Миротворча діяльність ООН: витоки концепції наглядових операцій

Олена Скрипник

кандидат історичних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ORCID: 0000-0003-1904-3468

ResearcherID: B-3343-2019

Анотація. Мета статті дослідити обставини виникнення концепції наглядових операцій ООН, як початкової форми миротворчих операцій та з’ясувати їх роль у миротворчій діяльності на прикладі роботи таких перших груп як Організація Об’єднаних Націй для спостереження за виконанням умов перемир’я (UNTSO) та групи ООН для спостереження в Індії й Пакистані (UNMOGIP). Методологія дослідження ґрунтується на використанні методів джерелознавчого аналізу, а також проблемно-хронологічного, ретроспективного, порівняльно-історичного та інших методів історіографічних досліджень. Події розглядаються в їх взаємозв’язку та в сукупності виявлених історичних фактів. Наукова новизна полягає у тому, що вперше досліджено історичний аспект участі ООН у вирішенні регіональних конфліктів другої половини ХХ cт., адже більшість робіт написані професійними юристами, політологами тощо, таким чином, в зв’язку з відповідною специфікою їхніх досліджень, історичні аспекти не могли бути висвітлені повною мірою.

У ході врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту ООН виробила нові методи забезпечення миру. Наприкінці 1940-х – початку 1950-х рр. державами-членами була розроблена концепція наглядових операцій ООН, як початкової форми миротворчих операцій. Створення цієї концепції дало значний імпульс розвитку миротворчої діяльності ООН. У функції спостерігачів ООН входили: спостереження, складання щоденних доповідей, розслідування інцидентів, інспекція військових об’єктів. Таким чином, вони були основним джерелом інформації Ради Безпеки про ситуацію в регіоні.

29 травня 1948 р. було створено групу воєнних спостерігачів під назвою Організація Об’єднаних Націй для спостереження за виконанням умов перемир’я (UNTSO), що стало початком такого виду діяльності ООН. Згодом було сформовано таку ж групу ООН для спостереження в Індії й Пакистані (UNMOGIP).Саме досвід цих груп став основою для вироблення інших форм і методів підтримання миру.

Автор звертає увагу на те, що згадані в статті регіональні конфлікти, не зважаючи на зусилля ООН, станом на сьогодні залишаються невирішеними, отже ООН повинна розробляти більш ефективні міри їх врегулювання.

Ключові слова: ООН, Генеральна Асамблея ООН, Рада Безпеки ООН, миротворча діяльність ООН, операції з підтримки миру.


Завантажити статтю:

pdf


 Список використаних джерел і літератури:

