THE STATE AFFILIATION OF WESTERN VOLYN IN THE CONCEPTS AND PRACTICES OF THE POLISH POLITICAL SOCIETY (END OF THE XIX CENTURY ‒ FIRST QUARTER OF THE XX CENTURY)

Nataliia Petrushko,

Ph.D. Student (History),

Lesya Ukrainka Volyn National University,

Lutsk, Ukraine

 

DOI: https://doi.org/10.17721/2524-048X.2023.25.7

 

Abstract. The article reveals the study of the state affiliation issue of the Western Volyn territory in the concepts and practices of Polish political groups of the 19th‒20th century and their prominent ideologues. The revival of the Polish state was the only common political aim of the conceptual grounds of the leading Polish doctrines of incorporation and federalism. Nevertheless, practical methods and ways of realising the set objectives of the concepts mentioned above in the geopolitical dimension differed significantly.

The nationalist views of the Polish politician R. Dmowski formed the basis of an incorporative political program, which stipulated the restoration of an independent Polish state within the borders of 1772 with the inclusion of Ukrainian lands – Volyn territory. The political beliefs of the Polish national leader J. Piłsudski were based on the concept of a federal union of Poland, Lithuania, Belarus, and Ukraine, which in turn considered the revival of the historical tradition of state‒building. According to this concept, Western Volyn should have belonged to Poland.

Analysing the evolution of the concepts mentioned above in terms of historical events of the 19th and 20th centuries and their content related to Ukrainian issues, the author highlights that the western Ukrainian lands, in particular, Western Volyn, were accepted exclusively as Polish and a priori should have been the territory of the restored Polish state. The formation of the “illusory image” of Volyn as a Polish territory directly impacted the region’s further development. In particular, it influenced the relations between the neighbouring peoples ‒ Poles and Ukrainians.

The establishment of official diplomatic relations between Poland and soviet russia, outlined in the Treaty Riga 1921, marked the victory of “incorporated” views over federal ideas. Meanwhile, the threat of expansion from the russian Bolsheviks contributed to the emergence of the Promethean political doctrine. Creating an independent Ukrainian state was one of the crucial elements aimed at functioning as a buffer zone between Poland and the Soviet Union. At the same time, the territory of Western Volyn was supposed to belong to Poland.

Keywords: incorporation concept, R. Dmowski, federative concept, prometheism, J. Piłsudski, Western Volyn, II Rzeczpospolita.

 

Submitted 27.03.2023


Download


References:

