Європейська оборонна політика і трансатлантичне співробітництво за адміністрацій Б. Обами та Д. Трампа

Маргарита Лимар

кандидат політичних наук

ORCID: 0000-0001-9902-2709

Вікторія Ахєєва

кандидат філологічних наук

ORCID: 0000-0001-5243-3623

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, Україна

Анотація. Метою статті є аналіз розвитку загальної європейської політики безпеки та оборони за адміністрацій Барака Обами та Дональда Трампа. Серед основних завдань автори визначають такі: розглянути передумови та принципи формування спільної європейської політики безпеки та оборони (СПБО); вивчити тенденції щодо її еволюції у постбіполярний період; дослідити СПБО ЄС як частину трансатлантичної системи епохи Б. Обами; визначити трансформації СПБО європейських держав за час адміністрації Д. Трампа.

У ході дослідження зазначається важливість європейської оборонної політики, яка постає у вигляді двох концептів: як об’єднана сила – складова НАТО, і як унікальна ініціатива, що вибудовується паралельно трансатлантичному співробітництву. Разом із тим, зазначається, що євроатлантичне військово-оборонне співробітництво ніколи не припинялося, незважаючи на тимчасові періоди послаблення.

У статті зазначається, що Європа значно посилила свої позиції наприкінці епохи біполярності, продемонструвавши намір створити власну систему безпеки та оборони. Визначено, що упродовж 2010–2016 рр. Сполучені Штати не мали вагомого впливу на оборонну інтеграцію європейської спільноти. На думку західноєвропейських дослідників, оборонні ініціативи європейських країн стали причиною занепокоєння як президента Б. Обами, так і Д. Трампа. Однак за адміністрації Б. Обами європейські уряди не змогли реалізувати свої наміри (незважаючи на бажання створити власну армію) через відсутність взаєморозуміння та небажання нести додаткові витрати на реалізацію СПБО. Проте, така можливість оновилася під час президентства Д. Трампа.

Зазначається, що фундамент нового етапу європейської оборонної інтеграції був закладений ще у 2016 році, а з 2017 року європейські країни реалізували ініціативи щодо створення Європейського оборонного фонду (ЄОФ) та започаткування Постійного структурованого співробітництва –ПЕСКО (англ. Permanent Structured CooperationPESCO).

У статті також йдеться про те, що у 2017–2018 роках спостерігалось збільшення участі національних контингентів у діяльності НАТО. Окрім того, європейська спільнота розглядає власну потенційну оборонну систему як «автономну», а не як абсолютно незалежну від перевірених військово-оборонних структур. Зроблено висновок щодо важливості трансатлантичних відносин і можливого поглиблення трансатлантичного співробітництва з огляду на сучасні виклики безпеці та стабільності у світі.

Ключові слова: Європа, США, НАТО, СПБО, Обама, Трамп, оборонна політика.


Завантажити статтю

pdf


Використані джерела та література:

1. Журкин В. Европейская оборона: от мифа к реальности / Виталий Владимирович Журкин // Современная Европа. – 2001. – № 3. – С. 52–65.

2. Лимар М. Формування СПБО ЄС в контексті співпраці з НАТО як інструментом зовнішньополітичного впливу США / Маргарита Юріївна Лимар // Наукові праці: науково-методичний журнал Політологія, Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2015. – Т. 260, Вип. 248. – С. 106–110.

3. Ратніков М. І. Європейська політика США в контексті політичних трансформацій у ЄС: дис. … канд. політ. наук: 23.00.04 / М. І. Ратніков ; Нац. акад. наук України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – Київ, 2013. – 203 с.

4. Brattberg E. EU Defense cooperation: Progress amid transatlantic concerns [Electronic Resource] / Eric Brattberg, Tomas Valasek // Carnegie Endowment for International Peace. – 2019. – Mode of Access: https://carnegieendowment.org/2019/11/21/eu-defense-cooperation-progress-amid-transatlantic-concerns-pub-80381 (Last Access: 05.05.2020). – Title from the Screen.

5. Clinton W.J. Public papers of the presidents of the United States: William J. Clinton, 1998 / William J. Clinton. – Best Books on, 1999. – 1193 p.