 1. Бруз В. С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів / В. С. Бруз. – К. : Либідь, 1996. – 112 с.
 2. Зайцева О. Г. Международные организации: принятие решений / О. Г. Зайцева. – М. : ТК Велби, 1989. – 158 с.
 3. Зверев П. Г. Индо-пакистанский конфликт и Группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане (ГВНООНИП): история и современность [Электронный ресурс] / П. Г. Зверев // Историческая наука. – 2013. – №4 (7). – С. 9–15. Режим доступа: https://www.academia.edu/12257150 (Дата обращения: 8. 01.2020).
 4. Исаев Г. Ближневосточный конфликт. Эволюция проблемы / Г. Исаев // Ближний Восток: война и политика=Middle East : War and Politics. – М. : Изд. Дом Марджани, 2010. – 288 с.
 5. Кучинський В. П. З розумінням потреби історичних змін (ООН та геополітичні виклики сучасності: роль та ефективність організації у розв’язанні глобальних проблем) / В. П. Кучинський // Політика і час. – 2004. – №3. – С. 3–8.
 6. Морозов Г. И. ООН на рубеже XXI века (кризис миротворчества ООН) / Г. И. Морозов. – М. : [б. и.], 1999. – 95 с.
 7. Морозов Г. И. ООН на рубеже векав (к 50-летию ООН) / Г. И. Морозов // Московский журнал международного права. – 1995. – №1. – С. 49–70.
 8. Наринский M. M. История международных отношений. 1945 – 1976 / M. M. Наринский. – М. : РОССПЭН, 2004. – 264 с.
 9. Резолюция Генеральной Асамблеи ООН A/RЕS/106 (S-1) (1947). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://undocs.org/ru/A/160 (Дата обращения: 20.11.2019).
 10. Резолюция Генеральной Асамблеи ООН A/RES/181 (II) (1948). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://undocs.org/ru/A/RES/181(II) (Дата обращения: 20.11.2019).
 11. Резолюция Генеральной Асамблеи ООН A/RES/186 (S-2) (1948). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://undocs.org/ru/A/RES/186(S-2) (Дата обращения: 5.08.2019).
 12. Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/38 (1948) S/651. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://undocs.org/ru/S/RES/38(1948) (Дата обращения: 5.08.2019).
 13. Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/39 (1948) S/654. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://undocs.org/ru/S/RES/39(1948) (Дата обращения: 20.11.2019).
 14. Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/42 (1948) S/691. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://undocs.org/ru/S/RES/42(1948) (Дата обращения: 20.11.2019).
 15. Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/43 (1948) S/714, І. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://undocs.org/ru/S/RES/42(1948) (Дата обращения: 17.12.2019).
 16. Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/46 (1948) S/723. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://undocs.org/ru/S/RES/46(1948) (Дата обращения: 20.11.2019).
 17. Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/47 (1948) S/726. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://undocs.org/ru/S/RES/47(1948) (Дата обращения: 17.11.2018).
 18. Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/48 (1948) S/727. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://undocs.org/ru/S/RES/48(1948) (Дата обращения: 15.10.2019).
 19. Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/50 (1948) S/801. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://undocs.org/ru/S/RES/50(1948) (Дата обращения: 20.11.2019).
 20. Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/51 (1948) S/819. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://undocs.org/ru/S/RES/51(1948) Дата обращения: 18.10.2019.
 21. Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/54 (1948) S/902. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://undocs.org/ru/S/RES/54(1948) (Дата обращения: 20.11.2019).
 22. Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/91 (1951) S/2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://undocs.org/ru/S/RES/91(1951) (Дата обращения: 18.10.2018).
 23. Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/307 (1971). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://undocs.org/ru/S/RES/307(1971) (Дата обращения: 20.11.2019).
 24. Статут ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_010. (Дата обращения: 6.12.2019).
 25. Худышкина П. В. Организация Объединенных Наций и урегулирование арабо-израильского конфликта (1946 – 1950 гг.)[Электронный ресурс] / П. В. Худышкина, Ю. В. Запарий. – Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/39477/1/uibch_2007_02_73.pdf (2019, январь).  (Дата обращения: 18.11.2018).
 26. Fjelde H. Protection Through Presence: UN Peacekeeping and the Costs of Targeting Civilians [Electronic resource] / H. Fjelde, L. Hultman, D. Nilsson // International Organization. – – № 73(1). – С. 103 – 131. – Mode of Access: https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=C1GfGziY7jqyRhyvEcU&search_mode=GeneralSearch&prID=addceb4f-f78f-4a58-bfc2-aa693ee7bee0 (last Access: 20. 11.2019).
 27. Maekawa W. UN involvement and civil war peace agreement implementation [Electronic resource] / W. Maekawa, B. Ari, T.-I. Gizelis // Public choice. – 2019. –3-4. – С. 397 – 416. – Mode of Access: https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=11&SID=C1GfGziY7jqyRhyvEcU&page=1&doc=4 – (last Access: 25.01.2020).
 28. Malone D. The UN Security Council:From the Cold War to the 21st Century / D. Malone. – L. :Lynne Rienner Publishers, 2004. – 746 p.
 29. Swart L. Security Council Reform From 1945 to 2013. / L. Swart, J. Freiesleben. – N. Y. : Center for Reform Education, 2013. – 120 p.