ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРИЧИНИ РЕМІЛIТАРИЗАЦІЇ ФРН І УТВОРЕННЯ БУНДЕСВЕРУ (1949–1957 РР.)

Олександр Іванов

канд. іст. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Данило Матвієнко

студент магістратури

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація. На основі аналізу опублікованих джерел, а також враховуючи дослідження німецьких, радянських та російських істориків, з’ясовуються причини та передумови, які зумовили ремілітаризацію Федеративної Республіки Німеччини. Крім цього автори також ставлять перед собою мету висвітлити процеси підготовки та прийняття політичних рішень, а також роль історичних постатей, які впливали на побудову західнонімецької армії та безпосередньо брали участь у цьому процесі. Наукову новизну даної статті обумовлює передусім те, що  ця проблема ще не була предметом спеціального аналізу в українській історіографіїі.

Особливу увагу автори звертають на чинники, які впливали на створення західнонімецької армії. Встановлено, що до внутрішньо-німецьких чинників передусім налажатьрозкол Німеччини і потреба побудови нової суверенної західнонімецької держави,  а також нарощування військової сили в Східній Німеччині. До зовнішніх факторів слід віднести розгортання холодної війни у світі, одним із об’єктів якої була саме повоєнна Німеччина, а також початок Корейської війни, що викликав порушення співвідношення воєнної сили в Європі.

У результаті дослідження автори прийшли до висновку, що все ж таки вирішальним фактором створення західнонімецьких збройних сил були саме міжнародні чинники. Це підтверджується й тим фактом, що на міжнародних зустрічах представників США, Великої Британії та Франції, як і в ході двосторонніх діалогів між західнонімецьким та американським керівництвом питання ремілітаризації ФРН постійно знаходилося в центрі уваги сторін. Зрештою, без відома американської військової адміністрації, яка на той час знаходилася на території ФРН, було б неможливо розпочати концептуальне та законодавче забезпечення побудови армії, проведення призову, розробки стратегічних та тактичних планів її застосування.

Ключові слова:  Бундесвер, Конрад Аденауер, ремілітаризація, НАТО СРСР, США, ФРН.

Надійшла до редколегії  17.08.2021


Завантажити


References:

