Німецьке питання у зовнішньополітичній стратегії США у другій половині 1940-х – 1980-х рр.

Дмитро Лакішик

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Київ, Україна

Анотація. У статті аналізується американська політика щодо Західної Німеччини після Другої світової війни, охоплюючи історичний проміжок з другої половини 1940-х до 1980-х років. Саме німецька політика США в Європі, і в Західній Німеччині зокрема, визначала динаміку і характер американсько-німецьких, що виникли на довгостроковій основі після утворення ФРН у вересні 1949 р.

Одна з особливостей американсько-німецьких відносин була обумовлена тією обставиною, що обидва партнери виявилися втягнутими в конфліктну міжнародну ситуацію, що швидко розвивалася після 1945 р Холодна війна, що спалахнула після здавалося непорушних Потсдамських угод, змусила опинитися США і ФРН по одну сторону конфлікту. Незважаючи на те, що обидві держави були ще вчорашніми противниками і вийшли з війни з абсолютно різними, на той момент незрівняними, статусами.

Характерною ознакою американської політики щодо німецького питання в повоєнні роки стала її суперечлива еволюція. Американське керівництво не мало ні концептуального плану розвитку, ні чіткого уявлення про місце Німеччини в світі, а ні ідеї про те, як планувати майбутнє країни. Однак погіршення відносин між США і СРСР і народження двох блоків змусило американський уряд вдатися до економічного відродження («план Маршалла») і військово-політичної консолідації Західної Європи і Німеччини (створення НАТО).

Політика США стосовно Німеччини була осердям її більш широкої європейської політики. США віддавали перевагу сильній і єдиній Західній Європі за американської гегемонії, намагаючись не допустити поширення радянського впливу.

Спільна участь у стримуванні комунізму, однак, не могла запобігти періодичним загостренням відносин між США і ФРН, і, водночас, не призвела до беззастережного слідування західних німців у фарватері американської зовнішньої політики, щоправда, солідарність, базована на протидії спільному ворогові, виявлялася загалом досить міцною.

Ключові слова: США, СРСР, ФРН, німецьке питання, Берлінська криза, холодна війна.


Завантажити статтю

pdf


Sources:

