ЦІННІСНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Андрій Мартинов

д-р іст. наук, професор, пров. наук. співроб.

Інститут історії України НАН України, Київ, Україна

DOI: https://doi.org/10.17721/2524-048X.2021.19.2

Анотація. У статті показано динаміку зміни домінуючих суспільних цінностей в країнах Європейського Союзу та особливості впливу цієї тенденції на актуальні політичні процеси. Пандемія прискорила кристалізацію ліберально-демократичної та авторитарної моделей сучасного глобального капіталізму. Соціальні зміни провокують конфлікт цінностей. Втрачають довіру соціалістичні, ліберальні та консервативні партії. Ситуацією користуються популісти. Історичний період непевності дезорієнтує суспільну думку. Криза традиційних ліберально-демократичних цінностей створює ідеологічний вакуум. Проявом цієї тенденції є зміна під впливом мінливої суспільної стратифікації соціально-політичних ідентичностей індивідів і суспільств. Постіндустріальне інформаційне європейське суспільство створює дефіцит традиційних уявлень про роботу і християнську мораль. Цей процес руйнує профспілкові і соціал-демократичні політичні практики. Домінуюча інформаційна суспільно-політична сфера характеризується розмиванням критеріїв правдивості і неправдивості інформації. У минуле пішло уявлення про раціонального добре поінформованого виборця, здатного зробити свідомий політичний вибір на користь власним і суспільним інтересам. Показано кореляцію між зміною цінностей і політичною культурою країн Західної, Східної, Південної і Північної Європи. Вибір на користь «зеленої економіки» стимулює зміну суспільних цінностей та повсякденних практик поведінки людей. Пандемія створила кризу легітимності влади. Карантинні «вимкнення» економіки створюють проблеми з адміністративною раціональністю. Наслідком цих тенденцій є криза мотивації дій влади і суспільства внаслідок стресового перевантаження конкуруючих цінностей. У висновках доведено, що ціннісна диференціація в Європейському Союзі є наслідком особливостей національної історії розвитку держав-членів. Ці тенденції проявляються під час роботи міжурядової конференції щодо майбутнього Європейського Союзу. Невизначеність щодо стратегії розвитку Європейського Союзу заморожує процес розширення ЄС. Реалізація тенденції гармонізації різних цінностей є гіпотетичною.

Ключові слова: Європейський Союз, конфлікт цінностей, соціальні зміни, пандемія, цінності.

Надійшла до редколегії: 27.04.2021


Завантажити


Список використаних джерел та літератури:

 1. Bailey C. Die Geburt der modernen Welt. Eine Globalgeschichte 1780-1914 / C. Bailey. – Frankfurt am Mein: Campus Verlag, 2006. – 650 s.
 2. Jaschke H-G. Politischer Extremismus / H-G. Jaschke. – Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft, 2006. – 147 s.
 3. Joas H. Lehrbuch der Soziologie / H. Joas. – Frankfurt: Shurcamp Verlag, 2003. – 300 s.
 4. Katzenstein P. The Culture of National Security. Norms and Identity in World Politics / P. Katzenstein. – New York: Penguin. 1996. – 350 s.
 5. Lachauer C. Die dunkle seite Europas. Rechtsextreme auf dem Weg zum politischen Akteure / C. Lachauer. – Marburg: Tectum Verlag, 2005. – 139 s.
 6. Loth W. Eurosäische Gesellschaft. Grundlagen und Perspektiven / W. Loth. –Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaft, 2005 – 266 s.
 7. Luhmann N. Staat und Politik. Zur Semantik der Selbstbeschreibung politischer Systeme / N. Luhmann. – Opladen: Verses Verlag, 1984 – 125 s.
 8. Malaschenko O. Der Islam in Europa / O. Malaschenko. – Berlin: Wallstein Verlag, 2003. – 214 s.
 9. Münkler H. Imperien. Die Logik der Weltherrschaft – Vom Alten Rom bis zur Vereinigten Staaten / H. Münkler. – Berlin: Rowohlt Verlag, 2005. – 332 s.
 10. Wiegandt K. Die kulturellen Werte Europas / K. Wiegandt. – Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag, 2005. – 521 s.
 11. Yudt T. Geschichte Europas von 1945 bis Gegenwart / T. Yudt. – München: Hanser Verlag, 2006. – 1024 s.