 1. Глазунов Н.К. Бундесвер и НАТО: История создания и развития вооруженных сил ФРГ (1955–1978) / Николай Кузьмич Глазунов. – Москва: Воениздат, 1979. – 271 с.
 2. Залетный А.Ф. Милитаризация ФРГ. (1955–1966 гг.): Автореферат дис. на соискание ученой степени доктора исторических наук / Залетный Алексей Федорович – Москва, 1966. – 45 с.
 3. Парижские соглашения [Електронний ресурс]. – 1954. – Режим доступу до ресурсу: https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0018_par&object=translation&l=ru (Дата звернення 24.01.2021).
 4. Полонский И. Первые шаги бундесвера. Как создавалась армия ФРГ [Електронний ресурс] / Илья Полонский // Военное обозрение. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://topwar.ru/88807-pervye-shagi-bundesvera-kak-sozdavalas-armiya-frg.html (Дата звернення 23. 01. 2021).
 5. Address given by Winston Churchill to the Council of Europe [Електронний ресурс] // Digital Research in European Studies. – 11.08.1950 – Режим доступу до ресурсу: https://www.cvce.eu/en/obj/address_given_by_winston_churchill_to_the_council_of_europe_strasbourg_11_august_1950-en-ed9e513b-af3b-47a0-b03c-8335a7aa237d.html (Дата звернення 19.01.2021)
 6. Adenauer K. Erinnerungen 1945 – 1953 [Електронний ресурс] / Konrad Adenauer // DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT STUTTGART. – 1980. – Режим доступу до ресурсу: https://www.konrad-adenauer.de/application/files/2914/5951/6452/Adenauer_Erinnerungen.pdf (Дата звернення 19.01.2021).
 7. Auf dem Weg zum Verteidigungsministerium: Die Zentrale für Heimatdienst und das “Amt Blank” 1950–1955 [Електронний ресурс] // Das Bundesarchiv – Режим доступу до ресурсу: https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Virtuelle-Ausstellungen/Auf-Dem-Weg-Zum-Verteidigungsministerium-Die-Zentrale-Fur-Heimatdienst-Und-Das-Amt-Blank-1950-1955/auf-dem-weg-zum-verteidigungsministerium-die-zentrale-fur-heimatdienst-und-das-amt-blank-1950-1955.html (Дата звернення 20.01.2021)
 8. Bald D. Die Politik der Wiederbewaffnung [Електронний ресурс] / Detlef Bald. // Bundeszentrale für politische Bildung. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verteidigungspolitik/199276/wiederbewaffnung (Дата звернення 20.01.2021).
 9. Bauer F. ,,Geräuschlos“ und ,,ohne Geschrei!“ – Sicherheitspolitik von 1949 bis 1956 [Електроннийресурс] / Frank Heinz Bauer // Bundeszentrale für politische Bildung. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/288677/sicherheitspolitik-beider-deutscher-staaten-von-1949-bis-1956 (Дата звернення 20.01.2021).
 10. Besatzungsstatut zur Abgrenzung der Befugnisse und Verantwortlichkeiten zwischen der zukünftigen deutschen Regierung und der Alliierten Kontrollbehörde [Електронний ресурс]. – 1949. – Режим доступу до ресурсу: https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0013_bes&object=abstract&st=&l=de (Дата звернення 20.01.2021).
 11. Dahlhoff G. Konrad Adenauer. Innenpolitik 1949–53 und ihre Bedeutung / Günther Dahlhoff. – Marburg: Tectum Verlag, 2015. – 674 S.
 12. Dossier Deutsche Verteidigungspolitik [Електронний ресурс] // Bundeszentrale für politische Bildung. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: file:///C:/Users/User/Downloads/pdflib-199272.pdf (Дата звернення 23.01.2021).
 13. Gesetz über den Bundesgrenzschutz und die Einrichtung von Bundesgrenzschutzbehörden [Електронний ресурс] // Bundesanzeiger Verlag. – Bonn, 16.03.1951. – Режим доступу до ресурсу: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl151s0201.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl151s0201.pdf%27%5D__1614255878906 (Дата звернення 25.01.2021).
 14. Kellerhoff S. Mit diesem Waffen-Schrott startete die Bundeswehr [Електронний ресурс].  / Sven Felix Kellerhoff  // Welt. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://www.welt.de/geschichte/article148751699/Mit-diesem-Waffen-Schrott-startete-die-Bundeswehr.html (Дата звернення 22.01.2021).
 15. Keßelring A. Aufstellung der Bundeswehr [Електронний ресурс] / A. Keßelring, T. Loch // Konrad Adenauer Stiftung. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://www.kas.de/de/web/geschichte-der-cdu/kalender/kalender-detail/-/content/gruendung-der-bundeswehr (Дата звернення 24.01.2021).
 16. Leacacos P. Artikel des Europakorrespondenten der amerikanischen Zeitung “Cleveland Plain Dealer”, Leacacos, über ein Interview mit dem Bundeskanzler [Електронний ресурс] / Peter John Leacacos // Konrad-Adenauer-Stiftung. – 1949. – Режим доступу до ресурсу: https://www.konrad-adenauer.de/quellen/interviews/1949-12-04-cleveland-plain-dealer (Дата звернення 21.01.2021).
 17. Lindenberger T. Volkspolizei. Herrschaftspraxis und öffentliche Ordnung im SED-Staat 1952–1968 [Електронний ресурс] / Thomas Lindenberger // Zentrum für Zeithistorische Forschung. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: https://zeitgeschichte-digital.de/doks/frontdoor/deliver/index/docId/531/file/Lindenberger_Volkspolizei_2003.pdf (Дата звернення 23.01.2021)
 18. Protocol No. I (and Annex) Modifying and Completing the Brussels Treaty [Електронний ресурс]. – 1954. – Режим доступу до ресурсу: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/we003.asp (Дата звернення 24.01. 2021).
 19. Rautenberg H. Die “Himmeroder Denkschrift” vom Oktober 1950 [Електронний ресурс] / H. Rautenberg, N. Wiggershaus. – Режим доступу до ресурсу: file:///C:/Users/User/Downloads/[21966850%20-%20Milit%C3%A4rgeschichtliche%20Zeitschrift]%20Die%20%C2%BBHimmeroder%20Denkschrift%C2%AB%20vom%20Oktober%201950.pdf (Дата звернення 23.01.2021)
 20. Rechtsbestimmungen der Alliierten zum Sport in Deutschland 1944–1950 zusammengestellt von Prof. Dr. Claus Tiedemann, Hamburg. – 1989. – [Електронний ресурс] / ClausTiedemann – Режим доступу до ресурсу: https://www.offenburgerfv.de/pdf/alliierter_rechtsdokumente.pdf (Дата звернення 20.01.2021).
 21. Regierungserklärung des Bundeskanzlers Adenauer in der 98. Sitzung des Deutschen Bundestages [Електронний ресурс] // Konrad-Adenauer-Stiftung. – 1950. – Режим доступу до ресурсу: https://www.konrad-adenauer.de/quellen/erklaerungen/1950-11-08-regierungserklaerung (Дата звернення 18.01.2021).
 22. Vertrag über die Gründung einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft [Електронний ресурс] // Bundesanzeiger Verlag. – 27.05.1952. – Режим доступу до ресурсу: http://www.politische-union.de/evgv/ (Дата звернення 19.01.2021).
 23. Verwaltungsabkommen mit den Ländern über die Errichtung von Bereitschaftspolizeien [Електронний ресурс] // Das Bundesarchiv. – 1950. – Режим доступу до ресурсу: https://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/0100/k/k1950k/kap1_2/kap2_80/para3_8.html (Дата звернення 24.01.2021).
 24. Vor 65 Jahren: Das Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft [Електронний ресурс] // Bundeszentrale für politische Bildung. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/295713/evg-vertrag (Дата звернення 23.01.2021).
 25. Winter M. Kleine Geschichte des Bundesgrenzschutzes – eine Chronologie [Електронний ресурс] / Martin Winter // Institut für Bürgerrechte & öffentliche Sicherheit. – 1994. – Режим доступу до ресурсу: https://www.cilip.de/1994/02/24/kleine-geschichte-des-bundesgrenzschutzes-eine-chronologie/ (Дата звернення 24.01.2021).