СЛУЖБА БРИТАНСЬКИХ ТА РАДЯНСЬКИХ ЖІНОК У РОЗВІДЦІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Наталія Залєток

канд. іст. наук, ст. викл.

Таврійський національний університетімені В. І. Вернадського, Київ, Україна

ORCID logo0000-0002-5319-3876

DOI: https://doi.org/10.17721/2524-048X.2021.19.4

Анотація. Стаття присвячена порівнянню особливостей діяльності та побуту британських та радянських жінок-розвідниць у роки Другої світової війни з метою не лише поглибити наявні відомості щодо їх участі у війні, але і з’ясувати спільне та відмінне у політиці тоталітарних та демократичних режимів щодо її організації.

Авторка констатує, що під час Другої світової війни Велика Британія та СРСР залучали жінок до служби у розвідці. Обидві країни навчали їх необхідним військовим навичкам, зокрема поводженню з різними видами зброї. Їхні оперативні завдання на службі передбачали виконання в тому числі бойових ролей. Попри це, британська влада, на відміну від радянської, факт використання жінками летальної зброї заперечувала. В країні існувала офіційна заборона на це. Отже, мусимо констатувати нещирість уряду Великої Британії щодо цього питання. Аналізуючи рівень підготовлення агенток, бачимо, що британська влада докладала більше зусиль і витрачала більше часу на нього. Причин може бути декілька, однак серед основних ми вбачаємо той факт, що країна перебувала у менш складній ситуації під час Другої світової війни. Адже їй вдалося уникнути сухопутного вторгнення у свої володіння, і її військовий контингент був менше задіяний на театрах бойових дій, ніж радянський. Звідси витікає менша кількість бойових втрат, які потрібно було терміново заміщувати новими військовими кадрами. Наприклад, британки мали змогу під час навчання відпрацьовувати стрибки з парашутом, що ж до радянських жінок, то спираючись на їхні свідчення, для деяких з них першим став стрибок під час безпосереднього виконання бойового завдання. Також траплялися випадки, коли радянські розвідгрупи тренували всього кілька тижнів перед завданням. У Великій Британії, натомість, існувала кількарівнева школа підготовки агентів. Побут розвідниць відрізнявся, залежав від особливостей їхніх завдань, місць їх проведення та вміння попіклуватися про себе в умовах їх виконання.

Ключові слова: жінки, розвідка, Велика Британія, Союз Радянських Соціалістичних Республік (СРСР), Друга світова війна.

Надійшла до редколегії: 11.04.2021


Завантажити


Список використаних джерел та літератури:

 1. Жінки-розвідниці у Великій Вітчизняній війні [Електронний ресурс] // Головне управління розвідки Міністерства оборони України. – Режим доступу: https://bit.ly/3bUzDqY (Дата звернення: 26.05.2021). – Назва з екрану.
 2. Мать и мачеха. Рассказы изгнанных родиной писателей / [ред. Г. Свирский]. – Торонто: Эрудит, 1990. – 376 с.
 3. Мурманцева В.О. Советские женщины в Великой Отечественной войне / В. Мурманцева. – Москва: Издательство «Мысль», 1974. – 272 с.
 4. Нестеренко А.А. Воспминания [Электронный ресурс] / А.А. Нестеренко // ЯПОМНЮ. – 2018. –  Режим доступа: https://bit.ly/3foQHrw (Дата обращения: 26.05.2021). – Название к экрана.
 5. Павлов В. Женское лицо разведки/ В. Павлов. – Москва: Олма–Прес, 2003. – 382 с.
 6. Харина (Иванникова) И.М. Воспоминания [Электронный ресурс] / И.М. Харина (Иванникова) // ЯПОМНЮ. – 2013. – Режим доступа: https://bit.ly/2SugBki(Дата обращения: 26.05.2021).– Название к экрана.
 7. Ярухин Ю. Отважная радистка (Э. С. Курузова) / Ю. Ярухин. – Киев: Фонд ветеранов военной разведки, 2012. – 22 с.
 8. Connolly M. We can take it! Britain and the memory of the Second World War / M. Connoly. –Harlow: Pearson Longman, 2004. – 328 p.
 9. Cruickshank C.G. S. O. E. in the Far East / C.G. Cruickshank. –Oxford: Oxford Univiversity Press, 1983. – 285 p.
 10. FitzSimons P. Nancy Wake: The Inspiring Story of One of the War’s Greatest Heroines / P. FitzSimons. –New York: HarperCollins, 2002. – 310 p.
 11. George Medal: Ensign N. G. A. Wake, First Aid Nursing Yeomanry (Special Operations Executive) [Electronic resource] // Australian War Memorial. –Mode of access: https://bit.ly/3bUHJQi(Last access: 26.05.2021). – Title from the screen.
 12. Goldstein R. Two Jewish Heroines of the SOE Part 1[Electronic resource] / R. Goldstein // WW2 People`s War. – – Mode of access: https://bbc.in/3oSmrZd (Last access: 26.05.2021). – Title from the screen.
 13. Mackenzie W. The Secret History of SOE: Special Operations Executive, 1940–1945 / W. Mackenzie. – London: St Ermin’s Press, 2000. – 848 p.
 14. Pattinson J. ‘Turning a Pretty Girl into a Killer’: Women, Violence and Clandestine Operations during the Second World War / J. Pattinson // Gender and Interpersonal Violence Language, Action and Representation. – New York: Palgrave Macmillan, 2008. – 11–28.
 15. Rigden D. Introduction // How to Be a Spy: The World War II SOE Training Manual / D. Rigden. – Dundurn: Dundurn Press, 2004. – 1–30.
 16. Vigurs E. K. The women agents of the Special Operations Executive F section: wartime realities and post war representations: PhD thesis / E. K. Vigurs; The University of Leeds. – Leeds, 2011. – 296 p.
 17. Wake N. The Autobiography of the Woman the Gestapo Called the White Mouse / N. Wake. – Sydney: Pan Macmillan Australia, 1997. – 206 p.