6. Coffey L. NATO Summit 2016: Alliance members must commit to increased defense spending [Electronic Resource] / Luke Coffey, Daniel Kochis // The Heritage Foundation: The official website. – 2016. – Mode of Access: https://www.heritage.org/global-politics/report/nato-summit-2016-alliance-members-must-commit-increased-defense-spending (Last Access: 05.05.2020). – Title from the Screen.

7. Defence expenditure of NATO countries (2011–2018) [Electronic Resource] // Belgique, Bruxelles: NATO Public Diplomacy Division. – 2019. – Mode of Access: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_03/190314-pr2018-34-eng.pdf (Last Access: 05.05.2020). – Title from the Screen.

8. Defence expenditure of NATO countries (2013–2019) [Electronic Resource] // Belgique, Bruxelles: NATO Public Diplomacy Division. – 2019. – Mode of Access: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_11/20191129_pr-2019-123-en.pdf (Last Access: 05.05.2020). – Title from the Screen.

9. EUISS yearbook of European security. Paris: European Union Institute for Security Studies, 2015. – 238 p.

10. European Defence Action Plan: Towards a European Defence Fund [Electronic Resource] // Brussels: An official website of the European Union. – 2016. – Mode of Access: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_4088 (Last Access: 05.05.2020). – Title from the Screen.

11. European Defence Fund [Electronic Resource] // Brussels: An official website of the European Union. – 2019. – Mode of Access: https://ec.europa.eu/commission/news/european-defence-fund-2019-mar-19_en (Last Access: 05.05.2020). – Title from the Screen.

12. European defence industrial development programme: Information day [Electronic Resource] // Brussels: An official website of the European Union. – 2019. – Mode of Access: https://ec.europa.eu/growth/content/european-defence-industrial-development-programme-information-day_en (Last Access: 05.05.2020). – Title from the Screen.

13. Financial and economic data relating to NATO defence [Electronic Resource] // Belgique, Bruxelles: NATO Public Diplomacy Division. – 2015. – Mode of Access: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_06/20150622_PR_CP_2015_093-v2.pdf (Last Access: 05.05.2020). – Title from the Screen.

14. Gates R. M. The Security and Defense Agenda (future of NATO) [Electronic Resource] // U.S. Department of Defence. – 2011. – Mode of Access: http://archive.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=1581 (Last Access: 05.05.2020). – Title from the Screen.

15. Mogherini F. Shared vision, common action: A stronger Europe. A global strategy for the European Union’s foreign and security policy [Electronic Resource] / Federica Mogherini // Brussels: An official website of the European Union. – 2016. – Mode of Access: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web_0.pdf (Last Access: 05.05.2020). – Title from the Screen.

16. National Security Strategy of the United States of America [Electronic Resource]. Washington DC: The White House, 2017. – Mode of Access: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (Last Access: 05.05.2020). – Title from the Screen.

17. Pannier A. Institutionalized cooperation and policy convergence in European defense: Lessons from the relations between France, Germany and the UK [Electronic Resource] / Alice Pannier, Olivier Schmitt // European Security. – 2014. – January. – Mode of Access:  https://warstudiespublications.files.wordpress.com/2014/02/institutionalised-cooperation-and-policy-convergence.pdf (Last Access: 05.05.2020). – Title from the Screen.

18. Permanent Structure Cooperation – PESCO. Deepening defence cooperation among EU member states [Electronic Resource] // Brussels: An official website of the European Union. – 2019. – Mode of Access: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pesco_factsheet_november_2019.pdf (Last Access: 05.05.2020). – Title from the Screen.

19. Shevin-Coetzee M. Resetting the US–EU defense relationship [Electronic Resource] / Michelle Shevin-Coetzee // Berlin Policy Journal. – 2019. – OCTOBER. – Mode of Access: https://berlinpolicyjournal.com/resetting-the-us-eu-defense-relationship/ (Last Access: 05.05.2020). – Title from the Screen.

20. U.S.–European Relations in the 116th Congress [Electronic Resource] // Congressional Research Service. – 2020. – Mode of Access:  https://fas.org/sgp/crs/row/IF11094.pdf (Last Access: 05.05.2020). – Title from the Screen.