 1. Zalievski, Ye. (2010). «Prometeiskyi» napriam u politytsi ta viiskovii propahandi Druhoi II Rechi Pospolytoi. Polshcha Ta Ukraina V Borotbi Za Nezalezhnist 1918‒1920 (s. 405–422). [In Ukrainian].
 2. Zashkilniak, L., & Krykun, M. (2002). Istoriia Polshchi: Vid naidavnishykh chasiv do nashykh dniv. L”viv: L”vivs”kyj nacional”nyj universytet imeni Ivana Franka [In Ukrainian].
 3. Kalakura, O. (2007). Poliaky v etnopolitychnykh protsesakh na zemliakh Ukrainy u XX stolitti. Kyyiv: Znannia Ukrainy [In Ukrainian].
 4. Kalishchuk, O. (2014). Yuzef Pilsudskyi i Volyn. In Ukrainske derzhavotvorennia: problemy i suchasnist.: Т. IX (s. 53–57) [In Ukrainian].
 5. Kyrychuk, M. (2005). Volyn – zemlia ukrainska. Luc”k: Volynska oblasna drukarnia [In  Ukrainian].
 6. Komar, V. (2017). V orbiti polskoho prometeizmu. In Proekt «Ukraina». Halychyna ta Volyn u skladi mizhvoiennoi Polshchi (s. 147–149) [In Ukrainian].
 7. Komar, V. (2011). Kontsentsiia prometeizmu v politytsi Polshchi (1921‒1939 rr.). Ivano‒Frankivs”k Misto NV. Retrieved from: https://shron1.chtyvo.org.ua/Komar_Volodymyr/Kontsentsiia_prometeizmu_v_politytsi_Polschi_1921‒1939_rr.pdf [In Ukrainian].
 8. Konart, M. (2010). Prometeizm ‒ polska viziia perebudovy Skhidnoi Evropy (1921‒1939). Ukraina Moderna, 17(6), 131–148. Retrieved from: https://uamoderna.com/images/archiv/17/7_UM_17_Centr_Europa_Kornat.pdf [In  Ukrainian].
 9. Kraliuk, P. (2021). Ukraintsi i poliaky: 1000 rokiv (ne)rozuminnia. Xarkiv: Folio [In  Ukrainian].
 10. Kucherepa, M. (2017). «Volynskyi eksperyment» voievody H. Yuzevskoho. Proekt «Ukrayina». Halychyna ta Volyn” u skladi mizhvoyennoyi Pol”shhi (s. 115–131). Folio [In Ukrainian].
 11. Lozynskyi, M. (1908). Polska narodova demokratiia. Kyyiv: Drukania 1‒oi Kyivskoi Druk. Retrieved from: https://shron1.chtyvo.org.ua/Lozynskyi_Mykhailo/Polska_narodova_demokratiia.pdf [In Ukrainian].
 12. Pilsudskyi, Yu. (2021). Moi pershi boi. Kyyiv: Vydavets Oleksii Beshulia [In Ukrainian].
 13. Portnov, A. (2006). Volyn. Encyklopediya Suchasnoyi Ukrayiny. Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy. Retrieved from: https://esu.com.ua/article-27614 [In Ukrainian].
 14. Prushynskyi, M. (1997). Drama Pilsudskoho. Viina 1920. Kyyiv: Libra. Retrieved from: https://shron1.chtyvo.org.ua/Mieczyslaw_Pruszynski/Drama_Pilsudskoho_Viina_1920.pdf [In Ukrainian].
 15. Razyhraiev, O. (2017). Volynske voievodstvo v konteksti polsko‒radianskykh vzaiemyn: hlobalni ta rehionalni vymiry bezpeky (1921–1925 rr.). Istorychni paraleli z suchasnoiu sytuatsiieiu na Skhodi Ukrainy. Ukrainskyi Istorychnyi Zbirnyk, 19, 211–229 [In Ukrainian].
 16. Razyhraiev, O. (2018). Po obydva boky frontu. Hromadski orhanizatsii na Volyni v roky Velykoi viiny: 1914–1918 rr. Luc”k: Vezha‒Druk [In Ukrainian].
 17. Razyhraiev, O., & Skalskyi, V. (2023). Volyn u 1914‒1916 rokakh: voienno‒politychne ta tsyvilne zhyttia. Ukrainskyi Istorychnyi Zhurnal, 1, 51–67. Retrieved from: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2023_1_5 [In Ukrainian].
 18. Sieroshevskyi, V. (1921). Yuzef Pilsudskyi. Varshava. Retrieved from:  https://shron1.chtyvo.org.ua/Sieroshevskyi_Vatslav/Yuzef_Pilsudskyi.pdf [In  Ukrainian].
 19. Syvitskyi, M. (2005). Istoriia polsko‒ukrainskykh konfliktiv (Т. 1). Vydavnytstvo imeni Oleny Telihy [In Ukrainian].
 20. Sydak, V., & Kozeniuk, V. (2004). Revoliutsyiu naznachyt…: Eksport revoliutsyy v operatsyiakh sovetskykh spetssluzhb. Kyyiv: Heneza [In Russian].
 21. Dmowski, R. (1943). Myśli nowoczesnego Polaka. Warszawa: Wydawnictwo Zachodnie. Retrieved from: https://cbmn.pl/uploads/ebooks/Roman%20Dmowski%20-%20My%C5%9Bli%20nowoczesnego%20Polaka.pdf  [In Polish].
 22. Dmowski, R. (1938). Niemcy, Rosja i kwestia polska. Warszawa: Częstochowa Retrieved from: https://cbmn.pl/uploads/ebooks/Roman%20Dmowski%20-%20Niemcy,%20Rosja%20i%20kwestia%20polska.pdf  [In Polish].
 23. Paruch, W. (2021). Kwestia ukraińska w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego. Dziedzictwo Józefa Piłsudskiego I Symona Petlury. Przeszłość, Teraźniejszość I Przyszłość Partnerstwa Polski I Ukrainy, 19–44. Retrieved from: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/downloads/2021book_poland.pdf  [In Polish].