Редколегія

Коларж П., д-р габілітований, проф., Університет м. Констанц, ФРН – Голова редколегії

 Pavel.Kolarz@uni-konstanz.de


Машевський О. П., д-р іст. наук, проф., КНУ імені Тараса Шевченка. – Заступник голови редколегії

 olegmashev@ukr.net


Купчик О. Р., к.і.н., доц., КНУ імені Тараса Шевченка. – Заступник голови редколегії

 kupchik_oleg@ukr.net


Пількевич В. О., к.і.н., доц., КНУ імені Тараса Шевченка. – Відповідальний секретар

 vav7@ukr.net


Гуменний С. Л., к.і.н., КНУ імені Тараса Шевченка. – Технічний редактор

serhii.humennyi@knu.ua


Банті Р., доктор філософії (Історія), Міністерство освіти Ізраїлю, Єрусалим, Держава Ізраїль

 rina770@gmail.com


Біленький С., доктор філософії (Історія), доц., Університет Торонто, Канада

 serh.bilenky@utoronto.ca


Городня Н. Д., д-р іст. наук, проф., КНУ імені Тараса Шевченка

 ngor@ukr.net


Гасимли М. Джафар огли, д-р іст. наук, проф., Бакинський Державний Університет, Азербайджанська Республіка

 musa_qasimli@hotmail.com


Добронські Ч. А., д-р габілітований, проф., Університет м. Білосток, Республіка Польща

 adobron@o2.pl


Зихович Д., доктор філософії (історія), доц., Університет Мічигану, США

 zychowic@ualberta.ca


Йокубаускас В., д-р гуманітарних наук (Історія), старший наук. співроб., Клайпедський університет, Литовська Республіка

 pilsotas@yahoo.com


Казакевич О. М., д-р іст. наук, доц., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

 o.kazakevich@gmail.com


Кізлова А. А., к.і.н., доц., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 ant_kiz@ukr.net


Котляр Ю. В., д-р іст. наук, проф., Чорноморський національний університет імені Петра Могили

 k555556k@gmail.com


Конта Р. М., д-р іст. наук, проф., КНУ імені Тараса Шевченка

 konrost@ukr.net


Власенко В. М., к.і.н., доц., Сумський державний університет.

 v_m_vlas@ukr.net


Кожокару Л. Д., д-р іст. наук, доц., Державний університет Молдови, Республіка Молдова

 lcojocari@gmail.com


Латиш Ю. В., к.і.н., доц., КНУ імені Тараса Шевченка

 j_latysh@ukr.net


Мартинов А. Ю., д-р іст. наук, проф., Інститут історії України НАНУ

 martynov.andriy15@gmail.com


Малько В., доктор філософії (Історія), Каліфорнійський університет, Фресно, США

 vmalko@csufresno.edu


Миронович Є., д-р габілітований, проф., Університет м. Білосток, Республіка Польща

 ebma@interia.pl


Мордвінцев В. М., д-р іст. наук, проф., КНУ імені Тараса Шевченка

 mordvintsev@knu.ua


Патриляк І. К., д-р іст. наук, проф., КНУ імені Тараса Шевченка

 i_patrilyak@ukr.net


Перга Т. Ю., к.і.н., ст. наук. співроб., ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 pergatatiana@gmail.com


Рахно К. Ю., д-р іст. наук, ст. наук. співроб., Інститут народознавства НАН України, Інститут керамології

 krakhno@ukr.net


Руккас А. О., к.і.н., доц., КНУ імені Тараса Шевченка

 rukao@voliacable.com


Сава-Чайка Е., д-р філософії (Історія), Вища школа міжнародних відносин і американістики, Варшава, Республіка Польща

 esawa@interia.pl


Ставнюк В. В., д-р іст. наук, проф., КНУ імені Тараса Шевченка

 akvilon@bigmir.net


Чолій С. В., к.і.н., доц., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 gohoil@ukr.net