 1. Брандт В. Воспоминания / В. Брандт. – М.: Новости, 1991. – 527 с.
 2. Договор учреждающий Европейское оборонительное сообщество // Франция и «европейская армия». – М.: Изд-во Иностранной литературы, 1954. – С. 205-262.
 3. Заявление маршала Соколовского в Контрольном совете (21ноября) // Внешняя политика Советского Союза. 1947 год. Документы и материалы: июль-декабрь 1947. – Часть 2. – М.: Госполитиздат, 1952. – С. 424-439.
 4. Киссинджер Г. Дипломатия / Г. Киссинджер. – М.: Ладомир, 1997. – 848 с.
 5. Кудряченко А.І. Відносини ФРН – НДР: від визнання до єднання / А.І. Кудряченко, Г.О. Грабарчук. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 1994. – 50 с.
 6. Мельников Ю.М. От Потсдама к Гуаму. Очерки американской дипломатии / Ю.М. Мельников. – М.: Политиздат, 1974. – 367 с.
 7. Нота правительства СССР правительству США (18 августа) // Внешняя политика Советского Союза и международные отношения: Сборник документов. 1961 год. – М.: Издательство ИМО, 1962. – С. 284-290.
 8. Нота советского правительства правительству Великобритании от 6 марта 1948 года // Советский Союз и Берлинский вопрос. Документы. – М.: Госполитиздат, 1948. – С. 7-21.
 9. Нота советского правительства правительству США // Правда. – 1958. – 28 ноября.
 10. Памятная записка правительства СССР правительству США по вопросу о заключении мирного договора с Германией и урегулировании на этой основе вопроса о Западном Берлине (4 июня) // Внешняя политика Советского Союза и международные отношения: Сборник документов. 1961год. – М.: Издательство ИМО, 1962. – С. 135-140.
 11. Рейган Р. Жизнь по-американски / Р. Рейган. – М.: Новости, 1992. – 752 с.
 12. Речь товарища Н.С. Хрущева // Правда. – 1958. – 11 ноября.
 13. Сообщение ТАСС о положении в Берлине и о переговорах, которые состоялись по этому вопросу между правительствами СССР, США, Великобритании и Франции в течение августа и сентября (26 сентября) // Внешняя политика Советского Союза. 1948 год. Документы и материалы: июль-декабрь 1947. – Часть 2. – М.: Госполитиздат, 1951. – С. 49-52.
 14. Тегеран. Ялта. Потсдам: Сборник документов. – 3-е изд. – М.:Международные отношения, 1971. – 416 с.
 15. Хайдекинг Ю. Джон Ф. Кеннеди (1961-1963): Имперский президент / Ю. Хайдекинг // Американские президенты: 41 исторический портрет от Джорджа Вашингтона до Билла Клинтона / Под ред. Ю. Хайдекинга. – Ростов на Дону: Феникс, 1997. – С. 455-475.
 16. Acheson D. Sketches from Life of Men I have known / D. Acheson. – New York: Harper, 1959. – XIV, 206 p.
 17. Address by Secretary Byrnes, Stuttgart, September 6 1946 // Documents on Germany, 1944-1985. – 4th – Washington, D.C.: Department of State, 1986. – P. 93-97.
 18. Adenauer K. Memoirs, 1945-1953 / K. Adenauer. – Chicago: Henry Regnery, Co, 1966. – 477 p.
 19. Blum J.M. Roosevelt and Morgenthau / J.M. Blum. – Boston: Houghton Mifflin, 1970. – XVI, 686 p.
 20. Eisenhower D.D. Waging Peace 1956-1961. The White House Years / D.D. Eisenhower. – New York: Garden City, Doubleday, 1965. – XXIII, 741 p.
 21. Gillingham J. From Morgenthau Plan to Schuman Plan: America and the Organization of Europe / J. Gillingham // American Policy and the Reconstruction of West Germany, 1945-1955 / Ed. by J.M. Diefendorf, A. Frohn, H.-J. Rupieper. – Washington, D.C.: The German Historical Institute, 1993. – P. 111-133.
 22. Hersh S.M. The Price of Power. Kissinger in the Nixon White House / S.M. Hersh. – New York: Summit Books, 1983. – 689 p.
 23. Interview of President Kennedy by Alexei Adzubei, editor of Izvestiya, Hyannis Port, 25 November 1961 // Documents on Germany, 1944-1985. – 4th – Washington, D.C.: Department of State, 1986. – P. 801-803.
 24. Joint Declaration of May 28, 1957, Concerning the Discussions between President Eisenhower and Chancellor Adenauer // Common values, Common cause: German Statement in the United States, American Statement in Germany 1953-1983. Statements and Speeches. – New York: German Information Center, 1983. – P. 25-27.
 25. Joint Statement by President Reagan and Chancellor Kohl, November 16, 1982 // Common values, Common cause: German Statement in the United States, American Statement in Germany 1953-1983. Statements and Speeches. – New York: German Information Center, 1983. – P. 169-176.
 26. Kennan G.F. Memoirs, 1925-1950 / G.F. Kennan. – New York: Random House, 1967. – 596 p.
 27. Kissinger H.A. White House Years / H.A. Kissinger. – Boston: Little Brown and Co., – 1979. – XXV, 1521 p.
 28. Ninkovich F.A. Germany and the United States: the Transformation of the German Question since 1945 / F.A. Ninkovich. – Boston: Twayne Publishers, 1988. – XV, 256 p.
 29. Nitze P.H. From Hiroshima to Glasnost: At the center of Decision: a Memoir / P.H. Nitze, A.M. Smith., S.L. Rearden. – New York: Grove/Atlantic, 1989. – XXII, 504 p.
 30. Reagan R. The Horror of the Wall Can Easily Overwhelm Us // American Foreign Policy: Current Policy, 1986. / Ed. by N. Golden, S.B. Wells. – Washington, D.C.: Department of State, 1987. – P. 295-296.
 31. Remarks by Chancellor Brandt April 10, 1970, at a Dinner given by President Nixon // Common values, Common cause: German Statement in the United States, American Statement in Germany 1953-1983. Statements and Speeches. – New York: German Information Center, 1983. – P. 91-94.
 32. Remarks by President Johnson and Chancellor Kiesinger at Welcoming Ceremonies in Washington, August 15, 1967 // Common values, Common cause: German Statement in the United States, American Statement in Germany 1953-1983. Statements and Speeches. – New York: German Information Center, 1983. – P.80-84.
 33. Schwartz T.A. America’s Germany: John J. McCloy and the Federal Republic of Germany / T.A. Schwartz. – Cambridge: Harvard University Press, 1991. – XIII, 404 p.
 34. Steininger R. The German Question: The Stalin Note of 1952 and the Problem of Reunification / R. Steininger. – New York: Columbia University Press, 1990. – XVII, 186 p.
 35. Szabo S.F. The Diplomacy of German Unification / S.F. Szabo. – New York: St. Martin’s Press, 1992. – XIV, 162 p.