Редколегія

 • Коларж П., д-р габілітований, проф. (Університет м. Констанц, ФРН) (голова редколегії)
 • Машевський О. П., д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка) (заступник голови редколегії)
 • Купчик О. Р., к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) (заступник голови редколегії)
 • Пількевич В. О., к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) (відповідальний секретар)
 • Гуменний C. Л., к.і.н. (КНУ імені Тараса Шевченка) (технічний редактор)
 • Банті Р., доктор філософії (Історія) (Міністерство освіти Ізраїлю, Єрусалим, Держава Ізраїль)
 • Біленький С., доктор філософії (Історія), доц. (Університет Торонто, Канада)
 • Власенко В. М., к.і.н., доц. (Сумський державний університет)
 • Грубінко А. В.,  д-р іст. наук, проф. (Західноукраїнський національний університет)
 • Городня Н. Д., д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)
 • Гасимли М., Джафар огли, д-р іст. наук, проф. (Бакинський Державний Університет, Азербайджанська Республіка)
 • Добронські Ч. А., д-р габілітований, проф. (Університет м. Білосток, Республіка Польща)
 • Зихович Д., доктор філософії (історія), доц. (Університет Мічегану, США)
 • Йокубаускас В., д-р гуманітарних наук (Історія), старший наук. співроб. (Клайпедський університет, Литовська Республіка)
 • Казакевич О. М., д-р іст. наук, доц. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова)
 • Котляр Ю. В., д-р іст. наук, проф. (Чорноморський національний університет імені Петра Могили)
 • Котляр О. А. текстовий  редактор (КНУ імені Тараса Шевченка)
 • Конта Р. М., д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)
 • Кожокару Л. Д., д-р іст. наук, доц. (Державний університет Молдови, Республіка Молдова)
 • Мартинов А. Ю., д-р іст. наук, проф. (Інститут історії України НАНУ)
 • Малько В., доктор філософії (Історія) (Каліфорнійський університет, Фресно, США)
 • Миронович Є., д-р габілітований, проф. (Університет м. Білосток, Республіка Польща)
 • Перга Т. Ю., к.і.н., ст. наук. співроб. (ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»)
 • Рахно К. Ю., д-р іст. наук, ст. наук. співроб. (Інститут народознавства НАН Украї́ни, Інститут керамології)
 • Сава-Чайка Е., д-р філософії (Історія) (Вища школа міжнародних відносин і американістики, Варшава, Республіка Польща)
 • Чолій С. В., к.і.н., доц. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»)