатунку. Досліджуючи українську ментальність Д. Чижевський характеризує кордоцентризм як її провідну рису. У типових представників «філософії серця» (Г. Сковороди, П. Куліша, П. Юркевича та М. Гоголя) існують розбіжності в трактуванні феномена серця. Філософія серця як архетип української культури за всієї своєї пов’язаністю з попередніми уявленнями кордо центризму викристалізовується, насамперед, у контексті філософського антропоцентризму. Це означає, що вона розглядається не як автономне бачення, а як компонент ширшого символічного погляду на світ.

Ключові слова

Кордоцентризм, філософія Г. Сковороди, українське бароко, українська філософія, Д. Чижевський.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Чижевський Д. Деякі проблеми порівняльної історії слов’янської літератури / Д. Чижевський // Славістика. Дмитро Чижевський і світова славістика. – Т.1. – Дрогобич: Коло, 2003. – С. 353-365.

2. Чижевський Д. Деякі проблеми порівняльної історії слов’янської літератури / Д. Чижевський // Славістика. Дмитро Чижевський і світова славістика. – Т.1. – Дрогобич: Коло, 2003. – С. 353-365.

3. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський. – К. : Орій, 1992. – 228 с.

4. Наливайко Д. Вступ. Українське бароко: типологія і специфіка / Д. Наливайко. – Т. 1. – Харків: Анта, 2004. – С.7-19.

5. Чижевський Д. Українське літературне бароко / Д. Чижевський .// Вибрані праці з давньої літератури. – К.: Оберіг, 2003. – С. 331-342.

6. Кримський С. Б. Специфіка українського бароко / С. Б. Кримський. // Культура народов Причерноморья. – 1997. – № 1. – С.48- 54.

7. Чижевський Д. Філософія Г. С. Сковороди / Д. Чижевський. – Варшава, 1934. – 255 с.

8. Сковорода Г. С. Наркіс. Розмова про те: пізнай себе. / Г. Сковорода // Твори : У 2 т. – К.: Обереги, 1994. – Т. 1. – С. 150-195.

9. Сковорода Г. С. Симфония, названа книга Асань, про пізнання самого себе / Г.Сковорода // Твори : У 2 т. – К.: Обереги, 1994. –Т. 1. – С. 196-262.

10. Тихолаз А Г. Платон и платонизм в русской религиозной философии второй половины XIX – начала XX века / А. Тихолаз. – К.: ПАРАПАН, 2002. – 320 с.